2009

Je Drama’s overwinnen door van reageren op handelen over te stappen
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 31 december 2009

ONDERWERPEN: Je kunt altijd jouw reactie veranderen – Het begin van het spirituele pad – Opnieuw het initiatief nemen – Christusschap en Boeddhaschap – Handelen en reageren – Zuiver gewaarzijn handhaven – Hoe mensen vastzitten in hun waarneming – Wat is zuivere waarneming? – De leugen van alle drama’s – De gedachtevorm van de bliksemflits van oost naar west

 

Er is geen Plaats voor Oordeel in de Ascensiespiraal
Geascendeerde Meester Serapis Bey, 18 december 2009

ONDERWERPEN: Laat de betoverende beelden van de ascensie los – Waar begint je ascensiespiraal? – De reality-check op de Vierde Straal – Wat je nodig hebt om aan het proces van ascensie te beginnen – De Christusgeest oordeelt niet – De energie van de aanklager onderbreekt de ascensiespiraal – Je kunt niet met een onzuivere waarneming ascenderen – Wil je nog steeds iets verbergen? – De ascensie is transcendentie – Probeer slechts al het leven te verheffen – Er zijn meesters die indelingen maken scheppen – Hoe je jouw mening geeft zonder te oordelen – Door te oordelen, beoordeel jij jezelf – Je kunt altijd uit je huidige staat van bewustzijn accelereren – Hoe jij in de ascensiespiraal komt – De keus is het oordeel – De aanklager overwinnen – De laatste fases in de ascensiespiraal

 

De Energie van de Aanklager van de Broeders transcenderen
Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 17 december 2009

ONDERWERPEN: Het verschil tussen ‘woorden’ en ‘het Woord’ – Wil jij het laatste woord hebben? – Het bewustzijn van de aanklager – Communiceren via gedachten – Bewijzen dat vrije wil een fout van God was – Hoe reageerden de aangeklaagden? – De strijd om Armageddon – De centrale dynamiek op aarde – Geen veroordeling in de vierde straal van Zuiverheid

 

Je Goddelijke Plan kennen door de Kristallijnen Structuur van Goddelijke Leiding
Geascendeerde Meester De Grote Goddelijke Leider, 14 december 2009

ONDERWERPEN: Het kosmische standpunt – De kern van jouw wezen – Zuiver gewaarzijn kan niet begrepen worden – Je goddelijke plan – Een noodzakelijke stap – Word een echte student door je waarneming te onderzoeken – Hoe ascendeer je? – Wat is goddelijke leiding? – De verkeerde meesters en hun verkeerde studenten – Zeg een novene voor mij op

 

Alchemie is een Creatief Proces
Geascendeerde Meester Saint Germain, 29 oktober 2009

ONDERWERPEN: De ware alchemie is nu – Hoe het was om de vader van Jezus te zijn – Neem verantwoording voor jezelf – Creativiteit is de essentie van Christusschap – De sleutel om drama’s te overwinnen – Er is geen competitie in creativiteit – Onze lering is een levende lering – Bang zijn voor een ontmoeting met de Levende Meester – Wees bereid om in beweging te komen om te dienen – Een geheim dat weinig mensen begrijpen – Ascenderen naar een nieuw niveau van onderricht

 

De Natuur was mijn Kerk
Geascendeerde Meester Jesus, 28 oktober 2009

ONDERWERPEN: Waarom predikte Jezus in de heuvels? – Waarom Jezus de geldwisselaars eruit zette – Jezus predikte in de natuur – Jezus werd niet geboren met volledig Christusschap – Degenen zonder respect voor God – Velen kwamen om aanmerkingen op Jezus te maken – Jezus en zijn vrouwelijke polariteit – Volg het vuur in je hart – Het leven is vreugde

 

Je bent pas veilig als je EEN bent
Geascendeerde Meester De Goddelijke Moeder, 27 oktober 2009

ONDERWERPEN: Het oordeel over het bewustzijn dat mannelijk en vrouwelijk van elkaar scheidt

 

De Doorgaande Spiralen van Ascensie naar de Witte Kubus
Geascendeerde Meester Lord Ling (Mozes), 26 oktober 2009

De voortdurende Spiralen van Ascensie naar de Witte Kubus
ONDERWERPEN: Mozes heeft ook de transcendente God gepredikt – De psychologie die worstelt met God – Meer dan de letterlijke interpretatie van de exodus – De fout van Jacob – De hoogmoed van degenen die met God worstelen – Door de woestijn zwerven – Het symbool van het beloofde land – Mijn overwinning op mijn drama – Alles is ijdelheid in de epische drama’s – Ga het vuur van God in – Lord Ling vertrekt van deze planeet

 

Vrouwen zullen niet meer de Schuld krijgen van de Zondeval van de Mens
Geascendeerde Meester Surya, 25 oktober 2009

ONDERWERPEN: Hoe het kan dat er onevenwichtige handelingen worden verricht – Het laatste oordeel over het conflict tussen mannelijk en vrouwelijk – De neerwaartse spiraal van de onderdrukking van vrouwen ontwarren – De vervorming van Godbestuur – Een nieuwe kans en een nieuwe verantwoordelijkheid

 

De God van Abraham was een Levende God—niet een Dode God
Geascendeerde Meester Master MORE, 25 oktober 2009

ONDERWERPEN: De God van Abraham begrijpen – Degenen die met God worstelen – Het mentale kader van intolerantie – De oorzaak van het voortdurende conflict – Een keerpunt op jouw pad

 

Ik kom de Christuswezens bewust maken van een Nieuwe Kans
Geascendeerde Meester Jezus, 24 oktober 2009

ONDERWERPEN: Voor het oordeel over degenen die kinderen misbruiken – Het eind van de kansen voor sommige levensstromen – Zijn ze hun misbruik van macht te boven gekomen? – De cyclus loopt ten einde – De 10.000 Christuswezens oproepen

 

De Veertiende Straal van je Aanwezigheid delen
Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 10 mei 2009

 

De Dertiende Straal van de Creatieve Stroom
Geascendeerde Meester Saint Germain, 10 mei 2009

 

De Twaalfde Straal van Wedergeboorte
Geascendeerde Meester Jezus, 10 mei 2009

 

De Elfde Straal van Transcendentie
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 9 mei 2009

 

De Tiende Straal van Transparantie
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 9 mei 2009

ONDERWERPEN: Het ego kan transparantie niet doorgronden – Wat verduistert de transparantie? – Mede-scheppen vanuit eenzijn – Mede-scheppen vanuit de dualiteit – Je hebt de kracht om een levende entiteit te creëren – De initiatie van de tiende straal – Waarom zijn mensen aan het worstelen – Hoe je eenheid tussen de mensen creëert – De leugen die je niet kunt transcenderen – Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen – Wat jij denkt dat jij bezit, bezit jou – Entiteiten en ziekten – Heelheid begrijpen – Boodschapper worden

 

De Negende Straal van Equilibrium
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 9 mei 2009

 

De Achtste Straal van Integratie
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 8 mei 2009

 

Wat je naast het Gescheiden Zelf nodig hebt
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 17 april 2009, Lourdes

 

Ben ik slecht?
Lezing door Kim Michaels, 17 april 2009 – Lourdes

 

Het Einde van Natiestaten en het Begin van de Gouden Eeuw
Geascendeerde Meester Saint Germain, 12 april 2009

ONDERWERPEN: De vooruitgang in bewustzijn – Vier naties zijn de voorlopers om de wereld verder te brengen dan natiestaten – Gelijkheid is essentieel voor de Gouden Eeuw – De aard van vrijheid – De nieuwe boodschap die verspreid moet worden – De meester-sleutel tot vrijheid en gelijkheid – Denk na over het mysterie van onvoorwaardelijkheid – Christus heeft de boodschap van bevrijding gebracht

 

Laat er Vreugde zijn in jullie Spiritualiteit
Geascendeerde Meester Master More, 11 april 2009

ONDERWERPEN: Geen plaats meer voor exclusiviteit – Wees de tweelingvlam van Master MORE – Zonder vreugde heeft spiritualiteit geen zin – Over de spirituele mensen in Nederland – Wees bereid om door een seismische verschuiving heen te gaan – De speerpunt in Nederland – De beperkingen van boodschappers

 

De Wederopstanding van de Goddelijke Moeder in Holland
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 11 april 2009

ONDERWERPEN: Een gemeenschap die die lijkt op die van de vroege volgelingen van Christus – Gebruik de middelen die je tegenwoordig hebt – Wees afgestemd op je tijd – Isoleer jezelf niet – Het potentieel voor het Nederlandse volk – De wederopstanding van de Goddelijke Moeder – Erken je potentieel – Veel mensen zijn eraan toe om te ontwaken – Bewaar het evenwicht – Overgave is de sleutel tot echte kracht

 

Van de onderstaande teksten staat alleen de eerste bladzijde vermeld. De hele tekst staat in het boek ‘Heal Yourself by Clearing the Chakras’.

De Weegschaal van het Leven in Evenwicht brengen
Geascendeerde Meester Lady Master Portia met Saint Germain, 19 april 2009

De Onvoorwaardelijke Vreugde van ware Dienstbaarheid
Geascendeerde Meester Lady Master Nada, 19 april 2009

De Kloof op het Spirituele Pad dichten
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 19 april 2009

Acceleratie is de Sleutel tot Heelheid
Geascendeerde Meester Serapis Bey, 18 april 2009

Je bent altijd Liefde waard
Geascendeerde Meester Aartsengel Charity met Geascendeerde Meester Paul de Venetiaan, 18 april 2009

Wijsheid is een Vitale, Helende Kracht
Geascendeerde Meester Lord Lanto, 18 april 2009

Een Non-lineair Beeld van Karma
Geascendeerde Meester Master MORE, 17 april 2009

Wat je naast het Gescheiden Zelf nodig hebt
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 17 april 2009

 

De Wederopstanding van de Goddelijke Moeder in Holland
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 11 april 2009

ONDERWERPEN: Een gemeenschap die die lijkt op die van de vroege volgelingen van Christus – Gebruik de middelen die je tegenwoordig hebt – Wees afgestemd op je tijd – Isoleer jezelf niet – Het potentieel voor het Nederlandse volk – De wederopstanding van de Goddelijke Moeder – Erken je potentieel – Veel mensen zijn eraan toe om te ontwaken – Bewaar het evenwicht – Overgave is de sleutel tot echte kracht

 

Van de onderstaande teksten staat alleen de eerste bladzijde vermeld. De hele tekst staat in het boek ‘How to communicate from the heart’.

Ken de Dharma in deze Moderne Tijd
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 4 januari 2009

Een nieuw type spirituele Gemeenschap
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 4 januari 2009

Overwin jullie Drama’s
Geascendeerde Meester Saint Germain, 4 januari 2009

Dien volledig door in Vrede te zijn
Geascendeerde Meester Jezus, 4 januari 2009

Communiceer dat het Leven méér is
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 3 januari 2009

Jouw Ware Zelf is nog steeds zuiver
Geascendeerde Meester Elohim Purity and Astrea, 2 januari 2009

Laat Liefde stromen!
Geascendeerde Meester Elohim Heros en Amora, 2 januari 2009

Meer dan Intellectuele Kennis
Geascendeerde Meester Elohim Apollo, 1 januari 2009