J 06 Het bewustzijn van de antichrist blootleggen

Geascendeerde Meester Jezus

Ik heb gezegd dat jullie niet alles letterlijk moeten opvatten en dat het belangrijk is om de verborgen symboliek te begrijpen die in de Bijbel schuilt, waaronder de verslagen over mijn leven. Wat is dan die verborgen symboliek die schuilt in het feit dat ik in een kribbe ben geboren, dat ik onder nederige omstandigheden werd geboren, dat ik geboren werd bij ouders die niet rijk waren of een status of hoge positie in de samenleving hadden? Wat is de verborgen symboliek daarvan? Dat de Levende Christus in elke vorm kan verschijnen. Dat er, van buitenaf, niets bijzonders aan mij of mijn ouders was, of de omstandigheden waarin in ben geboren en opgegroeid. Om van mij een voorbeeld te maken en geen uitzondering op de regel. De meeste andere mensen zijn niet onder bijzondere omstandigheden geboren en hebben toch het Christuspotentieel.

Daarnaast bestaat er nog een diepere symboliek. Ik heb gezegd dat het bewustzijn van de antichrist zichzelf als een god neerzet en definieert wat goed en kwaad is. Het bewustzijn van de antichrist definieert wat Christus is en wat niet Christus is. Een aspect hiervan is dat het bewustzijn van de antichrist een ‘maatstaf van perfectie’ definieert. Dit is een maatstaf uit een andere wereld, bovenmenselijk, die opzettelijk zo is gedefinieerd dat er nooit iemand aan zou kunnen voldoen.

Daarna past wordt deze maatstaf toegepast op alles wat uit het spirituele rijk komt en zegt dat dit iets wat uit het spirituele rijk komt aan deze zelf gedefinieerde maatstaf moet voldoen, anders kan dat niet echt zijn. Dit is nu juist wat de leiders van de joodse religie hebben gedaan met de komst van de Messias. Zij hadden een bovenmenselijke maatstaf van perfectie gemaakt waar de Messias zogenaamd aan moest voldoen. Omdat ik, in mijn incarnatie als Jezus, niet aan die maatstaf voldeed, hadden zij het gevoel dat zij het recht hadden om mij af te wijzen.

Er zal nooit een perfecte Messias komen
Er zijn nu, 2000 jaar later, nog steeds joden die wachten op de komst van de Messias, want zij zijn niet bereid om toe te geven dat de Messias die zij verwachten, niet komt. Er zal nooit iets uit het spirituele rijk komen wat aan hun maatstaf van perfectie voldoet. Begrijpen jullie hoe dat kan?

De maatstaf van perfectie die menselijke wezens hebben geschapen, wordt door de geest van de antichrist gedefinieerd. Als je deze maatstaf eenmaal accepteert en accepteert dat dit een absolute maatstaf van perfectie is die van het hoogste gezag afkomt, zit je vast in het meest gesloten mentale kader dat er op aarde tot je beschikking staat.

Waarom komt de Christus op aarde? Om jou te bevrijden van jouw mentale kader! Hoe kan de Christus jou bevrijden door zich aan jouw mentale kader te conformeren? Als ik was gekomen om mij aan het mentale kader van de joden in die tijd aan te passen, had ik hun mentale kader bekrachtigd en hen nog meer gevangengezet dat zij al waren. Wanneer de Levende Christus naar deze wereld komt, zal hij altijd de maatstaf van perfectie die de mensen in hun cultuur, hun religie, hebben, aanvechten.

Toen ik 2000 jaar geleden op aarde was, moest ik de maatstaf van perfectie aanvechten die door de joodse religie was gemaakt. Tegenwoordig moeten wij weer de maatstaf van perfectie doorbreken, omdat ik door deze boodschapper spreek en omdat wij onze boodschap aan veel mensen proberen te brengen. Ik ben mij er volledig van bewust dat veel christenen, vooral veel christelijke dominees en leiders, dit boek zullen verwerpen. Velen kijken naar de menselijke boodschapper, vinden een tekortkoming en zeggen dat hij nooit een echte boodschapper van de echte Jezus kan zijn. Anderen zullen zeggen dat de echte Jezus nooit iets te zeggen zou kunnen hebben in dit tijdperk, want wat er zogenaamd in de Bijbel wordt gezegd, is de perfecte openbaring die eeuwig telt. Dit is totaal in overeenstemming met de Wet van Vrije Wil.

Waarom bewijst God niet dat hij bestaat?
Er zijn tegenwoordig veel mensen op de wereld die een maatstaf van perfectie hebben gevormd op basis van het materialisme, dat zegt dat God niet bestaat. Veel religieuze mensen hebben een diep verborgen vraag waarom God niet het onweerlegbare bewijs levert dat hij bestaat. Veel christenen verwachten dat ik op een dag terugkom als een vlammende verschijning in de hemel die onloochenbaar voor de mensen is. Dan worden alle mensen op een dag gedwongen toe te geven dat zij, in hun eigen christelijke sekte, de enigen waren die een goed beeld van Christus hadden.

Dit is de droom van het menselijke ego en zijn zoektocht naar superioriteit. Het is een droom die nooit vervuld zal worden om de eenvoudige reden dat op planeet aarde de vrije wil het laatste woord heeft. Een aspect daarvan is dat er altijd ‘plausibele ontkenning’ moet zijn. Er komt een tijd dat het collectieve bewustzijn zo is verhoogd dat het heel moeilijk wordt om het bestaan van God en de spirituele kant van het leven te ontkennen. Op dat moment vindt er een omslag plaats, een kwantumsprong, dat het niet meer mogelijk is de spirituele kant van het leven te ontkennen. Hoe het tegenwoordig op de planeet toegaat, namelijk dat heel veel mensen dit ontkennen, gaat dan niet meer op deze planeet. Die levensstromen die dit willen blijven ontkennen, moeten dan naar een andere planeet of een ander rijk waar je dat nog steeds kunt ontkennen.

In de onafzienbare toekomst is plausibele ontkenning een wet op aarde. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn om te ontkennen dat God bestaat, het moet mogelijk zijn de Levende Christus te ontkennen wanneer hij in een of andere vorm verschijnt. Ik ben de Levende Christus. Ik verschijn aan jullie in dit boek, maar volgens de wet moet het mogelijk zijn dat jij dit ontkent. Ik ben er zeker van dat de uiterlijke religie die het christendom is, een van de belangrijkste middelen zal zijn die de mensen zullen gebruiken om mijn verschijning in dit boek te ontkennen.

Dit komt overeen met een hogere wet, de Kosmische Wet van Vrije Wil. Ik respecteer die wet volledig. Dit betekent niet dat ik, Jezus Christus, het feit goedkeur dat de religie die beweert mij op aarde te vertegenwoordigen, het belangrijkste middel is om mijn verschijning op aarde te ontkennen. Aan de ene kant, respecteer ik die wet, maar dit betekent niet dat ik blij en tevreden moet zijn met wat mensen in mijn naam doen. Als je denkt dat ik blij ben dat er mensen in naam van Christus worden gedood, dan heb je het mis. Slechts het bewustzijn van de antichrist kan het mogelijk maken dat mensen Christus ontkennen in elke vorm waarin hij verschijnt.

 

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘What would Jesus say about Christianity’. (niet vertaald)