De overgang naar een democratie in Kazachstan

Vraag: Wij maken ons zorgen over de situatie in ons land Kazachstan. Wij zien wel in de dat de tijd van onze respectabele heerser, onze president, ten einde loopt, vanwege zijn leeftijd. Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst van ons land. Wat kunnen wij doen met onze betrokkenheid tot Christus als mensen die deel willen uitmaken van ons land, samenleving, en regio, om het systeem te helpen veranderen zonder dat het een revolutie wordt of veranderingen die gepaard gaan met geweld, zonder strijd tussen de nationale groepen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Een van de redenen waarom wij altijd de overgang naar de democratie wereldwijd aanmoedigen, is juist dat als een land een heel sterke leider heeft, er altijd een machtsvacuüm ontstaat wanneer die leider niet meer kan regeren, omdat de tijd met niemand rekening houdt en het voor iedereen dus een keer ophoudt. In Kazachstan hebben jullie de situatie dat er niet veel groeperingen zijn die elkaars tegenstander zijn, zoals je in veel andere naties ziet. In Irak heb je bijvoorbeeld drie heel machtige blokken die allemaal naar macht streven, de Soennieten en de Sjiitische moslims en de Koerden.

Vanwege de aard van het Kazakse volk en hun Vredesvlam en tolerantie lopen jullie dat risico hier niet. Jullie als spirituele mensen, kunnen visualiseren en de visie hebben dat jullie president, zolang hij nog leeft, de verandering op gang brengt en de overgang naar een democratische verkozen regering institutionaliseert.

Dit is natuurlijk de visie die wij, de geascendeerde meesters, voor Kazachstan, net als voor de meeste andere naties op aarde, hebben. Het is realistisch dat de verandering zonder revolutie of zelfs veel bloedvergieten kan plaatshebben. Dit is het beeld dat jullie als spirituele mensen kunnen handhaven. Jullie kunnen ook het beeld hebben dat steeds meer mensen in Kazachstan gaan doen, waar Saint Germain het over had, het Christusbewustzijn krijgen dat hen in staat stelt om de open deur te zijn voor ideeën en zelfs daden te stellen die een vreedzame overgang naar een meer democratische samenleving vergemakkelijken. Ik kan je ervan verzekeren dat er al mensen in de regering zitten, waaronder de president zelf, die met precies dezelfde probleem worstelen.

Dus kun je het beeld vasthouden dat de mensen die meer in balans zijn de hoogst mogelijke visie opvangen van hoe die overgang moet gebeuren. Je kunt ook de visie hebben dat degenen die nog geen deel uitmaken van de regering gewekt zullen worden om hun rol op te pakken zodat de natie zijn opwaartse spiraal kan uitbreiden en grotere voorspoed voor iedereen opbouwen door de rijkdom van haar natuurlijke bronnen te delen, zodat die niet naar een elite en buitenlandse bedrijven gaat.

Je kunt natuurlijk ook een beeld hebben en oproepen doen voor de bescherming van de integriteit van de natie tegen buitenlandse belangen. Daarmee bedoel ik natuurlijk de grote buurman in het noorden, de grote buurman in het zuiden, maar ook de internationale corporaties en financiële belangen die altijd toegang tot een natie proberen te krijgen, vooral als die natie over grote natuurlijke bronnen beschikt.

Je moet echter wel begrijpen dat in iedere natie het bewustzijn van het volk moet worden uitvergroot, zodat de mensen de kans krijgen om te zien waarom zij die leider hadden en waarom zij het moeilijk kunnen krijgen bij de overgang naar een democratischer systeem.

Je ziet wel dat je, als je terugkijkt op Europa, dat er veel landen waren die een heel oude geschiedenis hadden en worstelden met een vreedzame overgang naar een democratischer systeem. Wat er nu in zowel Kazachstan als in veel andere naties, vooral de Sovjetrepublieken, gebeurt, is dat ze zolang onder de Sovjet Unie zijn gevallen, nu de situatie krijgen dat zij de overgang naar een democratische regeringsvorm veel sneller moeten maken dan de oudere naties, of de naties in Europa.

Dit zorgt natuurlijk voor een complexere situatie omdat je belangrijkste zorg is: “Zijn er genoeg mensen die de oude regeringsvorm door een nieuwe regeringsvorm kunnen vervangen zonder dat een nieuwe elite de plaats van de oude inneemt zoals je in Frankrijk en diverse andere naties hebt gezien?” Het is natuurlijk wel duidelijk dat er zich, wanneer je een heerser zoals jullie in deze natie hebben, wel een bepaalde elite rondom hem heeft gevormd. Jullie moeten het beeld visualiseren dat de evenwichtigere mensen in de regering zullen voorkomen dat een andere elite het kan overnemen en probeert een systeem te vormen waarin de mensen geen vrijheid hebben om hun eigen vertegenwoordigers te kiezen. Hier kun je oproepen voor doen in jullie decreten en rozenkransen, en dat ook visualiseren.