J 02 Heeft het christendom de antichrist van Jezus gemaakt?

Geascendeerde Meester Jezus

Ik ben de Geascendeerde Meester Jezus Christus. Mijn bedoeling met deze verhandeling is jou een ander aspect te tonen van wat ik van de religie vind die beweert dat ze mij op aarde vertegenwoordigt. Waar ik het over wil hebben, is dat het christendom nu precies dezelfde soort religie is geworden als die waar de leiders die mijn tegenstanders waren, toe behoorden toen ik op aarde rondliep in een fysiek lichaam.

Je herinnert je wel dat de leiders van de joodse religie tegen mij samenzwoeren om mij ter dood te laten veroordelen, hoewel het Romeinse gezag het vonnis voltrok. Dit toont jou dat er altijd een kleine elite is geweest die de ultieme macht willen bezitten. Een van de manieren waarop zij hebben geprobeerd om die allerhoogste macht te krijgen, is door zichzelf tot vertegenwoordiger van God op aarde te benoemen.

Zij stellen een religie vast en vervolgens maken zij zichzelf tot leider van die religie. De mensen geloven dat om God te bereiken, om verlossing te krijgen, zij die via de leiders van de aardse religie kregen. Dit is precies de soort macht die de joodse leiders bezaten toen ik op aarde was. Dit is nu juist wat ik probeerde aan te vechten toen ik de Schriftgeleerden en farizeeërs aanvocht en iedereen die zichzelf tussen de mensen en God hadden geplaatst.

Jezus daagde de elite uit
Wat was één van mijn belangrijkste uitspraken volgens mij? Dat het koninkrijk van God binnenin jou is! Waarom denk je dat de leiders van de joodse religie mij zo graag de mond wilden snoeren, dat ze bereid waren om mij ter dood te laten brengen om mij stil te krijgen? Juist omdat ik zei dat het koninkrijk van God binnenin jou is. Wat zei hun religie? Dat het koninkrijk van God buiten jou is, ver bij jou vandaan. Er zit een kloof, een afgrond, een afstand tussen jou als menselijk wezen op aarde en het koninkrijk van God. Hoe kun je die afgrond oversteken? Niet op eigen kracht, maar slechts door de genade van de leiders van een religie in de buitenwereld op aarde.

Dit was de overtuiging die ervoor zorgde dat zij bijna absolute macht over de mensen hadden. Zij wilden die macht niet verliezen, dus wat gebeurde er toen een rondtrekkende prediker zich op hun terrein begaf en beweerde dat het koninkrijk van God binnenin jou is? Zij zagen dit als hun allergrootste bedreiging. In het begin negeerden zij mij en lachten, maar toen ik steeds meer volgelingen kreeg, werden zij bang. Wat als de mensen luisterden naar deze Jeshua, die overal kwam, blootsvoets, en die radicale boodschap predikte?

Kun je niet begrijpen dat de uitspraak dat het koninkrijk van God binnenin jou is, een directe aanvechting van de macht van de leden van die elite die zich tussen God en de mensen had geplaatst, is? Als het koninkrijk van God binnenin jou is, heb je geen religie en de leiders daarvan in de buitenwereld nodig om in dat koninkrijk te komen! Hoe kun je nu in het koninkrijk dat binnenin jou is komen door naar buiten te gaan, door naar een institutie te gaan die buiten jou is?

De Elite wil absolute macht
Als je eerlijk naar de geschiedenis kijkt van de religies op aarde, zie je dat er twee verschillende benaderingen van religie zijn. De ene benadering zegt dat jij, om gered te worden, of welk doel die religie zich ook maar stelt, langs een institutie of een priesterdom moet dat buiten jou is. De andere, de meer mystieke tak, zegt dat je geen verlossing buiten jou vindt, je vindt die alleen binnenin jou.

Dit is de vorm van religie, of benadering van religie, die ik heb gepredikt, toen ik 2000 jaar geleden op aarde rondwandelde. Daardoor sprak ik de gevestigde autoriteiten in Israël tegen en daarom lieten ze mij doden. Is het echt zo moeilijk voor de mensen in deze tijd om dit simpele mechanisme te begrijpen? Hoe veel duidelijker moet het nog gezegd worden?

Er bestaat een elite op aarde – die is er altijd al geweest, in ieder geval in de bekende geschiedenis, die zichzelf vestigt om de allerhoogste macht te krijgen. Een van de meest efficiënte manieren om te mensen zover te krijgen dat zij geloven dat zij de elite nodig hebben om naar Gods koninkrijk te gaan, is door hen te laten geloven dat zij de elite nodig hebben om in het koninkrijk van God te komen en een brandende hel van eeuwig lijden te vermijden. Wanneer de mensen dit geloven, dan heeft de elite de sleutel tot het koninkrijk in handen dat bijna alle macht over de mensen bezit.

Wat zei ik in mijn vorige verhandeling dat mijn doel was om naar de aarde te komen? De mensen bevrijden. Een interpretatie hiervan is dat ik hier ben om de mensen van de elite te bevrijden, de machtselite, die probeert hen gescheiden te houden van het koninkrijk van God.

Wat heb ik gezegd over de wens van God om jou zijn koninkrijk te geven: “Wees niet bang, kleine kudde, want de Vader geeft jullie met het grootste genoegen het koninkrijk.” God maakt het jou niet moeilijk om zijn koninkrijk in te gaan. De machtselite op aarde wil je laten geloven dat het moeilijk is om Gods koninkrijk in te gaan. Wanneer je gelooft dat je door iets buiten jou in het koninkrijk moet komen, dan is het zeker moeilijk, misschien wel onmogelijk, om Gods koninkrijk in te gaan.

In feite zul je nooit Gods koninkrijk ingaan zolang je denkt dat je langs iets moet wat buiten jou ligt. Je vindt het koninkrijk niet door naar een religie in de buitenwereld te luisteren. Je vindt het alleen wanneer je naar binnen gaat, naar de balk in jouw eigen oog kijkt, die balk eruit haalt, jouw gescheiden zelfgevoel laat sterven en dan word je spiritueel herboren. Jij wordt herboren uit de geest als een nieuw persoon die zichzelf niet van het koninkrijk gescheiden ziet.

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘What would Jesus say about Christianity’. (niet vertaald)