Onze spirituele ouders

ONDERWERPEN: Atman is de overziel – veel mensen zien met de dualiteit en richten zich op de verschillen – iedereen is een zoon of dochter van God – alle van zichzelf bewuste wezens zijn verlengstukken van de Schepper – de erfelijke lijn – veel verschillende soorten levensstromen op aarde – gescheidenheid overwinnen – sommige mensen stammen af van geascendeerde meesters

Vraag: De vraag die ik heb, gaat over dat we uit Spirituele Ouders voortkomen – hebben we elk een Spirituele vader en moeder net zoals we fysieke ouders hebben? Of waren Helios en Vesta de ouders van ons allemaal?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het concept Atman komt uit de Veda’s. Dit wordt gezien als een overziel of als de oorspronkelijke ziel en alle andere levensstromen zijn slechts afsplitsingen van die ene ziel. Dit betekent dat alle mensen in werkelijkheid uit dezelfde bron gekomen zijn, namelijk Atman.

De meeste mensen zijn op aarde afgedaald met een bewustzijnsstaat die gedomineerd wordt door de dualiteit en gescheidenheid. Dit zorgt ervoor dat mensen in lineaire termen denken en velen denken dat, omdat hun buurman zo anders is op basis van uiterlijke kenmerken, die buurman wel uit een andere bron moet komen. In extreme gevallen leidt dit ertoe dat mensen redeneren dat hun buurman van de duivel afstamt en zij van God, en dat zij dan het recht hebben om hun buurman doden.

Een van de belangrijkste bedoelingen van onze website is om mensen te helpen dat dualiteitsbewustzijn te ontstijgen. Ik wil graag dat mensen een groter eenheidsgevoel met hun Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid krijgen, wat ertoe leidt dat jij jezelf beziet als een individualisatie van God. Wanneer je dit gevoel van bewustzijn bereikt, is de volgende stap dat je beseft dat alle andere mensen ook individualisaties van God zijn. Dit kan de mensen boven hun lineaire manier van denken uittillen die ervoor zorgt dat er veel verdeeldheid en strijd op aarde is en het kan er op den duur toe lijden dat zij hetzelfde gevoel van eenzijn ervaren dat wij hier in de hemel voelen. Met andere woorden, ik ben heel anders dan mijn collega’s van de geascendeerde meesters, maar omdat we beseffen dat we uit dezelfde bron komen, beschouwen wij elkaar nooit als vijanden.

Om verder in te gaan op het concept Atman, de wereld van vorm werd gecreëerd door een van zichzelf bewust spiritueel wezen dat de meeste mensen God noemen, maar wat ik liever de Schepper noem. Onze Schepper heeft nieuw leven uit zijn eigen Aanwezigheid, zijn eigen Wezen, geschapen. Als eerste scheppingsdaad creëerde de Schepper twee wezens die de Alpha, het mannelijke, en de Omega, het vrouwelijke, vertegenwoordigen en elk van die wezens heeft andere wezens geschapen en elk van die wezens schiep weer andere wezens. Dus dan krijg je een structuur die op een stamboom lijkt, van God naar Alpha en Omega en zich dan door een aantal lijnen vertakt tot je elke levensstroom op aarde bereikt.

Het essentiële concept is dat God toen hij Alpha en Omega schiep, hen uit zijn eigen wezen schiep en daardoor zijn ze op een of andere manier niet van God gescheiden. Zij zijn individualisaties van, uitdrukkingsvormen van, God en alle andere levensstromen die ooit geschapen werden ook. Jouw levensstroom is een deling van een grotere ziel en je wordt niet van jouw bron gescheiden. De dualistische gemoedstoestand zorgt er slechts voor dat je denkt dat jij gescheiden bent. Mijn punt is dat ieder mens op aarde oorspronkelijk uit een erfelijke lijn voortkomt die bestaat uit een aantal niveaus. Deze erfelijke lijn is een hiërarchische structuur en als je jouw persoonlijke lijn naar boven volgt, kom je op den duur bij God de Schepper uit.

De aarde is op dit moment een heel gevarieerde planeet met veel verschillende soorten levensstromen die uit veel verschillende spirituele erfelijke lijnen voortgekomen zijn. Dus het is niet juist om te zeggen dat Helios en Vesta de spirituele ouders van alle mensen op aarde zijn – hoewel ze wel het officiële ambt van spirituele hiërarch boven de fysieke zon hadden. Om echt te spreken over een spirituele erfelijke lijn, zou je de hele weg terug moeten naar de oorspronkelijke wezens die door de Schepper geschapen werden. Toch zitten er veel niveaus tussen een menselijk wezen op aarde en de Schepper, dus wordt de stamboom heel complex en gevarieerd. Dus, ja, jouw levensstroom had wel een paar spirituele ouders die jou geschapen hebben en mogelijkerwijs ook een aantal andere levensvormen. En de mensen op aarde stammen van veel verschillende spirituele ouders af.

Het belangrijke concept is dat elk menselijk wezen van een specifieke spirituele erfelijke lijn afstamt. Wanneer jij je bewustzijn hiervan vergroot, ga je opnieuw contact leggen met jouw bron. Je begint jezelf eerder als een spiritueel wezen dan een menselijk wezen te bezien. Dit zal je geweldig helpen om de dualistische bewustzijnsstaat en de lineaire manier van denken te overwinnen die ervoor zorgen dat jij je gescheiden van andere mensen en gescheiden van God beziet.

Er zijn een aantal mensen op deze planeet die afstammen van een spirituele erfelijke lijn die één of diverse geascendeerde meesters onmiddellijk boven zich heeft. Met andere woorden, als zo iemand zijn of haar spirituele erfelijke lijn nagaat, zal hij ontdekken dat zijn of haar levensvorm eigenlijk de spirituele nakomeling is van een geascendeerd wezen dat men op aarde kent. Je zou kunnen zeggen dat jouw levensstroom een individualisatie of een afsplitsing van een geascendeerde meester is. Dit betekent niet dat jij geen individualiteit bezit, want dit is wel zo. Zelfs als jij je volledig met je IK BEN Aanwezigheid verenigt en je voor je ascensie plaatst, verlies jij die individualiteit niet en zul niet in het grotere wezen waar je uit voortgekomen bent, opgaan. In plaats daarvan zul jij jouw individualiteit voorgoed houden en zelf een geascendeerde meester worden. Je zult je dan echter ook realiseren dat je een onderdeel bent van een groter geheel. Geen enkele geascendeerde meester is een eiland.