J 01 Het probleem met woorden

Geascendeerde Meester Jezus

Ik ben een spirituele leraar. Ik word naar de aarde gezonden om menselijke wezens te bevrijden. Wat is de grootste uitdaging die ik als spirituele leraar krijg? Deze: Juist de voorwaarde die je nodig hebt om jou te bevrijden, voorkomt dat je mijn boodschap echt hoort. Juist de voorwaarde die je nodig hebt om bevrijd te worden, voorkomt dat je de boodschap hoort die jou bevrijdt.

De ideeën die ons zouden kunnen bevrijden, afwijzen
De geesten van de meeste menselijke wezens op aarde zijn gesloten systemen geworden, waardoor hun eigen circulaire logica voorkomt dat zij de boodschap horen van een spirituele leraar, die hen kan bevrijden van hun zelf-gecreëerde, autonome mentale gevangenissen. Denk eens na hoe gemakkelijk het voor mensen is om een nieuw idee dat tot hen komt, af te wijzen. Zij gebruiken een soort voorwaarde die zij met hun eigen geest hebben gecreëerd in hun eigen geest om het nieuwe idee af te wijzen.

Bedenk eens hoe er overal ter wereld groepen mensen zijn die hun kijk op het leven baseren op een specifieke gedachte of overtuigingssysteem die wordt bepaald door iets wat zij als het allerhoogste gezag beschouwen. Iedere keer dat zij een nieuw idee krijgen gepresenteerd, vergelijken zij dat idee met hun gedachtesysteem. Bekrachtigt dat hun gedachtesysteem? Gaat het hun gedachtesysteem te boven of vecht dat dit zelfs aan? Als het laatste het geval is, hebben zij onmiddellijk een waterdicht argument om het nieuwe idee af te wijzen.

Waarom ben je nog steeds op aarde? Waarom wordt de aarde nog steeds gevuld met conflicten en strijd tussen menselijke wezens? Zou het kunnen dat menselijke wezens niet bereid zijn om verder te kijken dan de mentale kaders die door hun gedachtesysteem worden gedefinieerd? Zou het kunnen dat menselijke wezens een gesloten systeem zijn geworden die juist de ideeën afwijzen die hen kunnen bevrijden van strijd en conflicten?

Nieuwe ideeën moeten niet uit bestaande systemen komen
Wat zou menselijke wezens potentieel kunnen bevrijden van de strijd en conflicten die al duizenden jaren doorgaan in de opgeslagen geschiedenis? Wat zou de gevangenen kunnen bevrijden? Zou dat niet een nieuw idee moeten zijn? Zou een nieuw idee niet iets moeten zijn dat niet uit de bestaande gedachtesystemen die je op deze planeet hebt, komt?

Als wij eerlijk willen zijn, moeten wij – toch – toegeven dat de gedachtesystemen die op planeet aarde bestaan niet in staat zijn om vrede en harmonie te brengen. Zij zijn niet in staat om de strijd te beëindigen. Zij hebben in feite de strijd slechts versterkt.

Om de strijd te beëindigen, kan dit alleen tot stand komen wanneer mensen ideeën gaan accepteren die niet uit hun bestaande mentale kaders die door de bestaande gedachtesystemen worden gedefinieerd, komen. Als de mensen hun bestaande gedachtesystemen gebruiken om zulke ideeën af te wijzen, hoe kunnen zij dan ooit vrij worden? Hoe kan er ooit iets op aarde veranderen? Hoe komt er ooit vrede?

Het probleem met woorden overwegen
Denk eens aan het feit dat wat je hier leest, een serie woorden is. Bedenk dan dat woorden verschillende betekenissen hebben voor verschillende mensen. Kijk eens naar een willekeurig religieus Bijbelboek dat op aarde is. Degenen die dat Bijbelboek aanhangen, geloven dat het door een allerhoogst gezag werd gegeven en in de oorspronkelijke vorm had het een of ander superieure status. Verschillende groepen mensen hebben diezelfde woorden heel anders geïnterpreteerd, er een andere betekenis aan gegeven. Je ziet groepen mensen die met elkaar een conflict hebben, hoewel zij hun gedachtesysteem op precies dezelfde woorden baseren.

Denk er eens over na, als je wilt, dat het mogelijk is om woorden zo te interpreteren dat zij elk standpunt of iedere overtuiging bekrachtigen dat je maar wilt. Als je bereid bent woorden selectief te gebruiken, kun je bijna alles wat je wilt, bewijzen en ogenblikkelijk een waterdicht excuus in hun gedachtesysteem zoeken om die uitspraak te weerleggen.

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘What would Jesus say about Christianity’. (niet vertaald)