Jezus kan niet meer een deel van het karma van de wereld dragen

ONDERWERPEN: de bedoeling van een belangrijke verandering is het opvoeden van de levensstromen – de mensen hebben Gods wet genegeerd en veel onevenwichtigheid geschapen – vrije wil en karma – Jezus heeft een deel van het wereldkarma van de laatst 2000 jaar op zich genomen – de mensen hebben geen gebruik gemaakt van hun kans om hun lessen te leren – Jezus kan dit karma niet meer dragen en het zal beginnen terug te komen – sommige mensen kunnen niet door spirituele leringen worden gewekt – alleen door een ramp – alle rampen zijn geboorteweeën van een nieuw tijdperk

Vraag: Mijn zorg gaat uit naar die christenen die oprecht en trouw aan God zijn en die gewaarschuwd moeten worden voor het komende oordeel, zodat ze hun gezin daarop kunnen voorbereiden. Worden zij gewaarschuwd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Moeder Maria, ik zelf, en andere leden van de geascendeerde meesters hebben veel waarschuwingen en profetieën gegeven. We werken constant met individuen en groepen, in de christelijke gemeenschap en elders, om hen waarschuwingen te geven voor zover zij in staat en bereid zijn die te ontvangen. Dit werk gaat door, zolang er mensen voor onze aanwijzingen openstaan.

Veel mensen hebben een gevoel, een innerlijk, intuïtief gevoel, dat er veranderingen op aarde aankomen. Ik had veel liever dat mensen die gevoelig zijn, hun eigen intuïtieve vermogens gebruiken om een poging te doen om zich op hun Christuszelf af te stemmen en hun eigen innerlijke leiding hierover te ontvangen. Waarom heb ik dit liever? Omdat de bedoeling van de komende veranderingen is om levensstromen op te voeden en nieuw spiritueel bewustzijn te brengen. Dit spirituele bewustzijn moet van binnenuit komen op individuele basis.

Om te begrijpen wat er aan de hand is, moet je erkennen dat de aarde een schoollokaal is voor levensstromen. Wij, de geascendeerde meesters, hebben veel religieuze en spirituele leringen gegeven in de hoop dat mensen deze leringen gebruiken om hun inzicht in Gods wet te vergroten. Door dat te doen, zouden de mensen de wet leren kennen en weten hoe ze moeten leven op een manier die de wetten die de evolutie van het universum bepalen, niet overtreden.

Helaas hebben veel mensen ervoor gekozen om Gods wetten te negeren en dus hebben zij veel omstandigheden op aarde geschapen die niet op één lijn liggen met Gods wet en intenties. Veel mensen zijn zo onwetend geworden dat ze er geen flauw idee van hebben dat wat zij aan het doen zijn een schending van Gods wet is. Daarom heb ik gezegd: “Vader, vergeef het ze, want zij weten niet wat ze doen.”

Wanneer mensen niet van spirituele leringen leren, zal de wet zelf hun leraar zijn. De twee fundamentele wetten die het leven op deze planeet bepalen, zijn de Wet van Vrije Wil, die mensen het recht geeft om alles te doen wat zij maar willen en de Wet van Oorzaak en Gevolg die ervoor zorgt dat zij nooit aan de consequenties van hun handelingen kunnen ontsnappen.

Zoals ik verscheidene malen op deze website heb uitgelegd, doe je alles met Gods energie. Dus wanneer je Gods wet overtreedt, geef je Gods energie een verkeerde kwaliteit. Zoals de wetten van de wetenschap aantonen, kan energie niet vernietigd worden. Daarom moet energie van een verkeerde kwaliteit terugkeren naar de persoon die het gecreëerd heeft, zodat iemand de kans krijgt die vergissing ongedaan te maken. Dit beschrijft de Bijbel als: zoals de mens zaait, zo moet hij oogsten. Dit noemen de oosterse religies karma en de wet van karma.

Zoals elders wordt uitgelegd, heb ik mezelf toegestaan om een deel van de zonden, oftewel karma, van de mensen op me te nemen. De bedoeling hiervan was om het karma voor de mensheid op te schorten, de kans om de spirituele leringen te belichamen die ik 2000 jaar geleden naar deze planeet heb gebracht. Helaas hebben de meeste mensen, gedeeltelijk door de verdraaiing van de christelijke religie, niet volledig gebruik gemaakt van deze kans.

We zitten nu in het proces om aan de volgende cyclus van 2000 jaar in de spirituele evolutie van de planeet te beginnen. Op zo’n moment moeten wij, de geascendeerde meesters, de zaak bekijken en evalueren wat er de laatste 2000 jaar is gebeurd.

In tegenstelling tot het beeld dat door zoveel religies gepresenteerd wordt, is God nooit van plan om menselijke wezens te straffen. Alles wat er op aarde gebeurt, is om levensstromen te scholen. Zoals ik gezegd heb, zouden wij, de geascendeerde meesters, liever zielen opvoeden met onze spirituele leringen. Maar wanneer de mensen onze leringen negeren of er niet in slagen hun ware betekenis te begrijpen, hebben we geen andere optie dan de mensen te scholen door hen hun eigen lasten te laten dragen. Daarom is er in juli 2003 door een speciale raad besloten dat de mensheid de vruchten van hun vervormen van Gods energie moeten oogsten.

Er is besloten dat wij niet langer een bepaalde portie van de verkeerd gekwalificeerde energie van de mensen mogen dragen. Daarom zal deze energie nu kunnen terugkomen en door dat te doen, zullen er diverse rampen worden geschapen.

Wij, de geascendeerde meesters, proberen constant mensen te wekken en hen te laten stoppen met het overtreden van Gods wetten en daardoor zichzelf, elkaar en hun planetaire tehuis pijn te doen. Eén manier is door spirituele leraren te sturen, maar die worden door de meeste mensen vaak genegeerd. Maar wanneer er een ramp plaatsvindt, worden zelfs enkele van de meest spiritueel blinde mensen ineens wakker en zullen naar antwoorden op zoek gaan en wenden zich vaak tot een religie. Ik betreur dat dit zo is, maar het is een niet te ontkennen waarheid op planeet aarde – in ieder geval op dit moment. Daarom moeten wij de energie laten terugkomen, zodat mensen op de harde manier gewekt worden.

Ik zal op deze plaats geen gedetailleerde profetieën geven. Ik zeg wel dat er de komende jaren veel gebeurtenissen zullen zijn die zo dramatisch zijn dat bijna niemand op aarde er niet door beïnvloed wordt. Een profetie een ingewikkelde zaak. Toch zal ik zeggen dat er onrust in de maatschappij zal zijn, in de vorm van sociale onrust, oorlogen en economische hergroeperingen. Op dezelfde manier komt er onrust in de natuur in de vorm van buitengewone weersomstandigheden, aardbevingen, vulkanen en andere natuurrampen. Er zouden zelfs veranderingen op wereldniveau kunnen komen. Bijvoorbeeld, je hebt al extremer weer dan anders in 2003 gezien. Dit gaat zo door en waarschijnlijk  zal het accelereren.

Zoals ik duidelijk heb verklaard in mijn verhandelingen over profetie, wil ik niet dat mensen de vibratie van angst kweken. Ik wil dat zij inzien dat wat er ook met de aarde gebeurt, het geboorteweeën zijn die op den duur leiden tot een betere tijd, een spirituelere tijd waarin mensen eindelijk doorbreken naar het nieuwe bewustzijn dat zij hun eigen werkelijkheid creëren. Daarom is het aan hen om hun rol als medeschepper op te pakken en Gods koninkrijk op aarde te brengen.