J 03 Petrus stond voor het Satanische bewustzijn

Geascendeerde Meester Jezus

In deze verhandeling wil ik over mijn discipel Petrus, en het bewustzijn waar hij voor staat, spreken. Dit bewustzijn werd natuurlijk het fundament voor de rooms-katholieke kerk en als zodanig vormde ze in grote mate het fundament voor het hele christendom dat later volgde, in ieder geval in de westerse wereld.

Eerst wil ik graag spreken over het feit dat de grootste uitdaging die ik kreeg toen ik 2000 jaar geleden op aarde was, degenen waren die de letterlijke, lineaire denkwijze hadden. Als je de geschiedenis van deze aarde overziet, zie je dat er altijd twee benaderingen van religie en spiritualiteit zijn geweest. De ene is de lineaire, letterlijke benadering, omdat je alles wat vanuit een hoger rijk wordt gezegd, wilt interpreteren met je dagelijkse denkgeest, met het intellect dat in lineaire, letterlijke bewoordingen denkt. Je wilt geloven dat een bijbelboek dat je van een hoger gezag krijgt, zo geïnterpreteerd moet worden dat het betekent wat de dagelijkse denkgeest denkt dat het betekent.

Het bewustzijn dat tegen Christus ingaat
In tegenstelling tot deze benadering heb je ook de innerlijke, mystieke benadering, waarbij de mensen beseffen dat een bijbelboek in de buitenwereld, met woorden geschreven, gewoon bedoeld is om je geest af te stemmen op een realiteit, op een geest, die boven woorden verheven is. Vanzelfsprekend waren er 2000 jaar geleden ook bij de joodse religie mensen die de uiterlijke aanpak, de lineaire aanpak, volgden en dat waren degenen die mij afwezen.

Waarom hebben zij dat gedaan? Zij gebruikten de bestaande bijbelboeken uit de Thora om omver te redeneren. Zij probeerden een punt te vinden waarop ik mijzelf tegensprak of de oude wet overtrad, en dan gebruikten zij dat om te zeggen ik nooit een ware profeet of zelfs de Messias kon zijn.

Dit is de bewustzijnsstaat die zich tegen mij keerde 2000 jaar geleden, en zich nog steeds tegen de Levende Christus keert. Een van de belangrijkste concentratiepunten van die bewustzijnsstaat is juist de religie die zich het christendom noemt en die beweert dat ze mij op aarde vertegenwoordigt. Waar zijn de Schriftgeleerden en farizeeërs tegenwoordig? Veel van hen zitten bij de christelijke religie. Veel van hen zitten in hun kerk en voelen zich heiliger dan heilig, hebben het gevoel dat zij de enig ware interpretatie van de Bijbel hebben en dat zij door de Bijbel op een lineaire manier of volgens hun doctrines te interpreteren, de totaliteit en de essentie van Christus hebben doorgrond.

Ik kan je wel zeggen dat als jij denkt dat ik blij ben met het feit dat de religie die beweert mij op aarde te vertegenwoordigen, is overgenomen door juist de denkwijze die mij tegenstand bood toen ik op aarde was, dan heb je het goed mis. Ik ben helemaal niet blij met dit feit, hoewel het mij niet heel erg verbaast. Deze bewustzijnsstaat is er altijd al geweest en denkt dat hij gelijk heeft. Die heeft de agressieve intentie om zichzelf te verspreiden door mensen die te laten accepteren of degenen die dat niet doen, eraan te onderwerpen.

Wat heeft dit bewustzijn mij aangedaan toen ik fysiek op aarde rondliep? Dat heeft mij gedood, om te vernietigen wat hij als een bedreiging zag van zijn bestaan en de greep ervan op de mensen. Ik kwam de mensen bevrijden. Hoe bevrijd je mensen? Waarom moet je hen bevrijden? Omdat zij in een lagere bewustzijnsstaat gevangenzitten. Hoe bevrijd ik hen uit een beperkte bewustzijnsstaat? Ik kan dat alleen maar door die bewustzijnsstaat aan te vechten, inclusief de religieuze geschriften die werden gebruikt om dat mentale kader op te bouwen.

Juist de bewustzijnsstaat waar ik over spreek, laat mij dat mentale kader niet aanvechten. Het zal zeggen dat ik, als ik het mentale kader wel aanvecht, niet een ware profeet, een ware Messias, of een spirituele leraar, kan zijn. Dit zijn de mensen die geen oren hebben om te horen en geen ogen om te zien wanneer zij de Levende Christus in levenden lijve tegenkomen of wanneer zij een vertegenwoordiger van de Levende Christus ontmoeten. Zij zijn emotioneel zo gehecht aan hun mentale kader dat zij de Levende Christus niet toestaan hen een alternatief te bieden dat hen kan bevrijden van hun zelfgebouwde gevangenis.

Dit is de essentie van wat ik bedoelde toen ik sprak over de wetgeleerden die de Sleutel van Kennis hadden weggenomen. De Sleutel van Kennis is het Christusbewustzijn. De Sleutel van Kennis werkt alleen voor jou als je bereid bent om het Christusbewustzijn jouw mentale kader te laten aanvechten en jou, jouw geest, uit dat kader te halen. Dit wilden de Schriftgeleerden niet. Tegenwoordig zijn de Schriftgeleerden en farizeeërs van de christelijke religie, net als de leiders van de joodse religie 2000 jaar geleden, evenmin bereid om dit te doen. De Schriftgeleerden en farizeeërs van tegenwoordig wijzen de Levende Christus af, net zoals de Schriftgeleerden en farizeeërs destijds.

De Alpha en Omega van het kwaad
Is er iets nieuws onder de zon? Jazeker, er is iets nieuws, want in deze tijd hebben veel meer mensen oren om de Christus te horen die boven het gebruikelijke mentale kader staat. Laat mij degenen die oren hebben om te horen tonen hoe juist dit bewustzijn de christelijke religie heeft beïnvloed. Veel mensen zijn zich ervan bewust dat er een wezen was dat het kwaad personifieerde, of het tegenovergestelde van God was, die Lucifer heette. Er zijn ook veel die zich ervan bewust zijn dat er nog een duister wezen is dat Satan heet.

We zouden kunnen zeggen dat Lucifer de Alpha vertegenwoordigt en Satan de Omega. Lucifer vertegenwoordigt een bewustzijnsstaat die God wil uitsluiten van deze wereld. Zoals ik heb gezegd staat de Schepper boven de schepping, de vormloze God drukt zich niet rechtstreeks in de wereld uit. God van deze wereld uitsluiten, is aan de ene kant, niet moeilijk. God respecteert de vrije wil van de mensen in het materiële rijk. God brengt zich tot uitdrukking door degenen die geïncarneerd zijn. Dit is het hele doel om te incarneren voor de Levende Christus.

Lucifer wil de Levende Christus van deze wereld uitsluiten. Lucifer vertegenwoordigt het bewustzijn dat niet wil dat de Levende Christus incarneert. Er zijn veel mensen op aarde die in het bewustzijn van Lucifer gevangenzitten. Zij hebben geen ogen om te zien en geen oren om te horen wanneer de Levende Christus verschijnt, niet beslist in de vorm van een menselijk wezen, maar ook in de vorm van een spirituele lering, zelfs een lering die niet openlijk spiritueel is, maar niettemin een bepaald mentaal kader, een mentale gevangenis, aanvecht.

Waar ik over wil spreken, is het Omega-aspect, dat het bewustzijn is dat door Satan wordt vertegenwoordigd. Je weet, als je de Bijbel hebt bestudeerd, dat er een passage in het Evangelie van Matteüs staat waarin ik mijn discipelen eens vroeg wat de mensen over mij zeiden. Zij hebben mij diverse dingen verteld die de mensen zeiden, en toen vroeg ik hen wat zij over mij zeiden. Petrus zei dat ik de Levende Christus was, de zoon van God. Ik zei toen dat Petrus de rots is waarop ik mijn kerk zal bouwen. Dit is de quote die door veel christelijke dominees en leiders wordt gebruikt als bekrachtiging van de christelijke religie in haar huidige vorm.

De leiders van de rooms-katholieke kerk hebben die natuurlijk gebruikt om te zeggen dat die kerk de traditie van Petrus voortzet en wordt gebaseerd op het gezag van Petrus. Deze kerk en haar leiders hebben Petrus tot de status verheven van mijn belangrijkste discipel, mijn eerste apostel en de eerste paus van de kerk die ik van plan was te stichten.

Wat ik net heb gezegd, is dat er een bewustzijn is dat door Lucifer wordt vertegenwoordigd die de Christus van deze wereld wil uitsluiten. Wanneer de mensen door deze bewustzijnsstaat worden verblind, kunnen zij niet eens de Levende Christus herkennen. Zij kunnen niet iets herkennen dat buiten hun mentale kader valt, of in ieder geval dat het hen iets te bieden heeft.

Zij vereenzelvigen zich zo met hun mentale kader dat zij niet willen dat hun mentale kader verandert. Zij zien de noodzaak niet in om zich uit hun mentale kader te bevrijden en daardoor voelen zij zich bedreigd wanneer er iets komt om hen te bevrijden. Zij wijzen juist de verlosser af die hen komt bevrijden. Dit is het bewustzijn van Lucifer en dat voorkomt dat de mensen zelfs herkennen dat de Levende Christus hen iets speciaals te bieden heeft.

 

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘What would Jesus say about Christianity’. (niet vertaald)