Wat is er zo geweldig aan de hemel?

ONDERWERPEN: Geen gemiddelde dag in de hemel – de mensen kunnen nooit eindigende groei niet begrijpen – het ego wil veiligheid

Vraag: Wanneer je aan mensen probeert te verkopen dat zij spiritueel moeten worden en het spirituele pad op moeten gaan en naar het spirituele rijk, begrijp ik daaruit dat wij ons menselijke denken en ons ego totaal moeten opgeven en de beloning is dan dat wij op den duur naar de hemel gaan, maar wat ik niet begrijp is, hoe het in de hemel is. Ik bedoel, veel mensen hebben veel plezier in hun lichaam, dus hoe ziet er een gemiddelde dag er voor een geascendeerde meester uit en wat is er zo geweldig aan de hemel dan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wat is er zo geweldig aan de hemel is? Nu die kun je niet echt waarderen, zolang je nog hier bent. Want ik kan je ervan verzekeren dat je op geen enkele manier aan degenen op aarde kunt overbrengen hoe het in de hemel is.

Maar ik kan je verzekeren dat er in de hemel geen gemiddelde dag bestaat, want iedere dag is nieuw – een nieuwe dag van glorie en vreugde, van groter inzicht in het mysterie van het leven, dat God is, dat je eigen geïndividualiseerde Wezen is. In de hemel is constante groei, zich altijd uitbreidende vreugde.

En dit is het moeilijkst voor de mensen op aarde te begrijpen.
Daarom zie je dat er zoveel mensen vast komen te zitten op een bepaald niveau, zelfs de christenen die niet kunnen begrijpen dat ik, Jezus, veranderd ben en dat ik niet voldoe aan de bewering uit de Bijbel: “Jezus Christus – gisteren, vandaag en eeuwig dezelfde.”

Dit is gewoon het ego dat de hemel wil innemen en in een gesloten kader stoppen, want als dat kader eenmaal gesloten is, heeft het ego het gevoel dat hij de zaken onder controle heeft. Tot de tweede wet van de thermodynamica het gevoel van het ego dat hij de baas is, natuurlijk verstoort.