Het onderwijssysteem in Rusland

Vraag: Een vraag over het onderwijssysteem in Rusland dat met de dag slechter wordt. Bestaat er een mogelijkheid om het onderwijssysteem in Rusland te verbeteren? Zouden de geascendeerde meesters ons een hogere visie kunnen geven hoe dat dan moet? De persoon die de vraag stelt geeft les op de universiteit en zij zegt dat de visie die zij heeft bewijst dat het systeem van het onderwijs niet erg hoog ligt. Zij is bang dat het onderwijs slechter wordt dan het nu al is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Zoals ik zei dat de leider een uitdrukkingsvorm is van het bewustzijn van het volk, zo is het onderwijssysteem in zekere zin ook een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn van het volk. De grote vraag in ieder land is of het onderwijssysteem in feite de mensen opleidt met betrekking tot het verhogen van hun bewustzijn, of dat het in feite het tegenovergestelde effect heeft van hun bewustzijn verlagen of hun geest dwingen om de status-quo te accepteren van een vaststaand of gesloten systeem.

Natuurlijk kunnen wij, de geascendeerde meesters, veel aanwijzingen geven, maar dat kan niet door een boodschapper die geen expert is op onderwijsgebied. Daarom geven wij er de voorkeur aan om dit door onderwijskundigen in Rusland te doen. Zij hoeven geen dictaten op te nemen, maar zij moeten zich afstemmen op de individuele meesters die toezicht houden op het onderwijs. Je moet een poging doen om je bewustzijn ter verhogen, de hulpmiddelen te gebruiken die wij hebben gegeven en dan jouw geest en hart af te stemmen op de meesters die specifiek met onderwijs omgaan, of zelfs een meester die je na aan het hart ligt, want elke meester kan als tussenpersoon fungeren voor andere meesters.

Je kunt ook naar andere naties kijken, waar al andere vormen van alternatief onderwijs zijn uitgegeven. Er zijn er verscheidene. Je kent uit eerdere dispensaties de methode van Montessori voor jongere kinderen, maar je moet ook elders zoeken. Je moet naar modernere theorieën van onderwijs zoeken.

Opnieuw, jullie die het onderwijssysteem van binnenuit kennen, jullie die de experts zijn in onderwijs, jullie moeten jezelf beschouwen als degenen die nieuwe ideeën naar buiten kunnen brengen. Wij kunnen die ideeën niet naar buiten brengen door een boodschapper die de uiterlijke kennis niet bezit met zijn dagelijkse bewustzijn.

Je begrijpt de wet dat wij vermenigvuldigen wat in het bewustzijn van de boodschapper zit. Je moet jezelf als de boodschapper beschouwen, niet beslist door dictaten op te nemen, maar door de open deur te zijn om nieuwe ideeën naar buiten te brengen. Dit is natuurlijk niet alleen van toepassing op het onderwijs, maar op elk andere gebied van de samenleving, waaronder de gezondheidszorg, de politiek, de economie, en vele andere gebieden.

Het is een wet dat wij, de geascendeerde meesters, kunnen vermenigvuldigen wat je op het altaar legt, maar als jij er niets op legt, kunnen wij ook niets vermenigvuldigen. Je kunt geen expert zijn op elk gebied van de maatschappij, want die is veel te complex. Daarom kun je niet verwachten dat een boodschapper zoveel expertise heeft op elk gebied van de maatschappij, zodat wij een van tevoren gemaakte theorie over bijvoorbeeld het onderwijs door die boodschapper kunnen geven. Dan zou de boodschapper niet genoeg bewustzijn hebben om boodschapper voor andere gebieden te zijn. Elke boodschapper heeft zijn eigen specialiteit en van sommige is het de bedoeling dat zij algemene boodschappers zijn voor spirituele concepten, zoals deze, en dat is nu net waarom hij onderwijs heeft genoten over de geascendeerde meesters en ander spirituele filosofieën en leringen dan over een specifiek gebied in de maatschappij. Dus zoek naar de antwoorden op zulke specifieke vragen.