02 Je Geest gebruiken of je door jouw geest laten gebruiken

Geascendeerde Meester Nada

IK BEN Nada, ik van zowel de Chohan van de Zesde Straal als één van de vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder voor de aarde. Ik ben heel goed in staat om beide ambten te vervullen, want er staan natuurlijk geen conflicterende belangen op het spel, omdat er geen conflicten in mijn geest zijn. En dit is nu juist het onderwerp waar ik het over wil hebben. Want zie je, de oorzaak van alle ziekten – mentaal, emotioneel en fysiek – in jouw wezen is verdeeldheid. Uit verdeeldheid ontstaan conflicten tussen die twee delen, of meer delen, die zichzelf dan als elkaars tegenovergestelde beschouwen.

De aarde beweegt zich mee met het sterrenstelsel
Laat mij verdergaan met wat Maraytaii heeft gezegd over het galactische perspectief, omdat je vanuit het gezichtspunt van het centrum van het sterrenstelsel, over de uitgestrekte ruimte heen kunt zien hoeveel sterren en planeten er zijn, hoe zij zich bewegen in deze prachtige gecoördineerde beweging – en dan zien wij ver, heel ver weg, een klein spikkeltje stof, dat planeet aarde heet. Je ziet vanuit het galactische perspectief duidelijk dat de aarde zich samen met de zwaartekracht van het hele sterrenstelsel voortbeweegt en het sterrenstelsel zelf niet kan tegenhouden.

Dus de zwaartekracht, zoals jullie die op aarde graag noemen, trekt constant aan de aarde, wat menselijke wezens ook zouden kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld kunnen besluiten om aan één kant van de aarde reusachtige raketten te bouwen en die dan allemaal tegelijkertijd afvuren, zodat de aarde de tegenovergestelde richting zou uitgaan dan waar de zwaartekracht van het sterrenstelsel haar in meezuigt. Maar je zou de zwaartekracht van het hele sterrenstelsel niet kunnen weerstaan, hoeveel raketten je ook bouwt. Je zou de illusie kunnen hebben dat jij daar tegenin zou kunnen gaan, maar in werkelijkheid is dat niet zo.

Wanneer je zo naar een sterrenstelsel en het hele materiële universum kijkt, besef je dat de allerhoogste wet de Wet van Vrije Wil is. De overgrote meerderheid van de sterrenstelsels en de planeten met intelligent leven hebben ervoor gekozen omhoog te gaan in de opwaartse ascenderende spiraal die wij de Rivier van Leven en de Heilige Geest hebben genoemd. Die onnoemelijk vele miljarden van zichzelf bewuste wezens hebben ervoor gekozen hun geest te verenigen – hun individuele geest – in deze gigantische stroom van de collectieve opwaarts stromende geest.

Maar vanwege de Wet van Vrije Wil zijn er bepaalde planeten in de kosmos waarvan de meerderheid van de bewoners ervoor gekozen hebben niet met de Rivier van Leven, de opwaartse stroom, mee te gaan. De aarde is natuurlijk één van die planeten. En daarom zie je dat er heel veel omstandigheden op deze aarde uit hun evenwicht zijn, waaronder de omstandigheden in de natuur omdat jullie gebrek hebben en er natuurrampen voorkomen. Ook omstandigheden in het fysieke lichaam van menselijke wezens, omdat jullie vermoeidheid en diverse vormen van ziekte kennen, hetzij fysiek of mentaal.

De verdeeldheid van tegenovergestelde geesten
Je ziet dan dat de oorzaak van alle ziekten is dat er een verdeeldheid in jouw wezen heerst, wat betekent dat er twee delingen zijn die tegen elkaar ingaan. Dit kan op veel verschillende niveaus zijn. Natuurlijk zijn dat de vier niveaus waar wij over hebben gesproken: het identiteits-, mentale emotionele en het fysieke niveau. Maar er zijn nog andere niveaus. Want het is mogelijk dat je geesten hebt die zijn bedacht om één specifiek iets voor jou te doen, maar dan is er weer een andere geest die dat tegenwerkt.

Een voorbeeld hiervan is het feit dat veel mensen in vorige levens bepaalde geesten hebben gecreëerd die egoïstisch, egocentrisch, zijn, die misschien geneigd zijn boos te worden in bepaalde situaties. Maar later hebben die mensen dan een religieus of zelfs een spirituele kijk op de wereld gekregen. En toen hebben ze besloten dat het niet juist, of spiritueel, of Christelijk, of boeddhistisch is om boos te zijn. Maar in plaats van naar hun eigen geest te kijken, de geest te ontdekken die ervoor gezorgd heeft dat zij in de eerste plaats een patroon van boosheid hebben gevormd, hebben zij een andere geest geschapen die werd ontworpen om de boze geest te onderdrukken. Je krijgt dan twee geesten die voor tegenovergestelde doelen zijn bedacht, en zij binden vanaf het allereerste moment van bestaan de strijd met elkaar aan.

Vaak zijn de mensen zich niet bewust van die oorlog, omdat spirituele mensen er in sommige gevallen zo goed in zijn om de ene geest hun boosheid te laten onderdrukken dat de boosheid zelden hun bewuste geest bereikt. Maar ik kan je ervan verzekeren dat geen enkele geest die in het materiële rijk werd geschapen, uiteindelijk een andere kan verslaan. Je kunt een boze geest hebben. Je kunt een geest ontworpen hebben die de boze geest onderdrukt. Maar de onderdrukkende geest kan de boze geest niet onderdrukken. Hij heeft de kracht niet om dat te doen. Waarom heeft hij de kracht niet? Omdat hij zich niet van zichzelf bewust is.

Jij hebt die boze geest geschapen. Het zuivere bewustzijn dat jij bent, de Bewuste Jij, heeft die boze geest geschapen. Jij hebt de onderdrukkende geest geschapen. En alleen jij, die die geesten heeft geschapen, kan ze ont-creëren, kan ze opruimen, kan ze loslaten.

Mijn punt is nu als volgt: De onderdrukkende geest kan de boze geest zó goed onderdrukken dat je niet beseft dat je boos bent. Je beseft niet dat jij die boze geest hebt. Maar die boze keest verblijft nog steeds in jouw emotionele lichaam. Er kan een component van in jouw mentale lichaam, en zelfs in het identiteitsrijk, zijn. Jij denkt dat het leven aan bepaalde verwachtingen moet voldoen en als dat niet zo is, dan is het gerechtvaardigd dat jij boos wordt, want dit is niet hoe het leven hoort te zijn.

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘The Song of Life Healing Matrix’ (niet vertaald).