Van christen naar moslim

ONDERWERPEN: Verlossing is een innerlijk proces – geen enkele religie kan het garanderen – bijna elke religie kan je helpen die te bereiken – Soefisme is geschikter dan de doorsnee islam – het mystieke pad van alle religies leidt naar dezelfde plek

Vraag: ik wil alleen weten wat er gebeurt als je van christen in moslim verandert? Verliest hij of zij iets? Hoe zit het met bezittingen en geld? Geef mij alsjeblieft alle informatie.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je de Bijbel goed leest en je inspant om verder te kijken dan het vooroordeel waarmee de meeste christenen zijn opgegroeid, zie je dat ik constant probeerde duidelijk te maken dat je niet verlost wordt door de dingen die je in de buitenwereld doet. Hier behoort ook toe of je bij een bepaalde religie in de buitenwereld hoort en alle regels opvolgt en alle doctrines gelooft. In tegenstelling tot wat de meeste christenen willen toegeven, hoort het christelijke geloof daar ook bij.

Geen enkele macht op aarde, en daar hoort elke religie bij die de mensen en de religieuze autoriteiten die die religie regelen, kan jouw verlossing garanderen. Wat jouw verlossing wel kan garanderen, is de innerlijke kwaliteit van jouw hart, geest en ziel. Daarom zei ik voortdurend tegen de mensen dat zij die innerlijke voorwaarden moesten veranderen en zich geen zorgen te maken over de voorwaarden in de buitenwereld. Als voorbeeld, kijk eens naar mij lering dat de mond van de mens niet wordt bevuild door wat er ingaat, maar wat eruit komt. De reden is dat wat er uit je mond komt, uit het hart komt, en de kwaliteit van het hart geeft je toegang tot de hemel of juist niet. Kijk eens naar mijn parabel over de man die naar het bruiloftsfeest ging zonder feestkledij. En er zijn veel voorbeelden van mensen die bereid zijn verder te kijken dan de denkwijze van de doorsnee christen, een denkwijze die verrassend veel lijkt op de houding van de Schriftgeleerden en farizeeërs, wier gerechtigheid hun – of jij – niet in de hemel brengt.

Met dit in gedachten is er geen reden om aan te nemen dat alles automatisch met iemand gebeurt als hij van het christendom op de islam of een andere religie overgaat. Het hangt af van de kwaliteit van het hart van iemand. Het is mogelijk om je voor je ascensie te plaatsen door de religie de islam, zoals elders wordt uitgelegd. Maar het is gemakkelijker als je het mystieke aspect van de islam volgt.

Als je echter het mystieke aspect van de islam bereid bent te volgen, waarom volg je dan niet het mystieke aspect van het christendom, zoals je dat op mijn website tegenkomt? Per slot van rekening leiden alle mystieke paden van de echte wereldreligies naar dezelfde plek. Als je een van die paden lang genoeg volgt, zie je dat het pad waar jij op bent, samensmelt met de mystieke paden van alle echte wereldreligies.

Dus je kunt gered worden door een ware religie te volgen, maar je moet de hemel betreden door mijn heilige Hart, zoals ik elders uitleg.

Er bestaat geen reden dat van religie veranderen, inhoudt dat je bezittingen of geld verliest, tenzij je in een samenleving woont waar de mensen jouw bezittingen of geld afnemen omdat zij zich bedreigd voelen door jouw verandering van religie. Maar geen enkele macht in de hemel pakt die dingen van jou af, omdat jij besluit van religie te veranderen.