MM 01 Introductie tot de Eerste Straal

Geascendeerde Meester Master MORE

Master MORE BEN IK. Maar ik ben meer dan die naam. Ik ben meer dan elke willekeurige naam. Want hoe kan een naam – die je door woorden krijgt die je op aarde kunt begrijpen – ooit de totaliteit van een geascendeerd Godvrij wezen vastleggen?

Wat betekent het dat ik een geascendeerd wezen ben? Betekent dit dat ik zo anders dan jou ben dat jij geen band met mij kunt hebben? Nee, dat niet. Want ik was natuurlijk ooit eens op aarde geïncarneerd, net als jullie tegenwoordig. Ik ben geascendeerd, omdat ik het proces heb afgerond dat jij nu aan het afronden bent. En mijn enige wens is natuurlijk jou met deze verhandelingen te helpen om je bewuster van het pad te maken dat jij, waarschijnlijk vele levens lang, al volgt,

Dus opnieuw, ik ben niet heel anders dan jij. Ik ben gewoon verder op het pad dat alle van zichzelf bewuste wezen potentieel kunnen volgen.

De ascensie is geen evolutie
Maar hoewel ik niet wil dat jullie jezelf als fundamenteel anders beschouwen dan mij, is het wel noodzakelijk dat jullie toegeven dat er een fundamenteel verschil zit tussen de geascendeerde bewustzijnsstaat en de niet-geascendeerde bewustzijnsstaat. De geascendeerde bewustzijnsstaat is niet zomaar dat je verder bent in de evolutie van de niet-geascendeerde, of menselijke, bewustzijnsstaat. Want het is niet mogelijk om de menselijke bewustzijnsstaat te evolueren naar een punt waarop die soepel overgaat naar de geascendeerde staat.

Als je iets weet over de laatste ontdekkingen van de moderne natuurkunde, weet je misschien wel dat er een moment was waarop de wetenschap een tak in de wetenschap heeft ontwikkeld die de kwantummechanica heet. De basis voor deze wetenschap was de ontdekking dat licht, hoewel die een golf is die zich door de ruimte heen verspreidt en dus geen vaste locatie heeft, niet een continu fenomeen is. Het licht wordt uitgezonden in afzonderlijke eenheden, kwanta geheten, vandaar de naam ‘kwantummechanica’.

Dit is belangrijk, omdat menselijke wezens, zoals wij hebben uitgelegd in de twee voorgaande boeken in deze serie, de potentie hebben om op 144 bewustzijnsniveaus te zijn. Je komt in aanmerking voor jouw ascensie door omhoog te klimmen op deze niveaus, tot je het honderdvierenveertigste niveau bereikt.

Maar waar het hier om gaat, is dat dit niet een continu, soepel verlopend, proces is. Iedere keer dat jij van het ene niveau in bewustzijn naar het volgende opklimt, ga je niet zomaar door een evolutionair proces. Er wordt van je verwacht dat jij een kwantumsprong maakt om van het ene op het andere niveau te komen. En de grootste van alle kwantumsprongen is natuurlijk dat je het honderdvierenveertigste niveau bereikt en dan jij die allerlaatste sprong naar de geascendeerde staat maakt.

Naarmate je door de niveaus heen gaat en je meer bewust wordt van het proces, leer je niettemin om snel jouw huidige zelfgevoel op te geven en daardoor herboren te worden in een nieuw en meer volwassen zelfgevoel. En hoe meer jij gewend raakt aan dit proces, hoe minder het een sprong is om naar de geascendeerde staat te springen. Maar je moet toegeven dat het wel een sprong is. Het zal altijd wel een sprong blijven. En wat is er voor nodig om de kwantumsprong van het ene naar het volgende te maken? Dat zijn almaar beslissingen.

Master MORE kan niet iedereen onderrichten
Dus ik begin deze serie verhandelingen door je ervan bewust te maken dat ik een spirituele leraar ben. Maar ik kan niet zomaar iedereen op aarde onderwijzen. Er zijn veel mensen die niet toe zijn aan de soort lering die ik kan bieden. Als geascendeerd wezen bied ik een lering aan die erop gericht is jou naar je ascensie te leiden.

Als je andere doelen hebt, waar je het volste recht toe hebt volgende de Wet van Vrije Wil, ben je misschien niet aan mij toe. Want je bent misschien niet toe aan de beslissingen die je moet maken om te profiteren van wat ik je te bieden heb.

Daarom moet je misschien een poosje andere leraren zoeken, of je moet wat tijd doorbrengen op wat wij de School van de Harde Klappen noemen, waarop je de fysieke consequenties van jouw manier van denken ervaart – wat jij naar buiten projecteert met jouw manier van denken. En je ervaart die consequenties tot je er genoeg van krijgt en het uitschreeuwt: “Er moet meer in het leven zijn.” En wanneer je het uitroept dat er meer moet zijn, dan kan ik, Master MORE, jou zeker te hulp schieten. Maar hoe ik jou kan helpen, hangt af van jouw bereidheid om bewuste beslissingen te nemen. En jij kunt geen bewuste beslissingen nemen zonder bewust naar jezelf te kijken.

Dus zeg ik: hoewel ik de eerste meester ben die de mensen tegenkomen wanneer ze aan het Pad van de Zeven Sluiers beginnen – het Pad van de Zeven Stralen – kan ik niet iedereen onderrichten. Ik probeer natuurlijk wel zoveel mogelijk mensen te onderwijzen. Maar omdat de mensen op verschillende niveaus bereid zijn om naar zichzelf te kijken, heb ik verschillende manieren bedacht om de mensen te onderwijzen, in overeenstemming met hun bereidheid om in de spiegel te kijken en eerlijk over hun bewustzijnsstaat na te denken.

Voor het doel van deze discussie wil ik jullie graag van mijn etherische retraite boven Darjeeling, India, op de hoogte brengen. Ik onderwijs op twee belangrijke niveaus. Er is een deel van mijn retraite die je misschien zou kunnen vergelijken met grote soepkeukens die je in sommige steden op aarde hebt, waar mensen die dakloos of benadeeld zijn, kunnen komen om een maaltijd op te halen. De faciliteit die ik in mijn retraite heb, richt zich op degenen die op het punt zitten waarop zij hebben uitgeroepen: “Er moet meer in het leven zijn!” maar die nog niet echt bereid zijn naar zichzelf te kijken en bewust vragen te stellen.

Dus laat ik hen – ’s nachts met hun fijnere lichaam – naar mijn retraite komen en naar de soepkeuken gaan, waar zij in de rij staan, en naar de opscheppers toelopen die hen een kom soep geven – enigszins aangepast aan hun individuele behoeften en bewustzijnsstaat. En dan eten zij van die soep en verlaten mijn retraite, soms naar andere plekken reizend, soms weer naar hun lichaam terug. En in de meeste gevallen zijn zij zich er bewust van gewaar dat zij in mijn retraite zijn geweest, maar hebben alleen bepaalde fragmenten van de lessen onthouden die, bij wijze van spreken, in de soep zaten die zij hebben gehad. Ik neem aan dat je begrijpt dat ik hier natuurlijk metaforisch spreek.

Nadat je mijn retraite enige tijd hebt bezocht, komt er een moment waarop de mensen eraan toe zijn om niet alleen hun soep te eten en daarna weer te vertrekken, maar pauzeren, kijken om zich heen en vragen zich af: “Waar ben ik? Wat is dit voor plaats? Is er hier misschien meer voor mij te halen dan alleen een kom soep en daarna weer te vertrekken?”

 

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Creative Power Within’ (niet vertaald)