Een catastrofe op wereldniveau is onwaarschijnlijk

ONDERWERPEN: onwaarschijnlijk dat er een enorme wereldwijde catastrofe plaats heeft – waarschijnlijker dat er meer kleinere rampen voorkomen – mensen kunnen die gebeurtenissen tegendraaien – delicaat evenwicht – alles is niet goed, maar er is geen reden om daar met angst op te reageren – ga niet van het ene uiterste naar het andere – zoek altijd het evenwicht – de geboorteweeën van een nieuw tijdperk – duistere krachten gebruiken valse profetieën om angst te kweken

Vraag: Een boek getiteld ‘The coming global superstorm’, geschreven door Art Bell en Whitley Strieber heeft geïnspireerd tot de film ‘The day after tomorrow’. Andere boeken en films die ik niet nader zal noemen, die ook verband houden met andere vormen van catastrofale rampen zijn grote hits onder de mensen. Zal er volgens jou een catastrofale ramp van welke aard ook in de nabije toekomst plaats vinden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je zorgvuldig de verhandelingen leest die door Moeder Maria zijn gegeven, zie je dat ze wel het feit noemt dat de aarde op haar as staat te wankelen, te wijten aan het intense gewicht van verkeerd gekwalificeerde energie die door de mensheid opwekt is. Als de aarde zich plotseling recht op haar as zou komen te staan, ontstaat er een krachtige wind die vernietigende gevolgen zou kunnen hebben, waaronder klimaatsveranderingen – hoewel het niet zo zou zijn als in de film.

Het is echter uiterst belangrijk om de ware boodschap te lezen in Moeder Maria’s verhandelingen. Waarom denk je dat ze haar verhandelingen en rozenkransen geeft, en waarom denk je dat zij het heeft over het potentieel van vele verschillende soorten kleinere rampen in plaats van zich te richten op één planetaire gebeurtenis? Het antwoord is dat wij, de geascendeerde meesters, het mogelijk, maar onwaarschijnlijk, achten dat de aarde een catastrofale gebeurtenis zal doormaken. Wij denken dat het onwaarschijnlijk is, omdat wij nu al zien dat heel veel mensen de noodzaak beginnen te beseffen dat zij Christusbewustzijn moeten manifesteren. Daarom vinden wij het veel waarschijnlijker dat de aarde door een serie kleinere verschuivingen gaat die geen planetaire catastrofe veroorzaken.

Ik hoop dat je ook begrijpt dat de echte bedoeling van een profetie is om de mensen een waarschuwing te geven voor wat er zal gebeuren als zij niet hun bewustzijn veranderen. Als mensen acht slaan op de waarschuwing en wel veranderen, zullen de meeste van alle voorspelde gebeurtenissen niet eens uitkomen en dit is altijd waar iedere echte profetie op hoopt.

Dus het goede nieuws is dat Moeder Maria, ondanks het feit dat zij haar profetieën en rozenkransen heeft gegeven, waarschijnlijk denkt dat de meeste potentiële rampen vermeden kunnen worden – als mensen zich bewust worden van het pad van persoonlijk Christusschap en als een kritieke massa mensen trouw dagelijks haar rozenkransen opzegt. Ik hoop dat je dit in overweging wilt nemen en ik hoop dat je beseft dat Moeder Maria de geascendeerde meester is die het meest in contact met planeet aarde staat. Daarom heeft ze betere feeling voor wat er misschien kan komen, omdat ik een ander ambt bekleed dan zij. Dus ik kan je ervan verzekeren dat wanneer Moeder Maria iets zegt, ik haar op haar woord geloof en ik hoop dat jij dat ook doet.

Mijn punt is dat het erg onwaarschijnlijk is dat er een grote planetaire catastrofe plaatsheeft. Dus is het geen tijdverspilling als je naar school gaat en een opleiding volgt. Integendeel, er zijn veel opleidingen die je kunnen trainen om een waardevolle bijdrage te leveren in de tijd die komen gaat. Wanneer je jong bent, heb je nog veel meer jaren te leven en daarom kun jij je er niet door profetieën van laten weerhouden om plannen te maken voor de rest van jouw leven. Laat mij duidelijk stellen dat wij, de geascendeerde meesters, nooit een profetie geven met de bedoeling angst te kweken. Daarom willen wij dat mensen zich voorbereiden op wat er mogelijk zou kunnen gebeuren, maar we willen ook dat ze het beste plannen en leven alsof de voorspelde gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden.

Zie je, er bestaat een delicaat evenwicht tussen iemand die denkt dat alles goed is op planeet aarde en het andere uiterste: naar iedere ijselijke profetie te kijken en je door angst te laten verlammen. Je beschrijft het proces waar veel mensen in terecht komen, wanneer ze uit de rij stappen van de blinde volgelingen en zich bewuster worden van de spirituele waarheid. Wanneer mensen door deze bewustwording heen gaan, schommelen ze vaak van het ene extreme, door alle profetieën te negeren, naar het andere uiterste, al hun aandacht op die ijselijke profetieën te richten, en krijgen dan het gevoel dat de toekomst hopeloos is en dat ze net zo goed niets kunnen doen.

Als je alles wat ik op deze website zeg, bestudeert, zie je dat ik constant oproep tot evenwicht in alles. Ik wil wel dat mensen zich bewust worden van de waarheid dat er meer in het leven is dan wat zij op school en op de zondagschool hebben geleerd. Toch wil ik niet dat ze dat zo extreem doen dat ze iedere theorie bekijken die er is en dan zo overmand worden dat ze letterlijk emotioneel, mentaal en spiritueel op slot gaan, wat er toe leidt dat ze geen enkele actie ondernemen om de toekomst te verbeteren. Om het kwaad te laten zegevieren, is het alleen maar nodig dat de goede mensen niets doen, dus het laatste wat wij willen, is dat goede mensen niets doen om een profetie terug te draaien.

Veel mensen hebben het gevoel dat er veranderingen op aarde aankomen. Op innerlijke niveaus weet de levensstroom dat de aarde een proces doormaakt dat tot belangrijke veranderingen in bewustzijn zal leiden. Dus wat veel levensstromen voelen, is dat er veranderingen aankomen, maar wat je moet beseffen, is dat de veranderingen ten goede kunnen en zullen zijn. Laat jouw emoties niet met jou op de loop gaan en jouw intuïtie in deze kwestie tenietdoen.

Sommigen spreken over een schoonmaak, maar ik zou liever geboorteweeën willen zeggen. De aarde baart een nieuw tijdperk en dat zal een paar pijnlijke momenten brengen, zoals bij elke vrouw die weeën heeft. Niettemin moet je verder dan de korte momenten van pijn kijken en je richten op het algehele doel om het kind van een nieuwe bewustzijnsstaat geboren te laten worden, namelijk het Christuskind zelf. Als jij je enkel op de duistere voortekenen richt, maak jij persoonlijk niet de noodzakelijke transitie in bewustzijn door en dan gooi je letterlijk het Christuskind met het badwater weg. Ik wil niet dat dit met jou of iemand anders gebeurt. Ik wil dat jij naar je hoogste potentieel reikt, wat het manifesteren van het Christusbewustzijn is en een stralend baken worden dat kan helpen het nieuwe tijdperk te brengen. Ik wil dat jij een magneet vormt die helpt het bewustzijn van de mensheid als geheel omhoog te tillen.

Wat je nu moet herkennen, is dat er zeker duistere krachten zijn die wanhopig proberen om de omslag in een hogere bewustzijnsstaat te verhinderen. De laatste 1000 jaar hebben ze geprobeerd dit te doen door kennis over de spirituele waarheid van de mensen achter te houden. Daarom berispte ik de leiders van de orthodox joodse religie 2000 jaar geleden en beschuldigde ik hen ervan dat ze de sleutel tot kennis hadden weggehaald. Ik kwam mensen de waarheid brengen die hen zou bevrijden.

De laatste 2000 jaar is het voor duistere krachten moeilijker is geworden om de informatiestroom te beheersen en het internet is natuurlijk de culminatie van deze ontwikkeling. Niettemin zullen de duistere krachten zich er niet gewoonweg bij neerleggen en het opgeven. Dus hun plan B is om het internet te gebruiken en elke andere bron die ze maar kunnen beheersen om zoveel verkeerde informatie te verspreiden dat het letterlijk de mensen overweldigt. Veel mensen zijn enigszins beïnvloed door deze poging om mensen te overweldigen. Sommigen zijn zo door die verkeerde informatie beïnvloed dat zij letterlijk uit hun evenwicht zijn geraakt. Ik heb mensen nodig die zich niet meer richten op het negatieve en in plaats daarvan het volmaakte concept hebben dat de aarde met minimale onrust dwars door die periode van zwaar werk heengaat en dat de aarde al gauw een Gouden Eeuw manifesteert.

Veel mensen maken een spiritueel ontwaken mee dat het potentieel heeft hen op een hoger bewustzijnsniveau te brengen.
Veel mensen hebben ervoor gekozen op deze wereld te incarneren, omdat zij in deze tijd hier wilden zijn om mee te helpen de planeet naar een hogere bewustzijnsstaat te verheffen. Opnieuw, stop met je te concentreren op het negatieve en geef het geen macht met de energie die door jouw aandacht heen stroomt. In plaats daarvan concentreer jij je op de positieve voortekenen van wat er zou kunnen gebeuren als een kritieke massa mensen wakker wordt en het pad van Christusschap volgt.

Ik heb hulp nodig van degenen die bereid zijn aan hun persoonlijke problemen te ontstijgen om een slag te slaan voor een betere tijd voor de mensheid. Wie zijn leven probeert te redden, zal het verliezen, wat betekent dat hij of zij die zich vasthoudt aan het verleden, de kans verliest om deel uit te maken van de toekomst. Wie bereid is zijn leven te verliezen om mijnentwil, wat betekent degene die bereid is om elke gehechtheid aan het verleden los te laten, het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn zal winnen en de planeet aarde helpt een overwinning te behalen voor het licht.