De positie van Guru Ma in het spirituele rijk

Vraag: Wat is de positie van Guru Ma?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Zoals is aangekondigd in een eerdere dispensatie is het de bedoeling dat Guru Ma en Lanello de rol van leider in de retraite van de Zon boven het Titicacameer op zich nemen. God en Godin Meru gaan dan door om de positie in de zon op zich te nemen, die Helios en Vesta momenteel hebben, die dan weer verder gaan naar hogere posities.

Maar de leider zijn van een retraite, zoals de Tempel van de Zon, is een complexe taak. Daarom moeten Guru Ma en Lanello eerst een trainingsperiode doormaken onder God en Godin Meru. Die trainingsperiode kon pas beginnen nadat Guru Ma was geascendeerd en ze gaan dat met zijn tweeën doen. Dit kost wat tijd. Ik wil er geen precieze tijd voor geven, maar ik weet zeker dat wij het wel zullen aankondigen wanneer zij hun nieuwe positie innemen.