MM 07 Macht en vrede

Geascendeerde Meester Master MORE

Master MORE BEN IK. En ik kom je de volgende aflevering geven in deze serie verhandelingen om jou te helpen – niet alleen op intellectueel niveau – maar om je eigenlijk de vibratie en de eigenschappen van de Eerste Straal te leren bevatten.

Een van de basale eigenschappen van de Eerste Straal is macht. Maar wanneer ik macht zeg, hebben veel studenten meteen associaties met de manier waarop zij macht op aarde hebben zien gebruikt worden. Dus zal ik wat opmerkingen maken over wat het echt betekent om machtig te zijn. Want wanneer je naar de aarde kijkt, vooral wanneer je de geschiedenis bekijkt, zie je dat er bepaalde machtige mensen zijn die in staat zijn geweest grote fysieke macht over andere mensen uit te oefenen. Dus kun je een norm vormen die zegt dat mensen die deze vorm van dictatoriale macht hadden, heel machtig waren. Maar volgens een niet-dualistische definitie waren die mensen helemaal niet machtig.

Als je dat ergens mee wilt vergelijken, kijk dan eens naar een mierenhoop. Je weet misschien wel dat een mierenhoop een grote hiërarchische structuur heeft. Maar er is één mier die aan het hoofd van de voedselketen zit, de machtsketen, bij wijze van spreken. Sommige andere mieren zijn soldaten, maar de meeste zijn gewoon arbeiders, die zelf geen echte wil bezitten of zelf nadenken. Je zou dan kunnen zien dat één mier veel macht in de mierenhoop bezit. Maar jij, al menselijk wezen, kunt een schep pakken en binnen een paar minuten de hele mierenhoop zo totaal vernietigen dat die bijna nooit meer precies zo opgebouwd kan worden.

Wat is echte macht?
Wanneer je het vanuit het standpunt van een geascendeerde meester bekijkt, zie je dat zelfs de meest machtige mensen op aarde niet meer zijn dan de hoofdmier van de mierenhoop en hun macht niets is vergeleken met de macht van de Elohim, of zelfs de macht die je op andere planeten ziet waarop je niet de lagere manifestaties hebt die er op aarde bestaan. Er zijn andere planeten in het materiële universum waarop mensen zijn die de kracht van hun geest zodanig hebben ontwikkeld dat zij, als zij op aarde zouden verschijnen, zelfs het meest sterke leger dat ooit op aarde was gedrild, konden vernietigen, alleen al door met hun hand te wuiven. Dus je ziet dat wat jij machtig noemt, niet echt machtig is. Het is alleen maar binnen een bepaalde context machtig, want zoals je zou moeten weten – door Einsteins beroemde relativiteitstheorie – is alles relatief – in ieder geval in het materiële universum.

Heb je echt macht als je macht over anderen in de mierenhoop aarde hebt? Nee. Ik zeg graag dat als de goeroe een mier is, sla er dan acht op. Leer hier dus van dat de macht die je in het materiële universum bezit, niets is vergeleken met de creatieve macht van God.

Dat ik jullie deze instructie geef, is natuurlijk om jullie te helpen begrijpen dat de bedoeling van het Pad van de Zeven Sluiers is jullie te helpen om je ware krachten te ontsluiten, de creatieve krachten die van jouw IK BEN Aanwezigheid komen en die jouw IK BEN Aanwezigheid graag door jou heen wil laten stromen, zodat jij de open deur voor de Aanwezigheid wordt.

De bedoeling van het Pad van de Zeven Sluiers is niet jou te verheffen opdat je machtig wordt volgens de menselijke maatstaf, maar jij de open deur wordt voor de macht van God. Maar zie je, de macht van God wil zichzelf op aarde tot uitdrukking brengen, maar niet volgens menselijke verwachtingen en maatstaven. Daarom blijft jouw geest – zolang jij vasthoudt aan die verwachtingen en maatstaven – een gesloten deur. Onbewust stel jij voorwaarden aan hoe de creatieve macht van God door jou tot uitdrukking mag worden gebracht en dit zal feitelijk de kleppen in jouw chakra’s sluiten en voorkomen dat de macht van God door jou heen stroomt. Want de macht van God, hoewel al-machtig, overtreedt de macht van de vrije wil niet.

De droom dat jij speciale krachten hebt
Laat mij een onderwerp aansnijden waar ik vaak mee te maken krijg in mijn retraite, en dat is dat veel spirituele studenten de droom hebben dat zij speciale krachten hebben. Dit hoeven niet beslist fysieke krachten te zijn, maar zekere spirituele of paranormale krachten. Heel veel dromen ervan dat zij in staat zijn tot een wonderbaarlijke prestatie die iedereen zou kunnen overtuigen van de echtheid van het spirituele rijk, of het spirituele pad, of de waarde van een bepaalde lering, of een bepaalde goeroe, of zelfs het bestaan van geascendeerde meesters. Veel studenten van geascendeerde meesters dromen van de dag dat wij, de geascendeerde meesters, fysiek, in een onmiskenbare manifestatie, zullen verschijnen, zodat iedereen ervan overtuigd wordt dat wij bestaan – en dan zien dat die studenten, die zich onder de eerste mensen bevonden die ons herkenden, al die tijd gelijk hadden.

De meeste van die dromen en verwachtingen komen gewoon van het ego, en dit is wat psychologen ‘grootheidswaanzin’ noemen, omdat je ervan droomt dat je ineens verandert, wat veel lijkt op de sprookjes die ‘van krantenjongen tot miljonair’ heten. Jij verandert ineens door een wonderbaarlijke gebeurtenis en dan ziet men dat jij bijzonder, een superieur persoon, bent.

Zo werken wij niet met onze studenten. Wij willen onze studenten niet graag tot een of andere superieure status verheffen volgens de normen op aarde over macht of een speciale vaardigheid. Wij willen graag dat onze studenten de open deur voor de ware macht zijn. Maar ware macht werkt niet op de manier die jij verwacht volgens de normen op aarde. Dus wil ik jullie nu meenemen op een reisje waarbij wij naar de wortel van die dromen, die grootheidswaanzin, kijken.

Eerlijk gezegd hebben de meeste spirituele en religieuze mensen op aarde die grootheidswaanzin, net zoals trouwens veel niet-spirituele en niet-religieuze mensen. Kijk maar eens naar de Sovjet Unie en hoe de mensen daar in de communistische droom over de wereld domineren en superioriteit, verstrikt raakten. Kijk naar het Nazisme en hoe de mensen gevangen kwamen te zitten in de superioriteit van het Arische ras en dat het Duitse volk de wereld regeert. En kijk eens hoe veel new age en spirituele mensen ervan dromen dat hun goeroe wordt erkend als de enige die de aarde heeft gered. Of kijk maar eens naar hoeveel religieuze mensen ervan dromen dat hun religie of hun specifieke sekte of kerk als de enige erkend wordt. Heel veel christenen denken dat Jezus terugkomt en hun specifieke kerk bekrachtigt als de enige kerk van Christus. Ja, het is allemaal grootheidswaanzin.

Nu, degenen onder mijn studenten die de diverse eerste niveaus in mijn retraite hebben doorlopen, komen dan bij het zesde niveau, die een combinatie van de Eerste Straal en de Zesde Straal is. Dan moeten zij inzien waar die grootheidswaanzin vandaan komt – en waar komt die dan vandaan?

 

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Creative Power Within’ (niet vertaald)