MM 04 Macht en liefde

Geascendeerde Meester Master MORE

IK BEN Master MORE. Laat mij nog een laag van inzicht in jullie hogere redeneringsvermogen blootleggen. Zoals wij hebben gezegd, bevindt de aarde zich een heel eind onder het ideale scenario. Dus wanneer je op het Pad van de Zeven Sluiers komt en bij mij, de eerste Chohan aanklopt, jij dan niet met een schone lei komt; je komt met een bepaalde hoeveelheid bagage.

Die bagage wordt opgepikt tijdens jouw verblijf hier op aarde, die een zwaar vervuilde omgeving is. Die wordt niet alleen zwaar vervuild door wat de mensheid door de millennia mede heeft geschapen, maar vooral door de ideeën en leringen van wat wij de verkeerde leraren zouden kunnen noemen, die nu al heel lang op aarde mogen incarneren – en daarom invloed hebben op elk aspect van het leven op aarde. Er is geen enkel aspect van het leven op aarde dat niet door de denkwijze van de verkeerde leraren is aangetast, daarom hebben wij hen ook de gevallen wezens genoemd. Die denkwijze is het dualiteitsbewustzijn, het dualistische bewustzijn, dat in symbolische vorm als de slang in de Hof van Eden wordt voorgesteld.

De leugen dat je net als God wordt
Nu, de slang heeft Eva verteld dat als zij van de verboden vrucht at, ‘natuurlijk niet zou sterven’, maar een god zou worden die ‘goed en kwaad kende’. De verklaring hiervoor, zoals wij eerder al gedetailleerder hebben uitgelegd, is simpelweg deze: Wanneer je een god wordt denk je dat je het vermogen en het recht hebt om te bepalen wat goed en slecht is. Met andere woorden, de essentie van de kromme geest is dat hij een valse maatstaf vormt van wat goed en kwaad is en dan zegt dat jij, als je aan die maatstaf in de buitenwereld voldoet – probeert het kwaad te vermijden en het goede te doen –gegarandeerd naar de hemel gaat.

Wanneer studenten bij mij komen in mijn retraite in Darjeeling, komen zij met diverse gradaties van die gevallen denkwijze. Zij hebben allemaal een of andere maatstaf gevormd en dan denken zij dat zij naar mijn retraite kunnen komen en bij wijze van spreken mij een maatstaf kunnen opleggen.

Mijn geliefden, er zijn er die in hun fijnere lichaam naar mijn retraite komen en zo gehecht zijn aan die maatstaf – zo hardnekkig hun maatstaf aan mij willen opdringen – dat zij, wanneer ik mij niet aan die maatstaf wil aanpassen, onmiddellijk redeneren dat ik een verkeerde leraar moet zijn of niet een leraar die ver genoeg gevorderd is voor hen – en verdwijnen in een oogwenk weer.

Zij verdwijnen met het gevoel dat zij het recht hebben mij af te wijzen, hoewel hun afwijzing wordt gebaseerd op een totale illusie – terwijl ik natuurlijk echt ben. Want ik heb de gevallen denkwijze getranscendeerd, waarin de studenten zo vastzitten dat zij niet eens kunnen inzien dat ik hen een referentiekader bied dat buiten de gevallen denkwijze bestaat. Zij kunnen niet eens zien dat zij buiten hun eigen gesloten, mentale, kader van hun eigen geest moeten reiken. Zij kunnen de waarde niet inzien van een leraar die hen een referentiekader biedt dat buiten de gevallen denkwijze valt. Want zij zijn op zoek naar een leraar die een maatstaf bekrachtigt die wordt gebaseerd op de kromme geest.

Jouw redeneringsvermogen gebruiken
Begrijpen jullie dat ik zulke studenten niet kan helpen? En daarom is het eerste wat ik in deze verhandeling duidelijk wil maken dat jij, om onderricht te kunnen ontvangen van een geascendeerde meester, bereid moet zijn jouw redeneringsvermogen te gebruiken om één simpel feit te beseffen: Jouw huidige bewustzijnsniveau vormt een kader rondom jouw denken, een mentaal kader. De enige manier om van jouw huidige bewustzijnsniveau naar het volgende hogere niveau te komen, is door naar iets te reiken dat buiten jouw huidige mentale kader ligt. Dit is de enige manier waarop iemand ooit naar een hoger bewustzijnsniveau is opgeklommen. Het is de enige manier waarop iemand op een hoger bewustzijnsniveau komt. Je kunt hier op geen enkele manier iemand om de tuin leiden.

Realiseer jij je dat dit één van de natuurkundelessen en de natuurwetten is? Je kunt de zwaartekracht niet omzeilen. Dat als je van een hoog gebouw of een steile rots de lucht instapt, jij zúlt vallen. Hoe vaak moet jij van een hoog gebouw springen om tot je eigen voldoening te bewijzen dat de zwaartekracht van jou een rood vlekje op het trottoir beneden maakt? Hoe vaak moet je een hele incarnatie doormaken, waarin je in een bepaald mentaal kader zit, om jezelf te bewijzen dat het verkeerde pad van verlossing dat door de verkeerde leraren wordt aangeboden, jou niet automatisch in de hemel brengt na dat leven?

Wat ik zeg, is dit: Welk bewustzijnsniveau je ook hebt, je hebt het redeneringsvermogen om in te zien dat het een gesloten systeem vormt – een gesloten mentaal kader – en dat de enige manier om op het volgende niveau te komen, is dat je naar een leraar moet reiken die je iets buiten je mentale kader om, buiten jouw huidige bewustzijnsniveau om, kan geven. Door die reddingslijn te pakken, kun je die gebruiken om je naar het volgende niveau van het pad op te trekken.

Wanneer je beneden het 48e bewustzijnsniveau zit, is jouw huidige bewustzijnsniveau net drijfzand en je weet dat hoe meer je worstelt, des te sneller je zinkt. Er is maar één manier om te ontsnappen en dat is ophouden met worstelen en je gedachten stil laten vallen, zodat je kunt zien dat er inderdaad iemand is die jou een touw toewerpt. Wanneer je dat touw dan grijpt, heb je een vast punt waaraan jij je kunt optrekken.

Ik vraag je jouw redeneringsvermogen te gebruiken om te zien dat ik een ware leraar ben. Ik bied jou een touw aan. Maar als jij een bepaalde gehechtheid aan een verkeerde maatstaf of verkeerde lering ervoor laat zorgen dat jij mij afwijst of specifieke aspecten van mijn instructies afwijst, dan kan ik jou niet helpen. Ik moet dan eenvoudig de Wet van Vrije Wil respecteren, wat ik met veel liefde doe, en ik moet jou toestaan het touw los te laten en dus in het drijfzand van jouw huidige bewustzijnsniveau terug laten vallen.

Ik ben echter een onvoorwaardelijk liefdevolle leraar – omdat ik de voorwaarden heb getranscendeerd. Dus zelfs als je mij afwijst, zal ik er altijd zijn als jij mij weer probeert te bereiken en mijn hulp zoekt. Dus moet Master MORE voor ieder die bereid is zijn redeneringsvermogen te gebruiken, iets bieden dat buiten zijn mentale kader ligt. Laten wij nu eens bekijken hoe jij het best gebruik kunt maken van wat ik jou te bieden heb.

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Creative Power Within’ (niet vertaald)