MM 06 Macht en heling

Geascendeerde Meester Master MORE

Master MORE BEN IK. En laat ik verder uitweiden over de lering die ik jullie heb gegeven over het feest dat wij geven voor degenen die op het punt zijn om het besluit te nemen om te accelereren. Ik heb het vergeleken met het feest dat vaak wordt gegeven voor tieners die bevestigd worden in het christelijke geloof.

Ik ben mij ervan bewust dat veel tieners op aarde het zien als een culturele ceremonie, een formaliteit, die hen toegang geeft tot het feest en de geschenken. Maar de diepere betekenis is dat je in feite het moment van volwassenheid bereikt waarop jij bewust kunt bevestigen dat jij het christelijke geloof aanhangt.

Ik vraag je natuurlijk niet om iets anders dan je geloof te bevestigen. Wat heeft geloof te maken met wat ik onderricht, want ik onderricht jullie met ervaringen. En wanneer je iets ervaart, wat is dan de noodzaak om te geloven in iets wat je niet ervaren hebt? Geloven dat de ervaring mogelijk is, is nuttig met betrekking tot het openen van jouw geest en hart om de ervaring te krijgen, maar het uiteindelijke doel is dat je die ervaring krijgt.

Een periode van intense groei
Wanneer je die verbintenis aangaat, kun je aan de fase beginnen, waarin je de macht die je nu hebt ontdekt, gebruikt om jouw zelfgevoel geweldig te accelereren. Je kunt jezelf boven je vorige zelfgevoel uit accelereren. Veel studenten beginnen dan een periode in mijn retraite die parallel loopt met wat zij in hun dagelijkse bewustzijn ervaren. Want wanneer de mensen deze ceremonie in mijn retraite meemaken, herinneren zij zich de ceremonie vaak niet bewust, maar zij beseffen wel dat het spirituele pad een geweldige kans is om zichzelf te accelereren.

Vooral degenen die zich bewust zijn van onze leringen beginnen die leringen vaak serieuzer te bestuderen en de technieken uit te voeren door onze decreten en invocaties met meer hartstocht op te zeggen dan daarvoor. Dit brengt voor hen vaak een periode van heel intense groei op gang, waarin zij veel van de oude voorwaarden afschudden, omdat zij zich van veel van de bagage die zij, vaak vele levens lang, hebben meegedragen, ontdoen. Dit is een geweldig groeiproces, een geweldige acceleratie.

Naar de retraites van de andere Chohans gaan
Dit proces wordt bevorderd door het feit dat je, nadat je deze ceremonie hebt meegemaakt waarin jij echt jouw bereidheid tot acceleratie waarachtig bevestigt, niet meer, bij wijze van spreken, alleen tot mijn retraite beperkt bent. Tot je die verbintenis bent aangegaan, kun je alleen de retraite van de Eerste Straal bezoeken, want die is, bij wijze van spreken, de plek om te testen of je bereid bent om te accelereren. Ik probeer jullie, zoals ik bij de eerste paar stappen heb beschreven, op het punt te krijgen dat je die beslissing neemt. Maar tot je dat besluit hebt genomen, kun je nergens anders heen; je kunt niet echt naar de retraites van de ander Chohans. Maar als je eenmaal dat besluit hebt genomen, kun je naar de retraite waar je heen moet om een bepaalde drempel over te gaan, een bepaalde hobbel te nemen, op jouw pad.

Sommige studenten gaan misschien naar de retraite van Lord Lanto, waar zij leren om hun vermogen tot redeneren te vergroten, omdat zij bepaalde dingen moeten beredeneren om uit iets van hun bagage van het verleden te accelereren. Andere studenten gaan naar de retraite van Paul de Venetiaan waar zij aan de slag gaan met het nog meer ervaren en absorberen van liefde, zij aan de slag gaan met hun vermogen om te accepteren dat zij liefde waard zijn. Andere studenten gaan op dat moment natuurlijk naar de retraite van Serapis Bey, waar zij geweldig veel hulp krijgen om de macht van acceleratie te gebruiken, de Vlam van Acceleratie, de Vlam van Zuiverheid, om ver boven veel dingen uit het verleden uit te stijgen.

 

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Creative Power Within’ (niet vertaald)