MM 03 Macht en wijsheid

Geascendeerde Meester Master MORE

IK BEN Master MORE. Ik ben de meester van macht. Dus zal ik het in deze verhandeling hebben over het misbruik van macht en het verstandige gebruik van macht. Het probleem is dat jij tijdens jouw verblijf op aarde meestal misbruik van macht en zelden verstandig gebruik van macht bent tegengekomen. Dus ben je een verkeerd referentiekader gaan gebruiken, omdat er vaak op aarde wordt gezegd dat de sleutel om te evalueren of iets succesvol of machtig is, de fysieke uitkomst, het fysieke resultaat, dat het oplevert, is.

Je bent geneigd te zeggen dat een persoon die macht heeft, iemand is die dingen voor elkaar krijgt, wat de menselijke offers en de menselijke consequenties ook zijn. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar een generaal die de vijand verslaat, maar toch zijn de kosten aan menselijk leven en het lijden heel erg hoog. Je kunt naar de leiders van naties kijken die bepaalde resultaten in de buitenwereld hebben bereikt, maar ten koste van het volk van die natie en andere naties.

Zie je, ik, als de Chohan van Macht, evalueer macht niet op de fysieke uitkomst op aarde. Voor mij is de fysieke uitkomst totaal niet belangrijk. Dit is een uitspraak die sommige spirituele studenten misschien versteld laat staan. Maar dat komt omdat zij de Eerste Straal van macht door het filter van de aardse maatstaf, de valse maatstaf van macht, zijn gaan bekijken.

De bedoeling van het leven is de groei van jou
Wat hebben wij heel vaak gezegd? Het materiële universum is een schoollokaal, een leeromgeving. Het universum is de kosmische spiegel. Wat jij uitzendt, wordt naar jou terug gespiegeld in de vorm van fysieke omstandigheden. Maar wat voor bedoeling heeft het om terug te spiegelen wat jij uitzendt? Simpelweg dit: om op een manier die moeilijk te ontkennen valt, zichtbaar te maken wat jij niet met jouw onderbewuste kunt zien, of zelfs niet met je bewuste geest. En waarom doet het universum dit? Omdat de bedoeling van het leven groei in bewustzijn van jou is.

Je kunt nadenken over de technologie die jullie hebben, waarbij je een bril draagt die de virtuele werkelijkheid uitbeeldt. Je zet zo’n bril op en dan zie je de ruimte om je heen niet meer. Je ziet alleen wat vlak voor je ogen wordt geprojecteerd op een scherm dat in die bril zit. Wat je ziet, is niet de werkelijke omgeving; wat je ziet, is een omgeving die door een computerprogramma wordt gemaakt – Met andere woorden, een virtuele, een onechte, omgeving. Maar ik kan je wel vertellen dat als je kon zien zoals ik zie, de fysieke omgeving van planeet aarde net zo onecht is als de virtuele omgeving die je in zo’n virtuele werkelijkheidsbril ziet.

De resultaten in de buitenwereld zijn irrelevant
Planeet aarde is gewoon een projectie van bewustzijn. Wij hebben over het feit gesproken dat er sferen zijn die niet zijn geascendeerd, maar jij bewoont de nieuwste niet-geascendeerde sfeer. In een niet-geascendeerde sfeer bestaat uiteindelijk niets echt, niets bestaat permanent, want het is een experimentele omgeving. En als zodanig is niets blijvend – niets wordt uiteindelijk de werkelijkheid – tot de sfeer ascendeert. Waarom zou ik mij, of elk willekeurig geascendeerd wezen, druk maken over de fysieke resultaten die jij wel of niet levert, aangezien jij in een omgeving leeft die niet echt bestaat. Dat is voor ons niet relevant.

Begrijp je niet dat wij voortdurend hebben onderwezen dat er een verkeerd pad tot verlossing in de buitenwereld is en een waarachtig innerlijk pad? Het uiterlijke pad is dat jij, in de meest primitieve versie, denkt dat jij, als je maar lid bent van een religie in de buitenwereld, gegarandeerd wordt gered. In de meer verfijnde versies, denk je misschien dat jij, als jij student bij de geascendeerde meesters bent, en als je alle dingen in de buitenwereld goed doet en bepaalde resultaten levert, gegarandeerd wordt gered.

Maar wij hebben keer op keer gezegd: jouw bewustzijnsstaat bepaalt of je kunt worden gered, of jij kunt ascenderen, of jij het spirituele rijk kunt betreden. Je gaat pas naar het spirituele rijk als jij het 144e bewustzijnsniveau bereikt. Je bereikt dat niveau niet als je denkt dat het een kwestie is van specifieke resultaten in de buitenwereld neerzetten. In feite klim je niet eens van het 48e naar het 49e bewustzijnsniveau als je denkt dat het enige wat er toe doet de uiterlijke resultaten zijn.

 

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Creative Power Within’ (niet vertaald)