MM 09 De inademing en de uitademing van God

Geascendeerde Meester Master MORE

Master MORE BEN IK. En ik kom jullie een indruk geven van wat de Eerste Straal eigenlijk is. Niet zoals jullie dat zien wanneer je aan het Pad van de Zeven Sluiers begint, omdat je op het 48e niveau begint en opklimt door middel van de zeven initiaties in de retraite van de Eerste Straal. Maar ik wil jullie een indruk geven van hoe de Eerste Straal beschouwd wordt vanuit het standpunt van een geascendeerd wezen en zelfs de Schepper zelf.

De niveaus van het materiële rijk
Je moet weten dat het leven een hiërarchische structuur heeft. Je kunt beginnen op jouw huidige bewustzijnsniveau waarin de meeste mensen zich richten op hun fysieke lichaam en het materiële rijk, wat zij met hun zintuigen kunnen waarnemen. Maar als jij een spiritueel persoon bent die open staat voor deze lering, weet je natuurlijk dat er nog andere rijken, andere dimensies, zijn. Je weet dat er een emotioneel rijk, is waar je gevoelens zich bevinden. Dit heeft een hogere vibratie dan het materiële, door het feit dat het niet zo dicht is, gevoelens zijn gemakkelijker te veranderen dan fysieke materie.

Wanneer je verder dan het emotionele rijk gaat, bereik je het mentale, waar de gedachten zich bevinden. En gedachten zijn nog vluchtiger en gemakkelijker te veranderen dan gevoelens. Als een gevoel eenmaal op een bepaald spoor wordt gezet en een bepaalde vibratie krijgt, zoals boosheid, is het moeilijker om dat gevoel te veranderen dan de gedachte die vaak aan de gevoelens voorafgaat. Als je eenmaal boos op iemand bent, is het moeilijker om dit te veranderen als je alleen maar denkt aan wat iemand wel of niet heeft gedaan.

Natuurlijk kun je verder gaan dan het mentale, naar het etherische waarin jouw identiteitsgevoel zich bevindt. En hier ontdek je ook dat jij veel gemakkelijker je identiteit kunt veranderen, als je eenmaal afgestemd bent op het identiteitsniveau in plaats van door het filter van de bewuste geest, de emotionele geest en de mentale geest te kijken. Als je eenmaal de bekwaamheid van de Bewuste Jij gebruikt om je naar het identiteitsrijk te projecteren, is het gemakkelijk om jouw identiteitsgevoel om te schakelen. In feite kun je ogenblikkelijk omschakelen van geloven dat jij een menselijk, materieel wezen bent naar weten en ervaren dat jij een spiritueel wezen bent, dat jij zuiver gewaarzijn bent.

Evenzo kun je in potentie ogenblikkelijk omschakelen van je niet vereenzelvigen met een wezen dat geïncarneerd is, maar een spiritueel wezen. Ik geef toe dat het op jouw huidige bewustzijnsniveau moeilijk is om ogenblikkelijk om te schakelen, maar naarmate je dichter bij het honderdvierenveertigste niveau komt op jouw pad, leer je om bewust het proces te beheersen van je identiteitsgevoel omschakelen. En wanneer je op het honderdvierenveertigste niveau bent aangekomen, is het maar een kleine omschakeling – een kleine stap – om van daar naar de geascendeerde staat te gaan.

De niveaus in het spirituele rijk
Als je omhoog blijft gaan – nadat je geascendeerd bent – kom je in het spirituele rijk. In het begin kom je in het rijk dat zich het dichtst bij het materiële rijk in vibratie bevindt. Maar opnieuw, er zijn veel niveaus van het spirituele rijk. En hoe klim jij op door die niveaus? Door, opnieuw, een bepaald zelfgevoel te ervaren tot je genoeg van die ervaring krijgt en meer wilt. En dan schakel je weer op een hoger zelfgevoel over.

Je kunt jezelf als een pas geascendeerde meester beschouwen en je kunt ervoor kiezen om bij de aarde te blijven en andere niet geascendeerde wezens te helpen. En je kunt ervoor kiezen om verder te gaan naar andere rijken in de geascendeerde wereld waarin jij op een andere manier dienstbaar bent of een andere ervaring krijgt. Maar dan groei je naar weer hogere niveaus. Er komt een moment waarop je één van de hogere ambten kunt bekleden. Je kunt zelfs het ambt van Aartsengel of Elohim of God of Godin bekleden en dan nog hogere ambten in de hiërarchische structuur van de ene geest van God.

Wij hebben een lering gegeven die je misschien kent, dat er verschillende sferen zijn, dat de Schepper eerst één sfeer heeft geschapen en daarna toen de van zichzelf bewuste verlengstukken van de Schepper die sfeer op het punt van ascensie hadden gebracht, werd er een nieuwe sfeer geschapen. En dit ging zo zeven niveaus door, zodat jij nu in de zevende – niet-geascendeerde – sfeer bent, terwijl de zes vorige sferen allemaal geascendeerd zijn.

Naarmate jij verder omhoog gaat in die geascendeerde staat, kom je eerst in de lagere niveaus van het spirituele rijk die door de zesde sfeer wordt voorgesteld, die het meest recent is geascendeerd. In die sfeer bestaat een hiërarchische structuur. Je kunt in die structuur opklimmen tot je bij het hoogste niveau van de zesde sfeer komt. Dan kun je transcenderen, naar de vijfde sfeer, daar door opklimmen en dit proces voortzetten tot je de eerste sfeer bereikt, waarin jij opklimt naar het punt waarop jij het niveau van gewaarzijn dat de Schepper heeft, bereikt, de Schepper die deze wereld van vorm heeft geschapen uit zijn eigen wezen.

Dit is jouw potentieel voor de lange termijn en het is mogelijk voor ieder van zichzelf bewust wezen dat een verlengstuk van de Schepper is. Dit houdt niet beslist ieder menselijk wezen in dat momenteel op aarde geïncarneerd is, maar wel de meerderheid ervan. Hoe ziet de schepping eruit – hoe ziet de wereld van vorm eruit – vanuit het gezichtspunt van de Schepper zelf? Waarom heeft de Schepper iets geschapen? Waarom is de Schepper aan het proces van scheppen begonnen?

 

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Creative Power Within’ (niet vertaald)