04 Genezen op het fysieke niveau

Geascendeerde Meester Moeder Maria

Mijn geliefde hart, IK BEN Moeder Maria. Ik bekleed het ambt van Goddelijke Moeder voor planeet aarde. Ik houd elk van jullie in mijn hart. Want er is niemand die op planeet aarde kan incarneren zonder langs het ambt van de Goddelijke Moeder te gaan en zonder dat ik, die het hoofd van dat ambt is, het spirituele evenwicht voor jou op een bepaald niveau bewaar. Dus kan ik echt zeggen dat ik persoonlijke, individuele liefde voel voor elk van de bijna zeven miljard mensen die geïncarneerd zijn, en zelfs degenen die aan de aarde gebonden zijn, maar op dit moment geen fysiek lichaam hebben.

Jij bent een levensstroom
Zoals wij jullie hebben proberen uit te leggen zowel in deze lering over de Song of Life, maar ook in veel andere leringen die wij hebben gegeven, heeft het leven inderdaad een bedoeling. Jij bent niet het product van een kansspel. Noch ben je het product van een boze oordelende God die je naar de hel stuurt als je niet als een robot functioneert en blindelings gehoorzaam bent aan dogma’s of de leider van een kerk hier op aarde. Jij bent een Godvrije medeschepper, die is geschapen om je medescheppende vaardigheden tot uitdrukking te brengen op manieren die zelfs jouw Schepper zou verbazen door de schoonheid en creativiteit die jij door jouw individuele levensstroom naar buiten kunt brengen.

Ik weet dat veel mensen die traditioneel open staan voor de spirituele kant van het leven, geloven dat zij een ziel zijn die op aarde is geïncarneerd. Maar veel mensen geloven ook dat de ziel iets statisch is, iets dat door God is geschapen en dus oorspronkelijk perfect was. En nu is die dan op aarde geïncarneerd en heeft de taak om terug te keren naar die perfecte staat. Maar dit is geen correct beeld.

De waarheid is dat je als levensstroom werd geschapen, wat betekent dat jij werd geschapen met een eenpuntig zelfgevoel, net zoals de singulariteit waarvan de wetenschappers zeggen dat het het beginpunt was van het fysieke universum. En het was de bedoeling dat je vanuit dat eenpuntige zelfgevoel zou groeien in zelfbewustzijn naar het allesomvattende zelfgevoel van de Schepper.

Dus ben je een levensstroom, die van de singulariteit naar het Al-bewustzijn stroomt, dat jouw hoogste potentieel is. Jij werd niet geschapen in een statische staat van perfectie, hoewel er een kern van jou is die zuiver gewaarzijn is, maar je werd nog steeds geschapen om jouw zelfgevoel uit te breiden tot jij je ervan bewust wordt dat jij een Schepper bent die zijn eigen universum schept, zijn eigen wereld van vorm.

Waarom zeg ik tegen jou dat jij een levensstroom bent? Waarom vertellen wij jullie dat het de bedoeling is dat je meegaat op de Rivier van Leven? Want wat is ziekte? Dat je de stroom hebt geblokkeerd. Aan het oppervlak is er iets dat de stroom heeft geblokkeerd door de vier lichamen die je hier op aarde gebruikt. Maar op hoger niveau heeft iets jouw geblokkeerd om jezelf als levensstroom te beschouwen.

Je denkt misschien dat je uit een statische staat komt. Je denkt misschien dat het de bedoeling is dat jij naar een statische staat toewerkt, waar je zogenaamd gered wordt en jij dan op een roze wolk in de hemel zit en tot in alle eeuwigheid harp speelt. Is dat echt een visie die jij wilt bereiken – die staat dat jij tot in alle eeuwigheid statisch bent? Ik denk van niet, want ik weet dat jij bent geschapen als levensstroom, die voortdurend verder gaat, constant groeit, zich constant uitbreidt, constant meer wordt, constant medeschept wat meer is.

Er bestaat geen volmaakte gezondheid
Dus wat voor zin heeft deze hele matrix van The Song of Life? Dat is dat je terugkomt op het punt waarop jij jezelf als een vloeiende stroom beschouwt, en waarop je ziet dat de stroom van Gods energie, de stroom van de Heilige Geest, de stroom van de Rivier van Leven door de vier lagere voertuigen stroomt die jij hier gebruikt in dit fysieke universum op planeet aarde. Wees die stroom en stroom verder en laat God door jou heen stromen.

Wat stelt ziekte in het fysieke lichaam dan voor? Het is een boodschap dat jij op een bepaald niveau niet verder stroomt, jij stroomt niet met de Rivier van Leven mee. Dus is de enige manier tot ware genezing, blijvende heling, is terug te keren in de stroom.

Kijk eens hoe jij geleerd hebt naar het fysieke lichaam te kijken, zodat jij denkt dat er een soort normale gezondheidsstaat is, wat iets is dat veel van jullie in ieder geval in een groot deel van je leven hebben verdragen. Je denkt dat als je lichaam dan symptomen van ziekte begint te vertonen, er iets mis is gegaan en dat je zogenaamd terug moet naar die staat, deze statische staat van goede gezondheid.

Maar ik zeg je dat er geen statische staat van goede gezondheid bestaat, hoewel je misschien een poos een fysiek lichaam hebt ervaren waar jij je geen zorgen over hoefde te maken, omdat het gewoon zijn functie vervulde, zodat jij het leven kon blijven leiden dat jij dacht te moeten leiden, afhankelijk van hoe jij werd opgevoed te denken over hoe jij moest leven in een samenleving, die zoals wij hebben gezegd, jou op vele manieren wil controleren.

Wat ik nu zeg, is dit: Wij hebben geprobeerd jullie dit vanuit verschillende gezichtshoeken uit te leggen en Master MORE heeft hier aan het eind van zijn boek ‘The Creative Power Within’ een fantastische uitleg van gegeven. Wat ik zeg, is dit: Je kunt niet opnieuw volmaakte gezondheid scheppen, want je kunt niet opnieuw scheppen wat je nooit hebt gehad. Je hebt nog nooit volmaakte gezondheid in jouw fysieke lichaam gehad. Je bent misschien in een staat geweest waarin je dacht dat jij je geen zorgen over jouw lichaam hoefde te maken, maar dat was geen volmaakte gezondheid.

Niets in statisch in het fysieke universum. Alles stroomt en verandert constant. Slechts het ego, de dagelijkse denkgeest, die het beeld heeft gevormd dat de dingen stilstaan, dat je iets kunt bezitten, dat je kunt handhaven en kunt behouden door de tijd heen, denkt zo. Want ik zeg je dat niets in het fysieke universum statisch is. Zoals wij hebben gezegd, is alles een projectie, en vele malen per seconde geprojecteerd. En het scherm waar het op wordt geprojecteerd, beweegt constant. Zoals je uit de natuurkunde en astronomie weet, breidt het hele universum zich uit.

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Song of Life Healing Matrix’ (niet vertaald).