MM 02 Macht en wil

Geascendeerde Meester Master MORE

Meer BEN IK. En een meester BEN IK. Zodoende ben ik een meester van MEER. En ik ben hier om je te tonen hoe jij ook meer kunt worden op de Eerste Straal. Laat mij beginnen met een overzicht. Jij bent natuurlijk wel bekend met de lering dat er 114 bewustzijnsniveaus mogelijk zijn. Je bent je bewust van de bedoeling met deze serie verhandelingen. De bedoeling van de boeken die wij uitbrengen, is jou te tonen hoe je van het 48e naar het 96e niveau kunt opklimmen door de initiaties van de zeven stralen te doorlopen en ze meester te worden.

Laten we eens bekijken wat er gebeurt wanneer je voor het eerst op aarde incarneert. Zoals wij hebben gezegd, daalde jij, toen je voor het eerst op aarde incarneerde, af naar het 48e bewustzijnsniveau (als je een nieuwe levensstroom was). Wat gebeurt er in het ideale geval met zo’n levensstroom? Nu, de levensstroom die afdaalt met een eenpuntig zelfgevoel, het gevoel dat hij verbonden is met iets groters – hoewel hij geen duidelijk beeld van de IK BEN Aanwezigheid heeft – en de levensstroom afdaalt met de wens om met zijn creatieve vermogens te experimenteren.

In het ideale geval heb je als belangrijkste vaardigheid op het 48e niveau natuurlijk de wil om te experimenteren. Dit is de wil om iets nieuws uit te proberen, en maar eens te zien welke je reactie je daarop krijgt van het materiële universum, dat wij zouden kunnen beschouwen als een reusachtige machine voor feedback. Wat je ook uitzendt, wordt door de kosmische spiegel naar jou teruggezonden.

Wat is die bewustzijnsstaat dan als je deze bereidheid om te experimenteren vanuit een enigszins andere hoek bekijkt. Nu, dat is gedeeltelijk, waar de Boeddha over sprak toen hij het had over de ‘beginnersgeest’. Waar Jezus over sprak toen hij zei dat jij het koninkrijk niet kunt binnengaan, tenzij je als een kind wordt. De gemoedsgesteldheid die je hebt op het 48e niveau is die van onschuld, heilige onschuld.

Het belang van onschuld
In het ideale geval zou je door de initiaties van de zeven stralen heen kunnen zonder jouw onschuld te verliezen. Je zou dan natuurlijk ervaring krijgen, maar dit zou jou je onschuld niet afnemen, hoewel je natuurlijk volwassen wordt en op een bepaalde manier wereldwijzer. Maar je zou onschuldig blijven in die zin dat je geen onzuivere op jezelf gerichte intenties had om een andere vorm van leven vernederen. En je zou niet aan de andere levensstromen worden blootgesteld, die de intentie hadden om jou en jouw creatieve inspanningen te vernederen.

Zie je dat het, in het ideale geval, mogelijk is om jouw creatieve vermogens te vergroten, om door jouw creatieve vaardigheden te groeien, zonder ooit de denkwijze – het bewustzijn – tegen te komen dat je probeert te vernederen en beoordelen volgens een relatieve, dualistische, maatstaf, waardoor je volgens die óf goed óf fout moet zijn? En als je iets fout doet, dan mankeert er iets aan jou.

Nu zijn jullie natuurlijk allemaal juist aan die bewustzijnsstaat blootgesteld, zelfs in dit leven – en ik kan je ervan verzekeren – ook nog veel langer dan dit leven.

Zoals wij zeiden zit jij niet in het ideale scenario. Het idee dat ik nu als zaadje in jouw geest wil planten, is dat het doel van het Pad van de Zeven Sluiers niet is dat je het bepaalde verfijnde meesterschap van de geest over de materie krijgt, waardoor je zichtbare fenomenen kunt produceren die indruk maken op andere mensen. Zelfs geen specifieke wijsheid of een bepaalde geleerdheid verwerft door het een of ander te doen. Het belangrijkste doel van het bewandelen van het pad van de zeven stralen bij de huidige omstandigheden op aarde, is juist dit: Jouw onschuld terugkrijgen, zodat jij in staat bent om de creatieve energie van de zeven stralen in totale onschuld tot uitdrukking kunt brengen.

Dit is natuurlijk een nieuwe draai waar niet veel spirituele studenten zich van bewust zijn. Wij hebben nu bijna meer dan een eeuw openlijk de leringen van de geascendeerde meesters onderwezen door diverse boodschappers en leringen. Maar men heeft nauwelijks beseft dat het echte doel van het bewandelen van het pad, is terug te veroveren wat men is kwijtgeraakt, namelijk de onschuld die het ware paradijs op aarde is.

Het verloren paradijs
Hoe zal jij het paradijs op aarde openbaren? Heeft Jezus niet gezegd dat het koninkrijk van God binnenin jou is? Dus is het dan niet logisch dat de manier om het paradijs op aarde te openbaren door een bepaalde bewustzijnsstaat is? En wat is het bewustzijn dat je in Eden had? Nu, voordat je van de verboden vrucht at, en jij jezelf dus uit het paradijs dat Maitreya’s Mysterieschool was, hebt geworpen, bevond jij je in een staat van onschuld. Dit was een staat van heilige onschuld, waarin je vrij met je creatieve vaardigheden experimenteerde zonder die op basis van een maatstaf te evalueren die uit de gescheiden, dualistische, geest was ontstaan.

Wat je hier op aarde bent tegengekomen, is de maatstaf die door de gevallen wezens werd gemaakt en dat was een maatstaf die specifiek werd gemaakt om de onschuld van de heilige onschuldigen te vernietigen. Die werd gemaakt om zich ervan te verzekeren dat het, als zij eenmaal hun onschuld waren verloren, uiterst moeilijk zou worden om die weer terug te veroveren.

Want hoe moeilijk is het om jouw onschuld weer terug te krijgen in de huidige omgeving van de aarde, waar je constant wordt aangevallen door andere mensen en duistere krachten? Of je wordt aangevallen door de vele geesten, die de Maha Chohan heeft blootgelegd, die overal in het collectieve bewustzijn rondzwerven en altijd op zoek zijn jou zo te manipuleren dat je een soort strijd aangaat, een soort spel om te bewijzen dat iets juist is en om te bewijzen dat anderen ongelijk hebben.

Mijn geliefden, kijk eens naar het leven. Kun jij dit bewustzijn niet herkennen en zien dat het ieder aspect van de samenleving doordringt, ieder aspect van menselijke communicatie en hoe jij je er zelf aan hebt blootgesteld? Wel, laat mij dan nu aan je voorleggen dat er een bepaalde omkering van het oorspronkelijke scenario is. In het ideale geval zou je vanuit onschuld beginnen en dan zou je verder groeien en je onschuld behouden, terwijl je steeds wereldwijzer en volwassen wordt. Maar nu jij bij mij komt voor de initiaties van de Eerste Straal, zien wij bijna het tegenovergestelde. Je bent nu wat wereldwijzer en volwassener in die zin dat je dingen weet en veel ervaring met het leven op aarde hebt, maar je bent jouw onschuld verloren.

Het is niet realistisch dat ik je – op het 48e bewustzijnsniveau, als eerste initiatie – kan helpen om deze onschuld terug te krijgen. Eigenlijk kan ik, als de eerste Chohan, dat niet. Pas als je door alle zeven stralen heengaat, krijg je de kans om die onschuld terug te krijgen, zodat jij, wanneer je het 96e niveau bereikt, de onschuld waar je mee bent afgedaald, weer totaal hebt veroverd.

Daarom kun je voor die initiatie op het 96e slagen zonder je creatieve vaardigheden op een egoïstische, of zelfs agressieve manier die erop gericht is anderen in jouw macht te krijgen of een of andere epische strijd aan te gaan, te gebruiken. Hierdoor krijg jij de visie voor de lange termijn. En het is belangrijk dat je onthoudt dat jij, terwijl je dat Pad van de Zeven Sluiers bewandelt, steeds dichter bij onschuld komt. Je moet nadenken over: “Wat houdt mij op mijn huidige bewustzijnsniveau van mijn onschuld af?”

 

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Creative Power Within’ (niet vertaald)