03 Gevoelens laten stromen

Geascendeerde Meester Kuan Yin

Kuan Yin is de naam die ik al heel lang gebruik voor mijn diensten op aarde. Ik ben vooral in het oosten bekend. Maar ik heb lang sinds die tijd het bewustzijn van Boeddhaschap bereikt. En wanneer jij het Boeddhaschap krijgt, doe je dat door alle etiketten die op iemand op aarde kunnen worden geplakt, te transcenderen.

Dus zelfs het concept dat er een zogenaamde religie, het boeddhisme, is en dat die een soort monopolie op de Boeddha en zijn leringen heeft, is een misvatting. Want wanneer je het niveau van het Boeddhische bewustzijn krijgt, word je natuurlijk collectief en totaal universeel. Je kijkt dan verder alle etiketten op aarde.

Dit wordt natuurlijk gesymboliseerd door het verhaal dat al vele malen in andere varianten is verteld, dat ik een Prajnaboot heb, een zogenaamd Wijsheidboot, waardoor ik de mensen de woeste zee van Samsara kan overzetten. Maar waarom is de zee van Samsara zo woest? Omdat die wordt opgezweept door de turbulente emoties van de mensheid, de turbulente emotionele energie die al heel lang in het collectieve energieveld, het collectieve bewustzijn, liggen opgeslagen.

Navigeren over de zee van emoties
Dus wat heb je nodig om deze woeste zee te navigeren? Je hebt inderdaad de wijsheid nodig die jou in staat stelt om noch in het ene extreme, noch in het andere extreme te gaan, zodat jij de kiel recht kunt houden. Je houdt de boot stevig op koers, hoewel je soms om de woeste golven heen moet navigeren die je tegenhouden. Maar je probeert die niet te bestrijden, je onderwerpt je er ook niet aan en laat je boot door hen meevoeren. Je houdt je oog op je doel gericht. Je houdt je oog op de kust aan de overkant en je stuurt er op de kortste manier naar toe waarbij je het principe volgt dat water ook heeft, dat je om elk obstakel heen gaat en zachtjes door de woeste golven heen glijdt. Dit is hoe de bruisende wijsheid van de Boeddha je begeleidt om altijd de Middenweg te vinden tussen extremiteiten.

De Middenweg is het ene tegenovergestelde extreme vermijden, dat we zouden kunnen symboliseren door ijs dat bevroren is. De Middenweg is het andere uiterste vermijden, dat we zouden kunnen symboliseren met smeltend en gesmolten lava dat met grote hitte blijft koken en borrelen. Maar de Middenweg gaat ook over het vermijden van het midden tussen die twee extremen, wat onverschilligheid is.

Want de Boeddha kwam in zijn tijd juist in aanraking met de onverschilligheid van de meeste mensen. Zij waren er in veel gevallen zo van overtuigd en werden zo in beslag genomen door hun religie het hindoeïsme, dat zij alleen maar onverschillig ten opzichte van de Boeddha waren die beweerde dat hij een nieuwe vorm van wijsheid had die verder ging dat dat van de hindoeïstische Brahmanen. Daarom zag je ook dat veel mensen Jezus in zijn tijd negeerden en waarom de mensen de geascendeerde meesters tegenwoordig negeren. Hoewel ik je kan verzekeren dat het feit dat wij rechtstreeks kunnen spreken, door deze dictaten in woorden, door boodschappers die geïncarneerd zijn, zeker een van de belangrijkste vernieuwingen in het religieuze landschap op aarde. is

Een rol aannemen
Laten we eens naar het emotionele lichaam kijken van de man en vrouw. Wij hebben jullie uitgelegd dat jullie vier lichamen hebben. Het hoogste daarvan is het identiteitslichaam en dan komt het mentale en het derde lichaam is het emotionele.

Jullie moeten begrijpen dat het emotionele heel gemakkelijk in verschillende richtingen kan worden geslingerd door twee, vaak tegenovergestelde, krachten. Maar in veel gevallen zijn die krachten misschien niet zo tegengesteld als het misschien voelt, omdat zij jou uiteindelijk beide in dezelfde richting trekken.

Nu is het niet onze bedoeling dat wij, de vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder, al te diep ingaan op het bestaan van wezens op aarde die proberen de mensheid in hun macht te krijgen. We hebben dat al ergens anders gedaan, vooral in het boek, ‘Healing Mother Earth’ dat je misschien eens zou kunnen bestuderen als je meer over dat onderwerp wilt weten. Maar is het absoluut noodzakelijk voor jouw persoonlijke genezing en groei dat je beseft dat er krachten zijn geïncarneerd en niet geïncarneerd, die proberen jou in hun macht te krijgen, en dat doen zij door te proberen de macht over al je vier lagere lichamen te krijgen.

Jullie hebben natuurlijk de lering dat om zelfs maar te incarneren, zoals de Maha Chohan heeft uitgelegd (Met de Rivier van Leven meegaan), je moet beginnen met een soort geest creëren die met het fysieke lichaam kan integreren. Degenen die de mensheid manipuleren, zijn er heel goed in om die van te voren vastgestelde rollen te maken voor wat het betekent om een menselijk wezen te zijn dat op aarde is geïncarneerd. Die rollen bestaan dan als geesten op het identiteitsniveau van de planeet, het identiteitsniveau van het collectieve bewustzijn.

Veel wezens die voor de eerste keer op aarde incarneren, of dit nu hun eerste incarnatie was, of dat zij hier vanuit een andere plek naartoe kwamen, hebben ervoor gekozen een van die van te voren vastgestelde rollen op zich te nemen, bijna net als in een aards theater, hebben naar de verschillende kostuums gekeken die aan de rekken hingen, naar de rol gekeken en wat zij zouden willen opvoeren en zeiden: “Ik zou wel eens willen weten hoe het is om die rol te hebben.”

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Song of Life Healing Matrix’ (niet vertaald).