De vervorming van overvloed

Vraag: Wat is een vervorming van het bewustzijn van overvloed? Wat is de negatieve energie die daaraan ten grondslag ligt? Waarom kunnen mensen geen overvloed in hun leven en land manifesteren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Dit is een complexe vraag, omdat er niet één vervorming en niet één oorzaak is. In zekere zin kunnen elk van de zeven stralen worden vervormd en dan de overvloed van de mensen verhinderen. Maar in Rusland is de grootste blokkade, de grootste vervorming, hun gebrek aan vertrouwen in God. Dit is natuurlijk in grote mate een product van de oosters orthodoxe kerk, die al duizend jaar een verdraaid beeld van God, Jezus, en het christendom geeft, net als de katholieke kerk in het westen. Dit verdraaide beeld werd gecombineerd met het atheïstische beeld van het communistische tijdperk waarin men het bestaan van God loochende.

In de Sovjet Unie probeerde men een materiële levensstandaard op te bouwen door de dingen met geweld uit de natuur weg te halen, door de natuurlijk te dwingen te produceren wat de mensen beslisten dat ze nodig hadden of wilden hebben volgens het laatste vijfjarenplan. Neem bijvoorbeeld de poging om de richting van de grote rivieren te veranderen, de natuurlijke energiestroom die een rivier in feite vertegenwoordigt, radicaal opnieuw ontwerpen.

Er waren natuurlijk talrijke voorbeelden van hoe het systeem van de sovjets de kracht van Moeder Natuur probeerde te dwingen in plaats van in vertrouwen en harmonie met de natuur samen te werken. Deze op geweld gebaseerde aanpak heeft eigenlijk een tegenovergestelde spiraal gevormd van wat een opwaartse spiraal moest worden en de mensen meer overvloed geven. Daarom zie je ook dat de Sovjet Unie een lagere levensstandaard heeft dan het leven in het westen, omdat daar een betere spiraal was, ondanks het feit dat er ook een verdraaid beeld van God en een bepaald atheïstische en zeker wereldlijke benadering van de regering was.

Om echt overvloed in een samenleving te krijgen, moet die samenleving erkennen dat er een spiritueel rijk naast het materiële bestaat en dat alles in het materiële rijk uit spirituele energie wordt gemaakt die als een stroom naar de materiële wereld toegaat. Een samenleving hoeft geen specifieke religie te hebben. Die hoeft niet eens het bestaan van geascendeerde meesters te erkennen, hoewel wij degenen zijn die die energie uitgeven. Maar er moet enigszins worden erkend dat alles in de materiële wereld van energie wordt gemaakt die uit een hoger rijk komt.

Dus de enige manier om een opwaartse spiraal te vormen naar meer overvloed, is door de stroom van spirituele energie te vergroten. Individuele menselijke wezens hebben het potentieel om de open deur voor die stroom te zijn. Dit vereist natuurlijk dat de mensen vertrouwen hebben in het spirituele rijk. Zij vertrouwen op de waarheid, zij vertrouwen ook op de welwillendheid dat er geen boze en oordelende God in de lucht is, maar de God die Jezus heeft beschreven toen hij zei: “Wees niet bang kleine kudde, want je Vader geeft jullie met het grootste genoegen zijn koninkrijk.”

Het is natuurlijk het genoegen van de geascendeerde meesters om het overvloedige leven aan alle mensen op aarde te geven. Zoals wij hebben gezegd: “De vraag dwingt het antwoord af.” Als je niet gelooft in de waarheid van de Geest, hoe kun je dan een oproep doen en hoe kunnen wij dan, volgens de Wet van Vrije Wil, het antwoord geven?

De grootste blokkade in Rusland zijn de overblijfselen van de denkwijze die, zoals ik zei, een combinatie van de orthodoxe kerk en het communistische systeem is. Je kunt oproepen doen om die denkwijze op te lossen en leringen gebruiken die wij hebben gegeven in deze conferentie om het beter te begrijpen. Daarna kunnen jullie het zelf uitwerken, zodat je dit kunt overwinnen en erop vertrouwen dat het, ongeacht de huidige situatie in Rusland, nog steeds mogelijk is dat jij overvloed ontvangt, zelfs materiële overvloed, wanneer jij je eigen psychische problemen en je relatie tot God oplost.

Ik zeg nu niet dat jij je slecht moet voelen als jij als spirituele student geen overvloed hebt. Voor sommige mensen is het niet de bedoeling dat zij zich met die zakelijke transacties bezig houden die momenteel de enige manier zijn om zo’n grote overvloed te manifesteren. Voor spirituele mensen is het beter om minder overvloed te hebben en zich van die activiteiten afzijdig te houden, omdat het, als wij verder in de richting van een Gouden Eeuw gaan, gemakkelijker wordt om overvloed te manifesteren zonder deel te nemen aan zakelijke praktijken die het gebruik van geweld, manipulatie of corruptie noodzakelijk maken om grote geldelijke rijkdom op te leveren.