Jezus, Maria Magdalena en Nada

ONDERWERPEN: tweelingvlam – Maria Magdalena – Lady Nada – Jezus werkt met Nada

Vraag: Er zijn leringen waarin staat dat Maria Magdalena jouw tweelingvlam was en dat jullie tegelijkertijd op aarde waren. Er zijn leringen waarin staat dat Lady Nada jouw tweelingvlam was die geascendeerd is voordat jij naar de aarde kwam. Als dit waar is, dan verwart mij dat, kon Lady Nada, die geascendeerd is, toch weer als Maria Magdalena kunnen reïncarneren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De geascendeerde meester Nada is niet mijn tweelingvlam, dus is ze niet weer als Maria Magdalena geïncarneerd. Zij was nog niet geascendeerd toen ik op aarde kwam, omdat ik vele malen op deze planeet ben geïncarneerd, en dat gaat helemaal terug tot Atlantis en daarvoor.

Met Nada heb ik echter wel nauwe banden in het spirituele rijk. Het is nuttig te begrijpen dat zolang levensstromen geïncarneerd zijn, zij de neiging hebben om in lineaire termen te denken. Ze neigen ertoe gescheidenheid te zien en ze willen alles indelen in classificaties die zij in mooie kleine doosjes kunnen doen. In het spirituele rijk is ons bewustzijn sferisch en wij denken niet in lineaire termen.

Daarom is er veel grotere eenheid en eenzijn in het spirituele rijk dan mensen die geïncarneerd zijn kunnen begrijpen en doorgronden. Dus er bestaat een heel nauw relatie tussen Nada en mij, maar Nada is echter niet mijn tweelingvlam. Maria Magdalena was mijn tweelingvlam en zij bleef in feite reïncarneren tot ze in de 20e eeuw geascendeerd is.