J 04 De innerlijke betekenis van de zondeval

Geascendeerde Meester Jezus

Laat mij, nu ik jullie een enigszins strenge verhandeling heb gegeven over het Petrusbewustzijn en hoe dat het christendom heeft beïnvloed, een wat zachtaardiger evaluatie geven van waarom en hoe dit is gebeurd. Wanneer je er realistisch naar kijkt, vanuit een hoger gezichtsveld, zie je dat het niveau van het collectieve bewustzijn in feit de evolutie of groei van de mensheid bepaalt. De psycholoog Carl Jung was de eerste die over een collectief bewustzijn sprak, dat hij als een geest bezag die door alle mensen op aarde werd gedeeld.

Zo’n collectief bewustzijn bestaat inderdaad, waardoor jullie betere fundamenten hebben om tegenwoordig iets te begrijpen dan mijn discipelen en volgelingen 2000 jaar geleden. Tegenwoordig ken je de wetenschappelijke waarheid dat alles uit energie bestaat. Dit betekent dat alles een bepaalde energiecomponent heeft. Het wordt dan mogelijk om je voor te stellen dat het menselijke lichaam is verbonden met de geest, omdat de geest een energieveld is. Als je de logische consequenties van de leringen van Albert Einstein bekijkt, zie je dat zelfs het fysieke lichaam een energieveld is en daarom kunnen het lichaam en de geest met elkaar verbonden zijn.

Als je dit overbrengt op de schaal van de aarde zelf, zie je dat wat je de fysieke aarde noemt, in feite een vibrerend energieveld is. Het lijkt vast en onveranderlijk voor de fysieke zintuigen, maar dat komt omdat jouw fysieke zintuigen worden gekalibreerd om vibraties binnen een bepaalde reeks, een beperkt spectrum, waar te nemen. Daarom kunnen jouw zintuigen niet zien dat wat vaste materie lijkt, eigenlijk van vibrerende energie wordt gemaakt.

Wanneer je beseft dat de aarde echt een energieveld is, wordt het mogelijk om te accepteren dat er een energieveld boven of om de fysieke planeet ligt. Wanneer jij beseft dat zo’n energieveld bestaat, realiseer jij je ook dat dit kan fungeren als een verenigend component die alle mensen op aarde aan elkaar bindt. Omdat de fysieke planeet binnen het grotere energieveld bestaat, bevinden alle mensen zich binnen dit veld.

Wat zorgt ervoor dat de mensheid vooruitgaat?
Jouw individuele geest bevindt zich binnen het grotere energieveld van de aarde en daarom bevindt jouw individuele geest zich binnen de grotere collectieve geest. Waarom is er de laatste paar duizenden jaren, en vooral in de laatste honderd jaar, vooruitgang in onze technologische ontwikkeling te zien? Omdat de vibratie van de energie in het collectieve energieveld verhoogd is. Wanneer je vanuit dit standpunt kijkt, zie je dat je de menselijke geschiedenis kunt begrijpen met betrekking tot het energieveld of het collectieve bewustzijn.

Ik zeg nu niet dat je het collectieve energieveld totaal in mechanische bewoordingen kunt begrijpen, zoals veel wetenschappers dat tegenwoordig voor zich zien. Ik geef hier geen materialistisch beeld van het energieveld. Ik ben een spiritueel wezen en ik ken de waarheid dat er iets buiten het materiële rijk bestaat. Het collectieve energieveld is niet zomaar een mechanisch veld, het is heel erg verbonden met of heeft een bewuste component. Daarom spreek ik over een collectief bewustzijn.

Wij kunnen daarom zeggen dat je de menselijke geschiedenis kunt begrijpen met betrekking tot het niveau van het menselijke bewustzijn. Dit wordt belangrijk wanneer je dat vergelijkt met de leringen die in de Bijbel staan. Je ziet bijvoorbeeld dat er in Genesis staat dat er een tijd was dat Adam en Eva in een zogenaamd paradijs leefden. Ik heb gesproken over de geneigdheid om alles letterlijk te nemen en iets met de lineaire geest te interpreteren. Je zult nooit de subtielere meer mystieke aspecten van de Bijbel begrijpen als je alles letterlijk probeert te nemen. Het is veel productiever om alles in de Bijbel als het symbool voor iets op te vatten, zoals ik zei dat Petrus symbool staat voor een bepaalde bewustzijnsstaat.

Het verval tot een lagere bewustzijnsstaat
Het verhaal over de Hof van Eden staat symbool voor wat er met het collectieve bewustzijn van de mensheid is gebeurd. Adam en Eva waren niet de enige mensen in de tuin. Er is nooit een moment geweest dat er maar twee mensen op aarde waren. Dit is een verkeerde, lineaire en letterlijke interpretatie van de Bijbel. Genesis geeft een verslag van wat er gebeurd is met alle mensen op aarde op enig moment in het verleden. Het is symbolisch bedoeld, en Adam en Eva moeten als voorbeelden gezien worden, vertegenwoordigers of archetypes van wat er met alle menselijke wezens is gebeurd.

Er was inderdaad een tijd in het verre verleden – en ik geef je geen getal, omdat ik de lineaire geest niet wil activeren, ik wil dat je dit met de sferische (bolvormige), intuïtieve geest overdenkt – er was een tijd in het verre verleden, waarin de mensen die op dat moment op aarde incarneerden een hoger collectieve bewustzijn hadden dan je tegenwoordig op deze planeet ziet. Toen kwam er, zoals Genesis beschrijft, een moment waarop een kritieke massa mensen tot een lagere bewustzijnsstaat verviel.

De Zondeval was een val in individueel en collectief bewustzijn. Ik zal later beschrijven wat die val inhield en wat het bewustzijn van de mensen die ertoe vervielen was, maar het punt is nu dat er een postparadijselijke staat was, maar dit was geen fysieke tuin op een fysieke loc. Het was een hoger staat van het collectieve bewustzijn.

Toen was er een gebeurtenis waardoor een kritieke massa mensen op individuele basis tot een lagere bewustzijnsstaat verviel en dit heeft het collectieve bewustzijn naar beneden meegesleept. Deze val in het collectieve bewustzijn heeft een diepgaand effect op alle aspecten van het leven op deze planeet gehad. Waar ik mij op wil richten, is dat het belangrijkste effect op menselijke wezens is geweest dat de mensen zijn blind geworden voor de diepere waarheid van de Christusgeest. Ik heb al een hint gegeven over deze diepere realiteit door te zeggen de de Christusgeest de verenigende link is tussen de Schepper en zijn schepping. Dit verenigt ook alle individuele van zichzelf bewuste wezens.

 

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘What would Jesus say about Christianity’. (niet vertaald)