Natuurrampen in Rusland

Vraag: Welke natuurrampen worden er voor Rusland voorspeld? Moet je decreten opzeggen om die te vermijden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Ik doe op dit moment geen voorspellingen over bepaalde natuurrampen. Het is altijd verstandig om een paar oproepen te doen voor de mogelijkheid dat er natuurrampen gebeuren, maar dit zit er al min of meer bij in wanneer je oproepen doet en decreten opzegt voor de transmutatie van het karma van de natie en het oude bewustzijn.

Zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, is zelfs een natuurramp een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn van de mensen. Het is in feite heel moeilijk voor de geascendeerde meesters om een natuurramp lang voordat die plaatsheeft, te voorspellen. Zelfs tot vlak voor het eind zijn er altijd geascendeerde meesters aan het werk om een natuurramp te vermijden.

Het is vaak een kwestie van kantje boord, zodat als een paar duizend mensen meer hun bewustzijn hadden verhoogd tot een bepaald niveau, een ramp vermeden had kunnen worden. Het is vaak contraproductief om voorspellingen te doen die voor zo’n groot deel afhangen van de keuzes die geïncarneerde mensen maken, keuzes die vaak heel subtiel kunnen zijn.

Zoals je uit het verhaal in de Bijbel weet, van de stad die gespaard had kunnen worden als er één rechtvaardige persoon in de die stad was geweest. Ik kan zeggen dat er gevallen zijn waarin een handjevol mensen het verschil kunnen uitmaken of er een bepaalde ramp geschiedt of hoe ernstig die wordt. Hoe groter de ramp des te meer mensen ervoor nodig zijn om die te verkleinen, omdat de grotere rampen worden veroorzaakt door het bewustzijn van een groter aantal mensen.