Een waarachtige boodschapper herkennen

Vraag: De vraag gaat over boodschappers in Rusland. Rusland is een groot land met een grote bevolking; zijn er boodschappers van de geascendeerde meesters in Rusland, gaan zij in Rusland verschijnen? Het tweede deel van de vraag is: Zijn er veel andere mensen die zichzelf als waarachtige boodschappers aankondigen? Zijn dit dan ware boodschappers of niet?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

In het Aquariustijdperk is het heel belangrijk dat je individueel onderscheidingsvermogen ontwikkelt. Dit betekent dat wij, de geascendeerde meesters, niet meer tegen jullie zeggen wie een ware boodschapper is en wie niet. Wij hebben dat in het verleden wel gedaan, maar dat is verleden tijd. Wij doen dit niet in het Aquariustijdperk.

In plaats daarvan geven wij voorbeelden van hoe waarachtige boodschappers eruitzien en wat de boodschappen zijn die wij door hen naar buiten kunnen brengen. We doen dit om jullie te kunnen leren onze vibratie te lezen en die dan met de vibratie van andere boodschappen te vergelijken die door anderen worden gegeven die beweren boodschapper te zijn. Het is veel belangrijker voor ons dat jullie leren om dit innerlijke onderscheidingsvermogen te ontwikkelen dan dat wij jullie aanwijzingen in de buitenwereld geven die je kunt opvolgen.

Er bestaat het potentieel dat wij een paar mensen in hun rol kunnen laten groeien als boodschapper, die de Russische taal spreken. Maar ik zal hun identiteit niet onthullen, want boodschapper worden is een delicaat proces dat tijd nodig heeft. Er is training voor nodig. Er is ook de bereidheid voor nodig om het bewustzijn te transcenderen dat wij tot dusver in onze dictaten op deze conferentie hebben blootgelegd en wij spreken daar de rest van de conferentie verder over.

Het is eigenlijk een voordeel dat deze boodschapper niet in Rusland is opgegroeid. Hij is niet blootgesteld aan het bewustzijn dat het Russische volk verblind en dus kan hij het gemakkelijker zien dan als hij binnen het mentale kader was opgegroeid. Hij heeft ook geen persoonlijk gehechtheid aan een bepaald beeld van Rusland en is dus neutraler dan sommige mensen die beweren dat zij boodschapper zijn, maar willen dat hun boodschap een bepaald beeld van Rusland en het belang van Rusland bevestigt.

Dit betekent niet dat wij geen mensen willen die de Russische taal spreken. Niettemin, moet je begrijpen dat het dan nog steeds nodig is dat je het bewustzijn transcendeert dat wij moeten blootleggen om het Russische volk te helpen met hun groei.

Je moet ook erkennen dat je op veel manieren boodschapper kunt zijn, de open deur kunt zijn. Je hoeft niet altijd dictaten op te nemen. Zoals ik al eerder heb gezegd, als je expert bent op een bepaald gebied in de samenleving, kun jij de open deur zijn om nieuwe ideeën naar buiten te brengen. Zo dien je ook als boodschapper en er zijn natuurlijk veel mensen in Rusland die zich niet eens bewust zijn van ons bestaan, maar wel nieuwe ideeën van ons kunnen ontvangen.

De belangrijkste manier om een boodschapper te evalueren, is door naar de zuiverheid van zijn intentie te kijken. Heeft de boodschapper een onzuivere bedoeling, een persoonlijke agenda of iets dergelijks, en dan wil dat de geascendeerde meesters, óf hun agenda, óf hun eigen belang benadrukken? Deze boodschapper is zich er zeer van bewust dat boodschapper zijn een heel nederige baan is. Het is jouw taak om de open deur te zijn, niets meer of minder. Als je de de aanspraak van boodschapper gebruikt om je op een hogere positie te plaatsen, door anderen bewonderd te worden of hen voor jou te laten werken, dan is dit een teken dat jij niet voor de geascendeerde meesters werkt.

Dit zijn slechts aandachtspunten, want, opnieuw, vibratie is de sleutel. Vibratie is de sleutel. Je moet het feit toegeven dat Rusland een groot land is, maar slechts een van de vele landen is. Je moet erkennen wat ik eerder heb gezegd, namelijk dat wij, de geascendeerde meesters, met individuele personen werken om hen te helpen om te ascenderen. Wij zijn niet gehecht aan naties.

Ik weet heel goed dat een eerdere dispensatie in Amerika was gestationeerd en een beeld van de wereld gaf dat zich heel erg op Amerika richtte. Maar dat was, opnieuw, een bepaalde fase. Het was niet de enige of de allerbeste manier waarop wij, de geascendeerde meesters, ons presenteren.

Wij staan natuurlijk boven elke natie op aarde. Wij staan boven alles op aarde. Wij zijn geascendeerd, juist omdat wij, zoals Guru Ma heeft gezegd, al onze persoonlijke gehechtheden aan iets op aarde hebben achtergelaten.

Het is juist heel lastig dat je, om een waarachtige boodschapper te herkennen, een bepaalde hoeveelheid van jouw persoonlijke gehechtheden moet hebben overwonnen. Anders ‘herken’ jij een boodschapper die jou zegt wat jij wilt horen passend bij jouw persoonlijke gehechtheden. Natuurlijk moet je om boodschapper te worden voor de geascendeerde meesters zelfs nog meer van jouw gehechtheden overwinnen. Het is waar wat het oude gezegde zegt: “Ons kent ons” en dat is het laatste wat ik erover zeg. In ieder geval op dit moment.