Waarom zeggen sommige channelers dat Mohammed is geascendeerd?

ONDERWERPEN: Mohammed is niet geascendeerd – valse hiërarchie geeft verkeerde informatie – oprechte wens om godsdienstoorlogen te transcenderen – mensen willen dat Mohammed is geascendeerd.

Vraag: Ik heb je secties over Mohammad gelezen en dat hij niet een geascendeerde meester is. Maar andere channelers hebben verklaard dat hij dat wel is. Waarom spreken boodschappen elkaar tegen als ze uit dezelfde bronnen ontvangen worden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (27 september 2010):

Het botst omdat de boodschappen NIET uit dezelfde bronnen komen.

Lees mijn lering over channeling en je zult zien dat er wezens zijn in het lagere etherische, mentale en astrale rijk die door iedereen channelen die dat wil. Deze wezens zijn geen geascendeerde meesters, omdat ze niet de dualiteit zijn ontstegen. Sommige van hen zullen in feite de naam van geascendeerde meesters gebruiken om geloofwaardig te worden en veel channelers in de val gelopen van de verkeerde hiërarchie.

Let erop dat deze valse hiërarchie vals is in die zin dat ze beweren geascendeerde wezens te zijn en op die manier ons bedriegen die echt de dualiteit hebben overstegen. Er zijn ook wezens die niet beweren dat ze geascendeerd zijn of namen van geascendeerde meesters gebruiken, maar wel channelen. Dit klopt wel, omdat mensen de vrijheid moeten krijgen om informatie te zoeken bij bronnen die met hun bewustzijnsstaat resoneren. Enkele van deze wezens zijn verder gevorderd dan de meeste mensen op aarde en daardoor kunnen spirituele zoekers van hen leren. Maar er zal een moment op je pad komen dat je leringen wilt van wezens die echt boven de dualiteit staan. Het is moeilijk om hogerop in bewustzijn te komen dan je leraar.

Dus waarom zeggen sommige channelers dat Mohammed geascendeerd is en waarom willen veel mensen in spirituele bewegingen dit geloven? Omdat veel mensen in new age-kringen de oprechte wens hebben om de maatschappij uit de religieuze vijandigheid te halen die zoveel oorlogen en conflicten heeft veroorzaakt. Ze beseffen dat religieuze tolerantie alleen tot stand kan worden gebracht wanneer er wederzijds respect onder de mensen uit verschillende religies bestaat.

Ze beseffen ook dat het niet realistisch is dat de belangrijke religies zullen verdwijnen. Dus ze hopen dat mensen kunnen gaan begrijpen dat verschillende religies uit dezelfde bron kunnen komen. En het gevolg van deze oprechte wens naar religieuze tolerantie willen de mensen geloven dat alle belangrijke wereldreligies gelijk zijn, wat aanleiding geeft tot de wens dat alle stichters van die religies geascendeerd zijn. En omdat veel new age-mensen beseffen dat Krishna, de Boeddha en ik geascendeerd zijn, willen ze ook dat Mohammed geascendeerd is. En hoewel dit een goedaardig verlangen is naar religieuze tolerantie, blijft het feit dat dit niet door grijs denken bereikt kan worden. Dat kan slechts met het Christusonderscheid. Grijs denken is maar één stapje hoger dan het zwart-wit denken dat voor religieuze intolerantie zorgt, maar het is NIET hetzelfde als Christusonderscheid.