J 07 Hoe je het christendom van de antichrist bevrijdt

Geascendeerde Meester Jezus

Waarom geef ik jullie deze leringen over de krachten van de antichrist? Mijn bedoeling met dit boek is jullie leringen geven, zodat degenen die oren hebben om te horen en ogen om te zien, het christendom kunnen herscheppen als een religie die in feite de ware leringen van Christus in plaats van de leringen van de antichrist onderwijst. Hoe kun jij je van de christelijke religie en jouw eigen beeld van de christelijke religie uit het bewustzijn van de antichrist bevrijden, tenzij je beseft wat het bewustzijn van de antichrist is en dat er krachten zijn die er alles aan doen om jou en ieder ander menselijk wezen verblind, gevangen, te houden in het bewustzijn van de antichrist?

Ik kwam 2000 jaar geleden de gevangenen bevrijden. Te bevrijden van wat? Te bevrijden van de machtselite van wie de leden in zeer grote mate het bewustzijn van de antichrist belichamen en dat gebruiken om de meerderheid van de mensen op aarde als slaaf in te lijven. Hoe zul je ooit vrij worden, tenzij jij verstandig wordt, tenzij jij wordt zoals ik zei: “Wijs als een slang en onschuldig als een duif?” De eerste stap is volledig en uiterst geweldloos te worden, omdat jij nooit vrij zult zijn van de machtselite door de machtselite te bestrijden. Dit is een val die door de machtselite, door de valse leraren op deze planeet, de gevallen wezens op deze planeet, is geplaatst.

Geweld is nooit juist in de ogen van God
Er zijn krachten in het emotionele rijk die zich volledig op zichzelf richten en zich concentreren op het manipuleren van menselijke wezens en hen zelfs te vernietigen om hun energie te melken. Dit zijn de krachten die openlijk geweld gebruiken en openlijk menselijke wezens tot iets dwingen. Het lijkt of zij de menselijke wezens die geïncarneerd zijn, overnemen om hen zover te krijgen dat ze geweld en dwang ten opzichte van andere mensen gebruiken. Er zijn krachten die totaal door hun egoïstische verlangens, door hun verlangens op heel korte termijn, worden beheerst.

Je moet herkennen dat er wezens in het mentale en identiteitsrijk zijn die feitelijk de krachten in het emotionele rijk gebruiken om de mensen in het dualiteitsbewustzijn gevangen te houden. Zij hebben dat gedaan door diverse gedachtesystemen te bedenken die zeggen dat God het wil, dat het noodzakelijk is om Gods plan uit te voeren, dat je geweld gebruikt om de krachten die openlijk slecht zijn, te vernietigen.

Dat zijn degenen die de verdeeldheid creëren dat sommige mensen aan een slechte religie, een slecht rijk, of een slechte ideologie, werken. Het is gerechtvaardigd dat de ‘goede’ mensen de andere mensen proberen te dwingen tot medewerking, of hen zelfs te doden als zij dat niet doen.

Je kunt niet echt onschuldig zijn als je de illusie die de slangen gebruiken niet door hebt, degenen die het bewustzijn van de antichrist belichamen en zo doortrapt worden, dat zij dat kunnen gebruiken om zowel voor als tegen absoluut alles, elk idee dat op aarde tot uitdrukking wordt gebracht, een argument aan te voeren.

These, antithese en synthese
Er is een filosoof, Hegel genaamd, die met de opmerking kwam dat er bepaalde krachten zijn die de evolutie van deze wereld vorm geven. De gebruikelijke interpretatie is dat elk idee een these vormt, maar zijn eigen antithese creëert. De wisselwerking tussen these en antithese schept een nieuw idee, namelijk een synthese. Deze opmerking bevat enige waarheid, maar je moet het bewustzijn van de antichrist eraan toevoegen.

Zoals ik heb uitgelegd, is het bewustzijn van de antichrist gescheiden van eenzijn, wat inhoudt dat er op zijn minst twee delingen moeten zijn. Bovendien kunnen die delingen in het bewustzijn van de antichrist geen complementaire krachten zijn; het moeten – juist door hun aard en de aard van de antichrist – tegenovergestelde krachten zijn.

Als een kracht, een idee of gedachtesysteem op het bewustzijn van de antichrist wordt gebaseerd, heeft het ook een tegenovergestelde. Het zal zich door het tegenovergestelde bedreigd voelen, wat betekent dat het niet vreedzaam naast het tegenovergestelde kan bestaan. Het moet er tegenin gaan en proberen dat te vernietigen. Wie niet wijs als een slang is, en zelfs de slangen zelf, beseft niet dat de tegenovergestelde krachten die aan de antichrist ontspringen, de ene nooit de andere kan vernietigen. De twee polariteiten van de antichrist verschijnen tegelijkertijd; ze verschijnen alleen maar in relatie tot elkaar. Zij worden als het tegenovergestelde van elkaar gedefinieerd en zij kunnen alleen maar in relatie tot elkaar bestaan.

Als je erin slaagt de ene polariteit te vernietigen, zou je tegelijkertijd de andere vernietigen. Je kunt in feite geen daarvan vernietigen. Je kunt misschien één onderdrukken en de andere een poosje superieur in macht maken, maar dit kan maar even duren. Alles wat je doet met het bewustzijn van de antichrist heeft een tegenovergestelde reactie, ook van het bewustzijn van de antichrist, en die twee zullen elkaar op den duur afbreken. Je moet zo wijs als een slang worden, zodat je beseft dat het geen kwestie is van de ene vernietigen en de andere verheffen, het is een kwestie van beide aspecten van het bewustzijn van de antichrist transcenderen.

 

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘What would Jesus say about Christianity’. (niet vertaald)