Jezus is niet de reïncarnatie van Krishna

ONDERWERPEN: Jezus is niet Krishna – het Christusbewustzijn belichamen versus een incarnatie zijn van – pas op voor de subtiele verzoekingen van hoogmoed

Vraag: Ik ben verbaasd dat Jezus naar zichzelf verwijst als ‘Jezus Christus’ en bijvoorbeeld niet Jezus de Christus of zelfs Yeshua. Ik zou wel willen weten of Jezus de reïncarnatie is van Krsna (Krishna).
Ik ben dol op de leringen die op deze website geplaatst worden en kan er heel veel van leren. Dank je wel.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

‘Jezus de Christus‘ is een titel Jezus die ik heb gekregen omdat ik het Christusschap heb verworven, terwijl Jezus Christus de naam is die ik heb gekozen als geascendeerde meester. Ik heb de naam Jeshua al besproken.

Wat betreft Krishna: ik ben niet de reïncarnatie van Krishna. Krishna is een geascendeerde meester. En hoewel wij allen één zijn, hebben we ook een aparte identiteit.

Ik kan wel begrijpen dat veel mensen verband zien tussen Krishna en mij en denken dat wij misschien een reïncarnatie zijn van dezelfde levensstroom. De waarheid is echter dat wij beide als spirituele leraar hebben gediend die de weg naar het Christusbewustzijn hebben onderricht. De enige manier om Christusschap te onderwijzen is door het Christusbewustzijn te personifiëren en het goede voorbeeld te geven. Dus we hebben allebei de universele Christusgeest belichaamd, waardoor die Christusgeest in ons allebei werd geïndividualiseerd.

Ik begrijp dat sommige mensen dit zo zullen interpreteren dat wij beide een incarnatie van de universele Christus zijn. Dit is niet beslist fout, maar het probleem is dat veel mensen denken dat dit betekent dat wij dezelfde levensstroom zijn en dat wij met volledig Christusschap zijn geïncarneerd. Dit is niet correct. We zijn allebei naar de aarde gekomen als een individuele ziel die vaak is geïncarneerd voor wij het Christusbewustzijn hebben bereikt dat ons in staat heeft gesteld om te ascenderen. Je kunt daarom beter zeggen dat wij het spirituele pad hebben gevolgd tot wij het Christusbewustzijn belichaamden in plaats van te zeggen dat we incarnaties waren van het Christusbewustzijn.

Laat me je prijzen omdat je erkent dat je nog veel te leren hebt. Dit is een heel goed standpunt, omdat het je hart en geest openstelt voor spirituele groei. Ik kan je ervan verzekeren dat zelfs geascendeerde meesters nog veel moeten leren over de diepere waarheden van God. Daarom is het altijd belangrijk om nederig te zijn op het spirituele pad.

Helaas zie ik veel spirituele zoekers die het pad al een tijdje volgen en dan geleidelijk verwikkeld raken in de subtiele verleidingen van hoogmoed. Ze beginnen te denken dat zij, omdat ze zover op het pad zijn gekomen, op een of andere manier op de allerlaatste bestemming zijn aangekomen en niets meer van iemand hoeven te leren. Zoals één van mijn collega’s graag zegt: “Als de leraar een mier is, sla er dan acht op.” Om maximaal spirituele vorderingen te maken, is het essentieel dat je nederig blijft en openstaat voor de eeuwige leraar die vaak in een nederige vermomming verschijnt om je bereidheid tot leren te testen.