Er zijn geen data die van enig episch belang zijn op de planeet

ONDERWERPEN: Iedere eeuw heeft bepaalde data – mensen met de epische denkwijze geven daar een bepaalde betekenis aan

Vraag: Ik zou graag iets van de geascendeerde meesters horen met betrekking tot de datum 10 oktober 2010. Het zou interessant zijn om iets over de datum 10.10.10 te weten. Het wordt als een heel belangrijke datum voor onze planeet en voor de mensheid beschouwd. Hier is een uittreksel van het internet: “Op de datum 10.10.10 zal het Portaal van afstemming van de planeet met de nieuwe informatieve blokken die van de Galaxy komen, geopend worden.”

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (10 oktober 2010):

Dus hoe zit het met 10.10.1910 of 10.10 1810 of…

Je ziet er zijn speciale data aan het begin van iedere nieuwe eeuw, en in iedere nieuwe eeuw leven er in die tijd mensen die willen dat het een speciale dag is met epische betekenis voor de planeet.

Eerlijk gezegd is de oorzaak hiervan dat mensen verblind worden door de epische denkwijze en altijd zoeken naar iets dat hen belangrijk laat lijken. Zoals ik eerder heb uitgelegd, is het menselijke brein erop uit om naar patronen te zoeken en wanneer dit wordt gecombineerd met de epische denkwijze, zorgt het ervoor dat mensen naar een ongewoon patroon zoeken en er dan een of ander episch belang aan hechten.

Vanuit het perspectief van de geascendeerde meester is er niets bijzonders met 10.10.2010. En ik kan je ervan verzekeren dat je elke keer dat je leringen hoort die spreken over een portaal dat geopend wordt tussen de aarde en ergens anders, niet te maken hebt met leringen van de geascendeerde meesters.