De verjaardag van Jezus

ONDERWERPEN: Jezus wil zijn verjaardag niet zeggen – mensen waren 2000 jaar geleden in een mythisch bewustzijn – Jezus heeft opzettelijk feiten verborgen

Vraag: Op welke dag werd Jezus geboren, welk jaar en welke dag? Edgar Cayce zei dat je op 19 maart bent geboren. In welk jaar? Herodes stierf in 4 BC, dus jij werd niet in 1 AD geboren. De Bijbel zegt dat jij 6 of 7 jaar BC werd geboren en de new age-mensen zeggen dat ook.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit is informatie die ik momenteel niet aan de meerderheid wil vertellen. Toen ik 2000 jaar geleden kwam, onderwees ik in de traditie van de oude mysterieleraren. De bedoeling van deze traditie is onderwijzen en het innerlijke pad onderrichten. Als de student in de war raakt door feitenkennis in de buitenwereld, voorkomt dit dat de student het innerlijke pad bewandelt.

Bovendien was de mensheid in een ander bewustzijnsstaat dan tegenwoordig. Zoals ik elders uitleg, waren de mensen in een mythische bewustzijnsstaat. Daarom onderwees ik hen in parabels en mijn parabels waren vanzelfsprekend niet bedoeld als feitelijke gebeurtenissen. In de traditie van de oude mysterieleraren maakte ik het de mensen opzettelijk moeilijk om bepaalde feiten over mijn leven te weten te komen.

Wij gaan nu een rationeel tijdperk in en ik voorzie dat het in de niet al te verre toekomst mogelijk wordt om die feiten aan de mensheid mede te delen. Wij zijn nog niet op dat punt beland.

Als ik je een specifieke datum zou geven, zou je die dan accepteren? Zou je niet onmiddellijk naar een andere bron verwijzen die beweert dat ik op een andere datum ben geboren en dat gebruiken om aan mijn uitspraak te twijfelen?

Edgar Cayce heeft eigenlijk veel leringen over mij uitgebracht. De data en de jaren die jij echter noemt, zijn niet juist.