06 Houd jouw fakkel met spiritueel licht omhoog

Geascendeerde Meester Godin Liberty

Moeder Liberty BEN IK. De Godin van Vrijheid BEN IK. IK BEN de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder voor de aarde die het spirituele evenwicht bewaart die probeert alle mensen te bevrijden van de beperkingen waar zij in het moederrijk, het Ma-terrijk, voor komen te staan.

Maar ik probeer jullie niet alleen te bevrijden van fysieke beperkingen. Ik probeer jullie te bevrijden van de grotere beperking dat Moeder jullie vrijheid in de weg staat, dat de materie jullie Geest beperkingen oplegt. Want hoe kun jij het gevoel krijgen dat de materie jouw Geest beperkingen oplegt? Je kunt dat alleen maar wanneer je denkt dat je een bepaald resultaat moet bereiken, zodat de materie zich aan het beeld dat jij hebt van hoe de materie eruit moet zien, conformeert van hoe de materie zich moet materialiseren.

De ware betekenis van vrijheid
Zien jullie het subtiele punt dat ik probeer duidelijk te maken? Als je dit al zag, hoefde je natuurlijk niet mijn lering meer te bestuderen. Maar laat mij jullie een paar hints geven die misschien de innerlijke kennis aanboort die jullie al hebben.

Jullie hebben natuurlijk de fysieke focus van mijn vlam, die boven the Statue of Liberty in de haven van New York wordt verankerd. Je weet misschien dat in de decennia dat veel, veel mensen uit Europa en andere delen van de wereld naar Amerika kwamen, die allemaal in de haven van New York moesten aankomen. En één van de eerste dingen die ze dan zagen, was natuurlijk the Statue of Liberty, die hen verwelkomde zoals in het lied: “Geef mij jullie vermoeiden en jullie armen, jullie opeengehoopte massa, die ernaar verlangt om vrij te ademen.”

De meeste mensen die kwamen, nadat zij het offer hadden gegeven om alles op te geven wat zij wel of niet bezaten – maar desondanks opgaven waar zij bekend mee waren in de zogenaamde oude wereld – hadden heel erg het gevoel dat zij maar weinig kansen hadden, zij hadden maar weinig rechtvaardigheid, zij hadden maar weinig vrijheid. En wat zij in de meeste gevallen voelden, wat dat zij niet de kans kregen om de beloning voor hun harde werk in ontvangst te nemen.

Dit was de mensen natuurlijk afgenomen in die feodale samenlevingen in Europa omdat een kleine elite zichzelf daar had genesteld, zodat de gewone bevolking letterlijk de slaaf van de elite was, zodat de gewone bevolking moest werken, maar zij konden slechts de oogst binnenhalen die hen nauwelijks in leven hield, terwijl de meerderheid van de oogst door de bevoorrechte elite werd afgepakt.

Dit is natuurlijk nog steeds in veel naties zo, waaronder de Verenigde Staten die zeker niet aan de idealen van gelijke kansen of gelijke beloning voor jouw inspanningen voldoet, want er zijn nog steeds mensen die de inspanningen van de mensen stelen. Maar dat is een onderwerp voor een andere keer.

Wat ik nu onder jullie aandacht wil brengen, is dat de miljoenen mensen die in de Verenigde Staten aan land gingen – en dus de vlam van de focus die ik boven the Statue of Liberty handhaaf, passeerden – inderdaad kwamen met de hoop op meer vrijheid in het fysieke rijk. Zij hoopten er vaak op hun eigen stukje land te bezitten, wat in die tijd een schijnbaar onmogelijke droom in Europa was. Zij hoopten dat zij door hard te werken een eerlijke beloning voor hun prestaties zouden krijgen en in staat zouden zijn om een goed leven voor zichzelf en hun gezin op te bouwen. Maar de meeste daarvan waren duidelijk gericht op materiële behoeften, hoewel sommigen kwamen omdat zij van politieke onderdrukking en onderdrukking door de machtselite bevrijd wilden worden.

Niettemin begrepen maar heel, heel weinig mensen die bij die kust aankwamen en the Statue of Liberty zagen, die geleidelijk aan steeds zichtbaarder werd door de nevel, het basisprincipe van vrijheid. Maar heel weinig mensen begrepen wat vrijheid waarachtig betekent.

Spirituele vrijheid
Vrijheid heeft natuurlijk vele aspecten en één aspect is de bevrijding van armoede, omdat armoede echt één van de ergste vormen van onderdrukking in de materiële wereld is. Wanneer je arm bent en je al je energie en aandacht moet richten op nauwelijks bestaan, hoe kun je dan nog veel aandacht en energie overhebben om over de diepere aspecten van het leven, of de bedoeling van het leven, of spirituele groei, na te denken? Dus is het zeker een ongehoorde luxe en een kans voor de vele mensen in de ontwikkelde wereld van tegenwoordig om vrije tijd en aandacht over te hebben om over de spirituele kant van het leven na te denken.

Het is natuurlijk een van de grote kansen voor de mensheid dat zo veel mensen met hun spirituele groei bezig zijn en naar die spirituele groei streven met elk middel dat zij tot hun beschikking zien staan. Ieder mens voor zich, die er oprecht naar streeft zijn of haar bewustzijn te verhogen, draagt bij aan het opbouwen van een betere tijd.

Van alle miljoenen mensen die naar spirituele groei streven, zijn er nog maar heel weinig die zijn gaan beseffen wat het werkelijk betekent om je spirituele vrijheid te veroveren. Waar word je van bevrijd wanneer je waarachtig vrij wordt? Nu, je wordt bevrijd van de bewustzijnsstaat die deze aarde domineert. Wij hebben dat het gevallen bewustzijn genoemd, het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van gescheidenheid. Maar ik zal je nog iets meer informatie geven, een ander perspectief daarop.

Wij hebben gesproken over degenen die in heilige onschuld naar deze aarde toekomen. Zij zijn met de wens gekomen om deze planeet te verheffen, zodat zij deel kan gaan uitmaken van het ascensie-proces, de Heilige Geest die deze hele sfeer van het materiële rijk naar het punt van ascensie verheft. Zij zijn met maar één wens gekomen: Hun licht delen, hun spirituele licht dat van de IK BEN Aanwezigheid stroomt.

Maar zoals wij hebben proberen uit te leggen, is deze planeet momenteel het tehuis van vele levensstromen die vastzitten in het gevallen bewustzijn, het bewustzijn van dualiteit en gescheidenheid. Dit is, zoals Portia heeft uitgelegd, onderdeel van de kosmische rechtvaardigheid, want die levensstromen hebben nog een kans gekregen. En niemand wordt gedwongen naar de aarde te gaan als zij niet in het verleden keuzes hebben gemaakt die hen hier in feite magnetisch naar toe zuigen of die hier niet vrijwillig uit onschuld naar toe gekomen zijn.

Niemand uit de hemel wordt gedwongen naar de aarde te gaan. Degenen die in hun onschuld dat hebben aangeboden en degenen die hier komen, omdat zij al ergens anders waren geïncarneerd, komen hier ten gevolge van keuzes die zij zelf hebben gemaakt. Zij komen hier niet altijd vrijwillig in de zin dat zij maar kunnen doen wat zij willen. Zij komen hier, omdat zij gevangenzitten in hun eigen keuzes uit het verleden en de aarde wordt dan een nieuwe kans, omdat zij niet hun voordeel konden doen met de kansen die zij eerder hadden gekregen op een andere planeet met een hoger bewustzijnsniveau.

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Song of Life Healing Matrix’ (niet vertaald).