J 09 Een beweging die door de Heilige Geest wordt geleid

 Geascendeerde Meester Jezus

“Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven.” Wat zou de diepere betekenis van deze uitspraak kunnen zijn? Wat betekent het om zachtmoedig te zijn? Vergelijk het eens met wat ik je in dit boek gegeven heb over degenen die in het bewustzijn van de antichrist vastzitten en eigenlijk geloven dat zij beter dan God weten hoe het universum werkt of hoe het zou moeten werken. Zij weten beter dan God hoe van zichzelf bewuste wezens moeten worden gered.

Ik heb gezegd dat veel van die hoogmoedige, arrogante wezens zijn geïncarneerd als leiders van de christelijke religie, de leiders op het gebied van de wetenschap, de leiders in de politiek. Zij denken dat zij het het best weten, zij denken dat zij een gedachtesysteem hebben gedefinieerd dat de allerhoogste waarheid bevat. Alles wat dat tegenspreekt of daar zelfs buitenom gaat, wordt automatisch als onwaar, onecht of op ander manieren ondeugdelijk, gelabeld. Zij voelen dat zij het recht hebben om dat te negeren.

Dat zijn de hoogmoedige, de arrogante mensen. De zachtaardige zijn degenen die zich realiseren dat je meer kunt leren dan wat je al weet. Hun geest en hart staan open voor het potentieel dat er een ware spirituele leider is, zelfs één die in een vorm is geïncarneerd of zich in een vorm uitdrukt die hen enigszins verrast, maar die hen misschien wel iets van waarde heeft te leren.

Het oordeel van Christus over de hoogmoedige mensen
Dat zijn de mensen die zich openstellen voor mijn lering. Dat zijn degenen die de aarde zullen erven om de eenvoudige reden dat iedere keer als iemand de Levende Christus durft te belichamen, die incarnatie het oordeel over een bepaalde groep hoogmoedige, arrogante, gevallen wezens tot stand brengt. Toen ik 2000 jaar geleden op aarde was, was er een bepaalde groep van die gevallen wezens die mijn dood beraamden. Door dat te doen riepen zij hun eigen oordeel over zichzelf af. Ik ben niet gekomen om mensen te oordelen; ik kwam opdat zij misschien gered zouden kunnen worden en het koninkrijk van God binnengaan. Degenen die mijn instructies niet hebben opgevolgd, degenen die mij niet hen uit hun mentale kader laten halen, zullen zichzelf oordelen door hun ontkenning van Christus.

Het is in zekere zin ironisch dat de de leiders en leden van dat waar zij van beweren dat een christelijke religie is, de enige ware vertegenwoordigers van Christus op aarde, tegenwoordig het hardnekkigst de Christus op aarde ontkennen. Wanneer je het gevallen bewustzijn en de gevallen wezens eigenlijk wel begrijpt en hoe zij planeet aarde hebben beïnvloed, is dit niet verrassend.

Zij zullen altijd proberen de Levende Christus te negeren in welke vorm hij ook incarneert. Zij zullen proberen andere mensen, de gewone bevolking, zover te krijgen dat zij hem negeren. Als men hem niet negeert, zullen zij hem doden. Zij zullen zijn volgelingen doden, als hen dat lukt. Als dat niet kan, zullen zij dat gebruiken, verdraaien, veranderen en dat gebruiken voor hun bedoelingen om de bevolking in hun macht te krijgen.

Er is niet veel nieuws onder de zon, want die gevallen wezens hebben maar beperkte opties. Hun opties werken alleen, omdat de meerderheid van de mensen op aarde tot nu toe niet bereid is om gewekt te worden en te zien wat er eigenlijk aan de hand is. Zij willen niet inzien dat zij naar de blinde leiders hebben geluisterd. De zachtaardige mensen, degenen die zich openstellen, kunnen en zullen gewekt worden in dit tijdperk.

De meeste christenen zullen dit boek verwerpen
Ik weet heel goed wat de meeste leiders en de meeste leden van christelijke kerken over dit boek zullen zeggen. De meesten zullen proberen het te negeren. Als er genoeg mensen komen die met dit boek op de loop gaan, erover spreken, en het aan anderen aanbevelen, komt er een moment waarop zij het niet meer kunnen negeren en dan zullen zij proberen het te verwerpen.

Zij zullen proberen het boek zelf te verwerpen en zeggen dat dit onmogelijk van de ware, de echte, Jezus Christus kan afkomen. Zij zullen de boodschapper aanvallen die dit boek uitgeeft, zijn persoonlijke leven op de kop zetten, helemaal uitkleden en zeggen dat zo iemand het onmogelijk waard is om de boodschapper van de echte geascendeerde Jezus Christus te zijn. Dan zullen ze van het boek iedere zin, elk woord omkeren en veranderen, zeggen dat deze specifieke uitspraak in tegenspraak is met deze doctrine van onze kerk en dus onmogelijk waar kan zijn. De bewering die eraan ten grondslag ligt, is natuurlijk dat als dit boek waarachtig van de echte Jezus was, het dan iedere doctrine en overtuiging in hun specifieke kerk zou bekrachtigen en zich daaraan conformeren.

Dit is een totale verloochening van Christus. Zoals ik heb gezegd, komt de Christus op deze wereld om jou uit jouw mentale kaders te halen. Het geeft niet of dat mentale kader een religie is die beweert dat zij het christendom is en beweert Christus op aarde te vertegenwoordigen. Christus komt nog steeds om jou uit dat mentale kader te halen dat je gevangenhoudt op deze wereld en het verkeerde pad naar verlossing, omdat jij naar de blinde leiders luistert.

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘What would Jesus say about Christianity’. (niet vertaald)