07 In de stroom van liefde leven

Geascendeerde Meester Master Venus

Lady Master Venus BEN IK. Ik kom zoals sommigen van jullie wel weten, oorspronkelijk van planeet Venus. Ik ben hier gekomen om het evenwicht van de liefde te bewaren voor de evoluties op aarde tot genoeg mensen op aarde de onvoorwaardelijke liefde in die mate belichamen dat mijn Aanwezigheid niet meer nodig is.

Er zijn miljoenen gekomen voor een reddingsoperatie
Sommigen van jullie weten dat mijn gemaal, Sanat Kumara, voor mijn komst op deze planeet, hier al heel lang was. Sommigen van jullie weten dat Sanat Kumara hier naartoe is gekomen, omdat de aarde op een punt in het verre verleden zo diep was gezonken dat er niemand meer van de schoolklas aarde kwam. Iedereen zat zo gevangen in de neerwaartse spiraal die de gevallen wezens hadden gevormd dat er niets meer van de aarde afkwam. De aarde was net een zwart gat geworden.

Sanat Kumara heeft toen aangeboden om het evenwicht voor de aarde te bewaren bij wijze van kosmisch experiment om te zien of het mogelijk was om een planeet die een zwart gat was geworden, nog kon veranderen, in plaats van die in de neerwaartse spiraal te laten blijven tot die was opgeruimd. Tot dusver is het experiment succesvol geweest, omdat de aarde de andere kant opgaat. De bewoners van de aarde leven niet meer als dieren. Er is inderdaad enig intellect en kennis – zelfs wat zelfkennis – en er zijn mensen die ieder jaar ascenderen. Niet veel, maar in ieder geval één, wat de eis is om de dispensatie voor het voortbestaan van de aarde te behouden.

Ik kom jullie er nu aan herinneren dat vele, vele miljoenen mensen op deze aarde uit andere rijken zijn gekomen. Toen Sanat Kumara oorspronkelijk afdaalde, was hij vergezeld van 144.000 levensstromen van Venus. Maar nadat zij erin geslaagd waren om de aarde te veranderen en een heel voorzichtige opwaartse spiraal hadden gemaakt, kwamen er vele miljoenen levensstromen naar de aarde van andere planetaire systemen, zelfs van andere sterrensystemen en sterrenstelsels. Die vele mensen kwamen hier, omdat zij mee wilden doen met het experiment om te zien of een donkere ster in de Ster van Vrijheid kon worden veranderd.

Veel van die levensstromen die hier vrijwillig kwamen, hadden een bepaald bewustzijnsniveau bereikt op hun oorspronkelijke groeiplek. Maar zij waren vanzelfsprekend niet van die plek geascendeerd, net zoals de 144.000 levensstromen die oorspronkelijk van Venus kwamen, in die tijd niet waren geascendeerd. Want wat voor zin zou het hebben om dit experiment te doen als zij al geascendeerde meesters waren?

Hoe je een planeet verandert
Wij, die geascendeerd zijn, hebben de macht om te incarneren en ogenblikkelijk een planeet te veranderen, maar hoe helpt dat de mensen, de levensstromen die daar incarneren? Dit versterkt enkel het valse beeld die door verscheidene religies is gevormd, waaronder het christendom, dat er maar één persoon God op aarde kan zijn. En dit verandert een planeet niet. Want wat een planeet verandert, is dat veel mensen zich realiseren dat God in hen is en dat zij de open deur zijn waardoor God zich op deze planeet tot uitdrukking kan brengen. Dit verandert een planeet.

Dus de 144.000 van Venus waren niet geascendeerd en zij kwamen het voorbeeld geven dat zelfs op deze donkere ster aarde, het mogelijk is om de opwaartse spiraal te starten die tot ascensie leidt. De miljoenen anderen die uit andere systemen zijn gekomen, zijn ook in de niet-geascendeerde staat, en zij komen demonstreren dat het mogelijk is hier te incarneren en je aan het doodsbewustzijn te onderwerpen en nog steeds die innerlijk stuwkracht te behouden, die innerlijke herinnering, dat innerlijke weten, dat er meer in het leven is dan wat je op aarde ziet, en dat je door daar naar te streven, je bewustzijn kunt verhogen tot je een open deur wordt die meer is.

Dus het verhaal van Sanat Kumara is relevant, niet alleen voor de 144.000, maar de miljoenen anderen die naar de aarde zijn gekomen. Want degenen die op aarde kwamen nadat Sanat Kumara kwam, kwamen allemaal door zijn ambt. En dus zijn ze op innerlijk niveau allemaal bekend met Sanat Kumara. Zij kennen zijn naam. Zij weten dat Venus de Liefdesster is.

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Song of Life Healing Matrix’ (niet vertaald).