Geen enkel historisch verslag over Jezus

ONDERWERPEN: Er bestaan geen ‘feiten’ waar je niet aan kunt twijfelen – In die tijd werd Jezus niet als een belangrijk persoon beschouwd – noch de Joden noch de Romeinen vonden Jezus als belangrijk – de oude wereld had een andere bedoeling met het schrijven van boeken

Vraag: Waarom doet geen enkele historicus verslag over het bestaan van Jezus en als dat wel zo was, was het dan een vervalsing of valt dat te betwijfelen? Waarom zegt Josephus (de historicus uit het tijdperk van de Messias) niets over jou?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Diverse historici, onder wie Josephus, noemen mijn bestaan. Je hebt gelijk dat een aantal van deze verslagen vervalsingen zijn en anderen betwijfelbaar, maar er bestaat geen kennis waar het menselijke intellect niet aan kan twijfelen of vraagtekens bij zeten?

Als je nadenkt over deze vraag, moet je beseffen dat je met een vooroordeel naar mij en mijn leven kijkt dat ontstaat door het feit dat mijn leven de basis is geworden van een wereldwijde religie. Toen ik leefde, zag de wereld er heel anders uit. De communicatiemiddelen maakten het heel moeilijk om kennis over de aardbol te verspreiden. Het gevolg was dat de meeste mensen zich helemaal richtten op hun eigen nabije omgeving. Er waren mensen die een paar mijl van Jeruzalem afwoonden en toch geen idee hadden van wie ik was.

Je moet ook begrijpen dat toen ik op de planeet was, slechts een klein aantal mensen mij eigenlijk als een significante spirituele leider bezagen. De meeste Joden verwierpen mij als de Messias en daarom zagen zij er geen reden om over deze gek een historisch verslag te schrijven. De Romeinen beschouwden mij als een rebel. De meeste Romeinen buiten Judea hadden nog nooit van mij gehoord en de historici die wel over mij gehoord hadden, beschouwden mij als een tamelijk onbelangrijke Joodse rebel. Ik werd natuurlijk pas belangrijk toen het christendom de officiële staatsreligie werd. Ik kan je ervan verzekeren dat er zelfs tegenwoordig mensen en gebeurtenissen zijn die later als onmisbaar zullen worden beschouwd, maar die nu door de meeste mensen op deze planeet totaal onbelangrijk worden beschouwd.

In de oude wereld was de bedoeling van het schrijven van geschiedenisboeken niet zozeer feiten opslaan, maar om een beeld te schetsen van de zittende elite en haar beleid. Als de geschriften van een historicus niet de elite steunde, werd hij misschien wel gevangen gezet of geëxecuteerd. Hoewel veel van de moderne geschiedenis ook door politieke belangen wordt beïnvloed, heeft de verbeterde communicatietechnologie het moeilijker gemaakt om weg te komen met het politieke herschrijven van gebeurtenissen.

Een andere factor is, dat hoewel een historicus er belang in stelt om een verslag voor het nageslacht te bewaren, de historicus ook moet eten. Om te kunnen eten, moet hij over iets schrijven wat zijn tijdgenoten belangrijk vinden. Anders heeft hij het misschien zo druk met de kost verdienen dat hij geen tijd heeft om historische verslagen te schrijven.