Hoort God alle gebeden?

ONDERWERPEN: Alle gebeden worden gehoord – niet alle gebeden kunnen worden beantwoord – wat de mensen hebben gecreëerd, moeten zij ont-creëren – God zal je niet dwingen om je lessen te leren

Vraag: Waarom moet iemand op de computer of in een bibliotheek zoeken naar antwoorden wanneer God al onze gebeden hoort?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik overal op deze website uitleg, is alles op deze planeet onderworpen aan de vrije wil van menselijke wezens. Gods engelen horen inderdaad alle gebeden, maar de engelen kunnen niet alle gebeden beantwoorden, omdat er bepaalde dingen zijn die de mensen zelf moeten doen. Menselijke wezens hebben de huidige omstandigheden op deze planeet gemaakt door hun vrije wil verkeerd te gebruiken en ze moeten die omstandigheden ont-creëren door hun vrije wil op de juiste manier te gebruiken.

Hoe leer je op de juiste manier je vrije wil te gebruiken? Door antwoorden te vinden op de vele vragen die je over het leven en de spirituele kant van het leven hebt. Veel mensen zijn tot een bewustzijnsstaat vervallen waarin ze geen rechtstreeks antwoord kunnen ontvangen van hun Christuszelf. Daarom moeten ze beginnen door naar antwoorden op zoek te gaan in leringen in de buitenwereld. Naarmate je die leringen in de buitenwereld met een open geest en hart bestudeert, zullen de antwoorden worden geïnternaliseerd en een onderdeel van jouw wezen vormen. Daardoor stijg je naar een hoger bewustzijnsniveau waardoor je stopt met je vrije wil verkeerd gebruiken en leert die in overeenstemming met Gods wetten te gebruiken.

Juist omdat God jou vrije wil heeft gegeven, kan hij je niet dwingen die lessen te leren. Je moet ze vrijwillig leren. Daarom moet je naar antwoorden zoeken, waar die ook maar te vinden zijn. Maar zoals ik overal op deze website uitleg, zijn de antwoorden in de buitenwereld echter bedoeld als hulpmiddel om contact te maken met jouw Christuszelf, zodat je diepere antwoorden van binnenuit kunt krijgen.

Gebruik, om zulke heldere antwoorden te krijgen, een aantal van de middelen die ik op deze website geef. Zorg dat je spiritueel beschermd bent. Zuiver je geest door negatieve energie te transformeren. En werk aan het contact met jouw Christuszelf. Wanneer je die afstemming krijgt, heb je geen antwoorden van buitenaf meer nodig en je zult God onmiddellijk je gebeden in jouw hart horen beantwoorden.