J 05 Het christendom heeft het concept verlossing verdraaid

Geascendeerde Meester Jezus

Wat is het bewustzijn van de antichrist precies? Wanneer ik het woord ‘antichrist’ zeg, is het onvermijdelijk dat er bij degenen die dit lezen of horen een beeld in gedachten komt. Zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, wordt dit beeld beïnvloed door de christelijke religie. Het christendom heeft zich nu al eeuwen lang, als het allerhoogste gezag over het onderwerp wat de Christus is en wat de antichrist is, gepresenteerd. Maar de christelijke religie werd door het bewustzijn van de antichrist overgenomen en wat betekent dat?

Dat het bewustzijn van de antichrist de doctrines, leringen en regels heeft gemaakt die de Christus definiëren. Daarom wordt het bewustzijn van de antichrist ook gedefinieerd door wat de mensen als antichrist beschouwen. De antichrist heeft zichzelf gedefinieerd.

Dit is essentieel voor degenen die op het ware pad naar Christus willen stappen. Het ware pad naar Christus is het pad dat je uit het bewustzijn van de antichrist, het doodsbewustzijn, haalt. Hoe kun je dat pad bewandelen? Je kunt dat alleen wanneer je reikt naar de rechtstreekse innerlijke verbinding met het Christusbewustzijn, waar je toegang tot hebt in het koninkrijk van God dat binnenin jou is. Je moet de Sleutel van Kennis gebruiken om contact te maken met een spiritueel wezen, een spirituele leraar, die boven jouw huidige bewustzijnsstaat staat, wat ik jouw mentale kader of jouw waarnemingsfilter heb genoemd.

Het pad in de buitenwereld of het innerlijke pad
Wees je bewust van het subtiele hiervan. Je hebt iets nodig dat van buiten jouw huidige waarnemingsfilter en mentale kader komt, omdat jouw huidige gemoedsgesteldheid te zeer beïnvloed wordt door het bewustzijn van de antichrist. Het bewustzijn van de antichrist is net drijfzand. Hoe meer je worstelt, hoe dieper je erin wegzinkt.

Hoe kun je uit dat drijfzand komen? In de eerste plaats moet je stil blijven liggen. Je moet ophouden met worstelen, je moet geweldloos worden, waardoor je de beweging stopzet van steeds dieper in het drijfzand zakt. Dit zet natuurlijk alleen de neerwaartse kracht stop.

Het uiterlijke pad van Christus, waar ik over heb gesproken, is dat van geweldloos worden. Dit betekent dat je ophoudt te worstelen met het bewustzijn van de antichrist, zodat je jezelf tegenhoudt om er dieper in weg te zakken. De zinkende beweging stopzetten haalt je niet uit dat drijfzand. De enige manier om uit het drijfzand te komen, is dat er iets van buiten het systeem zelf is dat jou een reddingslijn moet toewerpen waar jij je aan vast kunt houden en dat gebruiken om je uit de neerwaartse aantrekkingskracht van het drijfzand te trekken.

Alle menselijke wezens op aarde worden momenteel in meerdere of mindere mate verblind door het bewustzijn van de antichrist, in de meeste gevallen in meerdere mate. Je kunt er niet uitkomen met het bewustzijn van de antichrist. Je kunt je niet uit het drijfzand, het moeras, het bewustzijn van de antichrist, redeneren met het bewustzijn van de antichrist.

Dit is het hele idee van de incarnatie, de komst van een verlosser. God, of liever de geascendeerde meesters die toezicht houden op de spirituele ontwikkeling van de mensheid, zijn zich zeer bewust van wat er op aarde plaatsvindt. Wij weten dat als de mensen eenmaal vastzitten in het bewustzijn van de antichrist, zij er niet op eigen kracht uit kunnen komen. Zij hebben wel iets van buitenaf nodig om aan het pad te beginnen dat hen eruit haalt.

Daarom werd ik 2000 jaar geleden gezonden om fysiek te incarneren. Daarom zijn er zowel voor als na die tijd echte spirituele leraren gezonden. Daarom hebben veel mensen tegenwoordig aangeboden om te incarneren op dit cruciale moment in de tijd om het Christusbewustzijn te demonstreren.

De verlosser in de buitenwereld kan je niet redden
Hoewel je een verlosser in de buitenwereld nodig hebt om jou een ander perspectief te geven, redt de uiterlijke verlosser jou niet. Wat de uiterlijke verlosser wel kan, is jou te helpen de Sleutel van Kennis te gebruiken om de vermogens die in jouw geest opgeslagen liggen, te gebruiken; niet het fysieke brein, maar de hogere geest van jouw wezen. Wat de verlosser in de buitenwereld wel kan, is jou helpen je aandacht in een andere richting te sturen, zodat jij in plaats van jouw aandacht op de buitenwereld te richten, je dan naar binnen keert, en daardoor het koninkrijk van God ontdekt dat binnenin jou is.

Begrijp je wat er met de christelijke religie is gebeurd? Het concept van een verlosser in de buitenwereld is verdraaid, zodat men nu beweert dat de verlosser in de buitenwereld, en alleen de verlosser in de buitenwereld, jou in het koninkrijk van God kan laten komen.

Als het koninkrijk van God binnenin jou is, hoe kan een verlosser in de buitenwereld jou daar dan heen brengen? Wat de verlosser in de buitenwereld wel kan, is jou helpen het pad naar het innerlijke koninkrijk te bewandelen, maar hij kan het niet voor jou doen. Je moet het zelf doen met behulp van de leraar in de buitenwereld. Je moet je aan die reddingslijn van het Christusbewustzijn vasthouden dat de leraar in de buitenwereld jou aanreikt. Daarna moet jij die reddingslijn gebruiken om jezelf uit het drijfzand te trekken van het bewustzijn van de antichrist.

Hoe doe je dat dan? Hoe trek jij je uit het bewustzijn van de antichrist? Je doet dat maar op één manier en dat is door één van mijn belangrijkste uitspraken op te volgen, of in ieder geval één van de belangrijkste uitspraken die in de officiële Bijbel staat. Die uitspraak is simpel deze: “Kijk niet meer naar de splinter in het oog van jouw broeders en zusters en begin naar de balk in jouw eigen oog te kijken.”

Om het koninkrijk van God binnen te gaan dat binnenin jou is, moet je bereid zijn naar jezelf te kijken, jouw gedachten, jouw psyche, jouw eigen bewustzijn. Je moet bereid zijn in te zien dat jij elementen van het bewustzijn van de antichrist in jouw eigen geest hebt. Je moet bereid zijn te zien wat daar zit en dan moet je bereid zijn om voor het leven te kiezen, het leven van het Christusbewustzijn, in plaats van de dood van het bewustzijn van de antichrist.

Je moet ervoor kiezen je netten achter te laten en de Levende Christus te volgen waar hij jou ook brengt. De netten staan symbool voor het feit dat jij verstrikt zit in het bewustzijn van de antichrist, inclusief het collectieve bewustzijn van de aarde als geheel en in jouw plaatselijke gemeenschap, zelfs in jouw familieomgeving. Daarom zei ik dat degenen die meer van hun familie houden mij niet waard zijn. Het betekent niet dat zij niets waard zijn, het betekent dat zij niet in staat zijn de Levende Christus te volgen. Om de Levende Christus te volgen, moet je bereid zijn de netten van het collectieve bewustzijn waarin jij verstrikt zit achter te laten dat momenteel zo door het bewustzijn van de antichrist wordt beïnvloed.

 

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘What would Jesus say about Christianity’. (niet vertaald)