08 Jezelf kennen zoals God jou kent

Geascendeerde Meester Omega

Omega BEN IK. Maar welke Omega? Want er is een Centrale Zon in het etherische rijk van jullie niet-geascendeerde sfeer. Er is een Centrale Zon in elk van de geascendeerde sferen. En er is natuurlijk ook nog de allerhoogste Centrale Zon in de eerste sfeer. Maar doet dat er eigenlijk toe? Want elk van de Centrale Zonnen dient als kosmische poort die de sluier van vorm kan openen en de vormloze God blootleggen en jou dus helpt om contact te maken met de vormloze God die jouw bron is.

De goddelijke polariteit
Je beschouwt ons misschien als twee wezens, Alpha en Omega, die het mannelijke en vrouwelijke evenwicht bewaren in de Centrale Zon. Maar Alpha is een vertegenwoordiger van God die alleen in polariteit tot Omega bestaat. Alleen de vormloze God heeft geen polariteit, die heeft geen polariteit nodig.

Dus je ziet dat in de wereld van vorm alles bestaat als polariteit tussen de uitbreidende en de samentrekkende kracht, yin en yang, het mannelijke en vrouwelijke, de Alpha en Omega, hoe je het maar wilt noemen. Er bestaat altijd een polariteit.

Dus we kunnen zeggen dat de hele wereld van vorm ook de polariteit tot de vormloze Schepper vormt. En in die polariteit vertegenwoordigt de Schepper het mannelijke en de wereld van vorm het vrouwelijke. Maar let erop dat in de wereld van vorm niets kan bestaan zonder de tegenovergestelde polariteit daarvan. Het mannelijke kan niet binnen het vrouwelijke bestaan.

Maar de ene Schepper die de vorm ontstijgt, kan inderdaad zonder polariteit bestaan. De Schepper bestond niet voor de wereld van vorm werd geschapen. De Schepper hoefde niet een wereld van vorm te scheppen om zichzelf te creëren. Maar toen de Schepper besloot om wel te scheppen, heeft de Schepper zich vrijwillig in een polariteit geplaatst tot zijn eigen schepping. Dus zou je kunnen zeggen dat de Schepper, door zijn eigen Wezen in de wereld van vorm in te bedden, zich vrijwillig in een polariteit heeft geplaatst waar hij niet van weg kan lopen, omdat de wereld van vorm en alle van zichzelf bewuste verlengstukken van de Schepper dan niet meer zouden bestaan als hij dat deed.

Je kunt zeggen dat de Schepper door een keuze niet zonder zijn polariteit kan bestaan, hoewel de Schepper natuurlijk wel zou kunnen bestaan, maar de wereld van vorm niet. Natuurlijk wil de Schepper zijn eigen schepping niet opruimen, hij zal in deze polariteit blijven tot de van zichzelf bewuste verlengstukken van de Schepper het Schepperbewustzijn hebben gekregen.

Dit zijn de waarheden die je op verschillende niveaus leert, wanneer je naar de retraites van de geascendeerde meesters reist. Niet dat wij jullie vragen om dat te geloven met de dagelijkse, intellectuele, denkgeest. Wij vragen of jullie erop willen mediteren tot je met jouw eigen hart die waarheid ervaart.

Je kunt de vormloze God ervaren
Deze boodschapper heeft beschreven hoe hij op een keer naar de Centrale Zon werd meegenomen en de centrale hal heeft ervaren met de grote witte pilaren, met de troon van Alpha en Omega, de stroom in de vorm van een 8 tussen ons, en het kruispunt van het cijfer 8 dat zich naar de vormloze God toe opende. Dit is een ervaring die jullie allemaal kunnen krijgen, omdat jullie allemaal van zichzelf bewuste verlengstukken van de Schepper zijn. Maar ben je bereid om die ervaring te krijgen? Ben je bereid om de vormloze Schepper te ervaren, die dan het ultieme referentiekader voor jou wordt en die jou dan demonstreert dat er niets in de wereld van vorm uiteindelijk echt of permanent is – en dus geen allerhoogste betekenis heeft?

Is het dus echt de moeite waard om alles zo persoonlijk op te vatten? Want ik kan je ervan verzekeren dat jij, wanneer je in de Centrale Zon bent, een heel ander perspectief op het leven op planeet aarde krijgt. Je kunt daar op de witte kubus zitten en over het uitgestrekte materiële universum uitkijken. Je kunt zien hoeveel miljoenen sterrenstelsels, miljoenen zonnen, miljoenen zonnestelsels, miljoenen planeten, er zijn. Je kunt zien dat er zo veel zijn met intelligent, van zichzelf bewust leven, en de meerderheid daarvan zit in een opwaartse spiraal, de Rivier van Leven, de Heilige Geest.

Maar er zijn een aantal die achterop komen in die opwaartse stroom, die zichzelf apart hebben gezet, die treuzelen. En wanneer je beseft dat planeet aarde één daarvan is, is er dan nog iets op aarde wat enige betekenis heeft? Is er echt iets wat belangrijker is dan jouw groei in bewustzijn en jouw groei naar ascensie, omdat je dan die planeet voorgoed kunt achterlaten, want je hebt gedaan wat je moest doen: Jij bent de open deur voor liefde geweest, zoals Venus zo mooi heeft uitgelegd?

De reden om vrouwen te vernederen
De gevallen wezens willen je vastzetten door je te laten denken dat je niet de Christus kunt zijn totdat er aan bepaalde voorwaarden in de buitenwereld is voldaan. Zij willen dat je denkt dat je niet op aarde geïncarneerd kunt zijn en de polariteit zijn van jouw God, dat jij jezelf niet kunt accepteren als de Goddelijke Moeder die geïncarneerd is op aarde – de Goddelijke Moeder die altijd de correcte polariteit tot de Goddelijke Vader heeft, die altijd één is met de Vader. Dit willen zij niet zien gebeuren. Zij willen niet dat jij accepteert dat jij een vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder op aarde bent en dat jij een polariteit vormt met de vormloze God waardoor de macht van die vormloze God door jou heen kan stromen.

Daarom hebben zij – nu al duizenden en duizenden jaren in de annalen van de geschiedenis, maar zelfs nog langer – het vrouwelijke vernedert, zowel de goddelijke vrouwelijke, als de geïncarneerde vrouwelijke. Kijk eens naar de intense beschuldigingen en vernederingen van vrouwen op deze planeet. Kijk eens naar het feit dat dochters in sommige landen als waardeloos worden beschouwd en zelfs als bezit verkocht, als seksslaven, of gedood, omdat jij niet nog een mond wilt voeden.

Dit is niet alleen minachting voor de Goddelijke Moeder, het is haat voor de Moeder. En dit is een kracht die om deze planeet heen ligt sinds de oorspronkelijke gevallen wezens hier in het begin kwamen. En zij zijn sinds die tijd de Moeder blijven vernederen, het vrouwelijke blijven vernederen, want zij willen zichzelf niet als een deel van het Goddelijke Vrouwelijke zien.

 

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Song of Life Healing Matrix’ (niet vertaald).