Judas Thomas

ONDERWERPEN: Het initiatiesysteem van Jezus – tweeling is een spirituele initiatie

Vraag: Was Judas Thomas de biologische tweelingbroer van Jezus?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Vele dingen hebben zowel een materiële/letterlijke en een verborgen/spirituele betekenis. Ik heb een systeem gemaakt waardoor mijn discipelen vorderingen konden maken door verschillende rangen die hen geleidelijk dichter bij de geïncarneerde Christus brachten.

Niet iedereen die in de Bijbel de broeders van Jezus worden genoemd, zijn mijn biologische broeders. Naarmate jij discipel onder mij bent, krijg je eerst de rang van broeder van Christus, dan de bruid van Christus en ten slotte zoals in het geval van Thomas, de tweeling van Christus.

Wanneer je mijn tweeling wordt, heb jij je bewustzijn zo afgestemd op dat van mij dat ik letterlijk door jou heen kan spreken en handelen. Dus na mijn wederopstanding kon ik door Thomas spreken en handelen en af en toe ook door een paar van de andere discipelen.

Dit vormt onderdeel van een oude erfelijke lijn van goeroes/leraren/meesters en chela’s/studenten/discipelen. Het idee van deze goeroe-chela relatie is dat een student de lering van de goeroe zo verpersoonlijkt dat hij op den duur de lering wordt en dan de volgende leraar wordt.

Helaas ging deze kennis in de orthodoxie verloren en het gevolg was dat veel mensen verward zijn en met foute theorieën aankomen over mijn relatie tot mijn discipelen.