De wereld eindigt niet op een dag in de nabije toekomst

ONDERWERPEN: De aarde zit in een opwaartse spiraal – geascendeerde meesters geven nooit een profetie over het einde van de wereld – beschavingen kunnen zichzelf vernietigen, maar de wereld eindigt niet – gebruik spirituele hulpmiddelen om je van angst te bevrijden – heel jouw relatie tot God – de wens van het ego om speciaal te zijn – valse profeten – verkeerde leraren van het christendom – luister naar de Levende Christus – degenen die denken dat ze het beter dan God weten – vind Christus binnenin jou

Vraag 1: De laatste tijd kun je overal ter wereld mensen tegenkomen die profetisch aankondigen dat de wereld op 21 mei 2011 eindigt. Zou je alsjeblieft iets willen zeggen over deze ‘naderende’ ‘gebeurtenis’. Het lijkt of het je geest hult in een op angst gebaseerde mening.

Vraag 2: Is het waar dat de wereld eindigt op 21 mei 2011?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (15 mei 2011):

Het simpele feit is dat de wereld niet eindigt, zoals ik op andere plaatsen op deze website heb gezegd.

Planeet aarde zit in een opwaartse spiraal en zolang voldoende mensen bereid zijn om hun huidige bewustzijnsstaat te transcenderen, gaat die in een spiraal omhoog tot ze met de rest van de sfeer kan ascenderen.

Laat mij heel erg duidelijk verklaren dat de geascendeerde meesters nooit een profetie geven over het einde van de wereld en dat ook nooit gaan doen. We hebben misschien een profetie over specifieke gebeurtenissen gegeven en zullen dat misschien nog wel eens doen, die misschien een deel van de wereld beïnvloeden, maar zoals Moeder Maria in haar boek tot in detail uitlegt, is alles op aarde onderworpen aan vrije wil. Hoewel er mensen zijn die niet-constructieve keuzes maken, beschikt de Wet van Vrije Wil dat de aarde niet vernietigd wordt, zolang er mensen zijn die constructieve keuzes maken. Een beschaving kan zichzelf misschien vernietigen, maar dat staat heel ver af van de planeet of zelfs de grotere ‘wereld’.

Wanneer je een profetie tegenkomt die spreekt over het eind van de wereld, weet je dat dit afkomt van beesten in het emotionele rijk die angst in de geest van mensen proberen te kweken, zodat die beesten hun energie kunnen stelen. Veel van de mensen die zo’n profetie aanprijzen, zijn degenen wier emotionele lichaam zo gevuld is met angst dat ze letterlijk door een beest bezeten worden. Het beest heeft in hun geest de overtuiging gekweekt dat zij, omdat zij erin geloven en de profetie promoten, gespaard zullen blijven of in het hiernamaals worden beloond.

Eerlijk gezegd, als je het gevoel hebt dat dergelijke profetieën jouw emotionele lichaam in beroering brengen, zeg dan aanroepen voor spirituele bescherming op en zeg invocaties op die je eigenwaarde opbouwen. (De Invocatie om Jezelf Lief te Hebben of de Rozenkrans voor Eigenwaarde uit de Spirituele Gereedschapskist.)

Denk er ook over na of je God wantrouwt en daardoor bang bent dat hij inderdaad het boze wezen in de lucht zou kunnen zijn die de mensheid zal bestraffen. Neem dus in overweging of je misschien een oprechte poging moet doen om jouw relatie tot God te helen van twijfel en angst. Wij geven overal op deze website veel leringen – vooral over de vrije wil van iemand – die je hiermee kunnen helpen, maar ik zou jou willen voorstellen om de ‘Master Keys to Spiritual Freedom’ te bestuderen, omdat dit een groot tegengif is tegen de angst voor God.

Je zou misschien ook kunnen opmerken dat één van de belangrijkste trucs van jouw ego is dat hij altijd mensen boven anderen probeert te plaatsen. Er zijn veel mensen die zich christen noemen, die ten prooi zijn gevallen aan dit mechanisme en hun interpretatie van mijn leringen hebben gebruikt om zich in een speciale categorie te plaatsen, omdat ze een of ander geloof hebben, of een of ander ‘geheim’ uit de Bijbel kunnen lezen.

Toen ik op aarde was, heb ik vaak de Schriftgeleerden en farizeeërs aangevochten die de intellectuele en spiritueel hoogmoedige mensen in hun tijd waren. Veel van deze mensen zijn nu geïncarneerd als christelijke dominees en zij worden nog steeds verblind door hun spirituele hoogmoed. Dit zijn de wolven in schaapskleren waar ik voor waarschuwde en het zou je niet hoeven te verbazen dat ze nu de christelijke religie zijn binnengedrongen.

Hun belangrijkste agendapunt is te voorkomen dat de Christus op deze wereld verschijnt. Destijds probeerden ze mijn Christusschap te vernietigen en in deze tijd proberen ze jouw Christusschap te vernietigen – door een vervorming van mijn leringen te gebruiken om jou ervan te weerhouden mijn voorbeeld te volgen. Laat mij je daarom een simpele maatregel geven.

Iedere keer dat je een priester of dominee ziet die over de Bijbel als het onfeilbare woord van God spreekt, weet je dat je te maken hebt met een valse prediker.

Het is echt heel simpel. Waarom? Nu, om diverse redenen, maar de voornaamste is dat deze verkeerde predikers een Bijbelboek of lering als argument zullen gebruiken om te zeggen dat mensen niet naar de Heilige Geest in het heden moeten luisteren, maar in plaats daarvan zich moeten vastklampen aan bepaalde interpretaties die in het verleden werden gegeven. Dus gebruiken die verkeerde leraren in de christelijke religie de Bijbel die bijna 2000 jaar oud is om argumenten aan te voeren dat mensen niet naar de Levende Christus van tegenwoordig moeten luisteren – in welke vorm die ook mag verschijnen, waaronder (maar verre van beperkt tot) deze website.

In dit opzicht maakt het niet uit of de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Zelfs als ieder woord in de Bijbel oorspronkelijk het onfeilbare woord van God was, is het niet verdedigbaar dat dat je de stroom van het Levende Christus tegenwoordig afsluit.

Zie je inconsistentie niet? De valse predikers van tegenwoordig voeren het argument aan dat God geen nieuwe openbaringen heeft gegeven sinds hij 2000 jaar geleden op aarde rondliep. Maar toen zeiden de valse predikers ook al dat God gestopt was met nieuwe openbaringen geven toen de periode van wat de christenen de profeten uit het Oude Testament eindigde. En dus zeiden zij dat ik een valse profeet was.

Zie je niet dat dit een vorm van inconsistentie is waar enkel spirituele blindheid de mensen verhindert dit in te zien? En spirituele blindheid wordt veroorzaakt door spirituele hoogmoed. Die mensen erkennen dat God een hele lange periode nieuwe openbaringen heeft gegeven. Waarom gaf God na Genesis, Mozes of Jeremia nog openbaringen? Welnu, omdat de mensen die nodig hadden.

Dus wat voor zin heeft het om te zeggen dat mensen geen progressieve openbaringen meer nodig hebben? En wie zijn de mensen die dat zeggen? Zijn dat niet degenen die zo verblind worden door hun hoogmoed dat ze denken zat zij zich als rechter kunnen opstellen, die kunnen zeggen wanneer God nieuwe openbaringen heeft afgekapt of wanneer God de wereld vernietigt? Ze denken dat ze beter dan God weten wat God tegen de wereld wil zeggen.

Deze valse predikers komen van hun vader de duivel en zij zullen de lusten van hun vader botvieren. Hij was vanaf het begin de moordenaar van de Christus in iedereen.

Volg daarom deze blinde leiders niet, of je eindigt in dezelfde ‘kuil’ waar zij op aflopen. Laat hen in plaats daarvan vallen en zoek de Levende Waarheid door een rechtstreekse ontmoeting met mij in jouw hart. De bedoeling van deze hele website is jou voor te bereiden op zo’n rechtstreekse ontmoeting.