05 Evenwicht is de sleutel tot manifestatie

Geascendeerde Meester Portia

Portia BEN IK. Ik bekleed een spiritueel ambt dat gewoonlijk de Godin van Rechtvaardigheid wordt genoemd. Maar ik ben ook de Godin van de Kansen, want wat is rechtvaardigheid, zonder kansen? Je kunt dit misschien niet inzien vanwege jouw opvoeding op aarde, omdat je vaak de afbeeldingen van de Godin van Rechtvaardigheid ziet als een vrouwenfiguur die een weegschaal in haar hand heeft, misschien wel een zwaard in de andere en ook nog geblinddoekt is.

Maar waarom heeft zij een blinddoek voor? En waarom hangt de weegschaal niet in evenwicht? Nu, omdat de mensheid niet in evenwicht is. Het individuele bewustzijn van menselijke wezens is niet in evenwicht in hun en het collectieve bewustzijn is niet in evenwicht. Wanneer jij niet in evenwicht bent, zie je niet met een heldere blik. In plaats daarvan zie je met een vervuilde blik en je projecteert die waarneming op alles om jou heen.

De Godin van Rechtvaardigheid is niet blind
Daarom hebben menselijke wezens hun onevenwichtige waarneming op de Godin van Rechtvaardigheid geprojecteerd en zij denken dat die blind is voor de vele dingen die er op aarde gebeuren, die zij om zich heen zien gebeuren. Want als de Godin van Rechtvaardigheid niet blind was, hoe kan het dan dat al die dingen, of nog veel meer andere dingen, op aarde mogen gebeuren?

Maar je ziet dat het ambt dat ik bekleed, de Godin van Rechtvaardigheid, weinig van doen heeft met de maatstaven van rechtvaardigheid die menselijke wezens op aarde hebben geschapen. Wanneer je het bewustzijn van gescheidenheid bezit, zoals wij al heel vaak hebben uitgelegd, zie jij jezelf als iemand die het tegenovergestelde is van iemand anders. Als die anderen zich niet onderwerpen aan jouw manier van denken, dan ontwikkel je het verlangen om hen te bestrijden, of te vernietigen, of te bestraffen. Als je niet de macht hebt om dat zelf te doen, wil je dat God dit voor jou doet.

Waarom heb jij niet de macht om dit zelf te doen? Omdat jij, als je eenmaal de gescheidenheid ingaat, onvermijdelijk in het patroon van actie en reactie terechtkomt, zoals wij hebben uitgelegd. Wanneer je op een onevenwichtige manier op de omstandigheden reageert, word jouw reactie een onevenwichtige actie die je op de kosmische spiegel projecteert. Wat kan de spiegel jou anders weerkaatsen dan soortgelijke onevenwichtige fysieke omstandigheden?

Jij denkt misschien dat andere mensen jou iets aandoen wat onrechtvaardig is. Maar volgens de Gods wet zouden zij dat niet kunnen doen als jij volkomen in evenwicht en harmonie was – met uitzondering van degenen die zo in evenwicht zijn dat zij als het oordeel dienen voor degenen die zelfs de onschuldigen aantasten. Maar dit gebeurt ook binnen het grotere kader van de Wet van Vrije Wil.

Dus je kunt waarachtig zeggen dat er geen onrechtvaardigheid in het universum bestaat. Want hoe kun je op een planeet zoals de aarde, waarvan je weet dat je ver onder het ideale scenario zit – wat iedereen wist voor hij hier incarneerde – een maatstaf maken die zegt dat het leven op aarde aan een bepaalde maatstaf voor rechtvaardigheid moet voldoen? Deze planeet is een laboratorium die de mensheid haar huidige bewustzijnsstaat laat uitvergroten en elkaars karma worden, bij wijze van spreken, door de kosmische spiegel.

Menselijke wezens op aarde dienen vaak om aan elkaar te spiegelen wat zij zelf op de kosmische spiegel hebben geprojecteerd. Hoe kan er dan gebrek aan rechtvaardigheid zijn, wanneer je de waarheid erkent dat de spiraal niet naar jou iets terug kan spiegelen wat je niet hebt uitgezonden? Misschien heb je dat in een vorig leven uitgezonden. Misschien kun jij je niet herinneren dat je het uitgezonden hebt. Maar dat heb je wel gedaan, anders zou het niet naar je gereflecteerd zijn.

Waarom jij aangetast/onteerd bent
Door dat te zeggen, moeten wij nu natuurlijk de vrije wil laten uitvergroten. Ja, het is mogelijk dat iemand jou iets aan kan doen, omdat zij die keus in het heden maken, Zij verkrachten bijvoorbeeld een onschuldig kind dat zelfs niet in het verleden een keus heeft gemaakt die een actie heeft geschapen die nu wordt weerspiegeld. Met andere woorden, de keus werd niet door het kind gemaakt. Dit betekent dat de actie niet karma door de kosmische spiegel is.

De situatie waarin bijvoorbeeld een kind wordt verkracht, werd veroorzaakt door de keuzes die de volwassene in het heden maakt. Maar zelfs die zijn niet het gevolg van keuzes die je hebt gemaakt toen je vrijwillig op een planeet als aarde bent geïncarneerd, omdat je heel goed wist waar je heen ging voor jij hier kwam. Je wist dat een deel van jouw reden om te komen, was om de belichaamde heilige onschuld te zijn. Dit betekent dat er mensen die gevangenzitten in het gevallen bewustzijn zijn die jou op een of andere manier zullen aantasten. Begrijp je wat ik zeg? Je kunt niet op een planeet zoals aarde incarneren zonder te worden aangetast door degenen die het gevallen bewustzijn hebben. Dat is gewoon niet mogelijk. Dit is iets wat je weet voor je hier vrijwillig incarneert.

Ik erken meteen dat er mensen zijn die niet vrijwillig hier geïncarneerd zijn, omdat zij van andere planetaire systemen komen of uit hogere sferen zijn gevallen. Maar hier naartoe te vallen of hier naartoe gestuurd worden, was ook het resultaat van keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Je wist dat je zou worden geschonden door degenen met het gevallen bewustzijn omdat zij worden lastig gevallen en geprovoceerd door het licht dat jij brengt.

 

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Song of Life Healing Matrix’ (niet vertaald).