Pijn tijdens de bevalling

Vraag: Wat is de reden dat vrouwen, en het kind ook, zoveel pijn voelen tijdens de bevalling?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Je hebt misschien in eerdere dispensaties gehoord dat er een tijd was dat de aarde zo zuiver was dat het niet nodig was om fysiek seks te hebben of kinderen fysiek te baren, omdat kinderen met de geest konden worden geschapen. Toen de val naar de lagere bewustzijnsstaat was gebeurd, werd de materie dichter en daardoor werd het noodzakelijk om fysiek zwanger te worden en kinderen te baren.

Dit was om meerdere redenen noodzakelijk. Een daarvan was dat de enige manier waarop de bevolking kon groeien naar het geplande niveau, door een situatie te scheppen waarin een man en vrouw een kind konden concipiëren zonder in harmonie te zijn. Om alleen op geestkracht een kind te baren, waren nog steeds twee wezens nodig, de ene die huidige mannelijke polariteit vertegenwoordigde en de andere de vrouwelijke. Maar om een kind te krijgen met de kracht van hun gedachten, moesten zij volledig met elkaar in harmonie zijn.

Vanzelfsprekend weet je wel dat het mogelijk is met het fysieke lichaam dat jullie tegenwoordig hebben om een kind te concipiëren, zelfs als de man en vrouw niet in harmonie zijn. Dit betekent dat als het niet nodig was dat de man en vrouw in een staat van harmonie waren om fysiek een kind te concipiëren, er maar heel weinig kinderen zouden worden geboren, vooral in de vorige tijdperken. Om zich ervan te verzekeren dat de bevolking zou groeien, werd fysieke geboorte noodzaak.

Dit houdt natuurlijk verband met de neerwaartse karmische spiraal die de mensheid na de zondeval had geschapen. Vele duizenden jaren was er vaak pijn en er was geen technische manier om de pijn te verzachten. We zouden dus kunnen zeggen dat de fysieke pijn die het kind en de vrouw moeten uitstaan, een herinnering is aan een tijd waarin het wel mogelijk was om een kind op een andere manier te concipiëren en te baren.

Er zijn manieren om een kind met minimale pijn te baren. Hier is een andere benadering van zwangerschap en geboorte voor nodig dan de moderne samenleving heeft gekregen nadat die materialistischer en technisch werd. Hier geven wij in de toekomst nog wel meer leringen over, maar ik ben zo verstandig om dat aan de vrouwelijke meesters over te laten. Er is ook een vrouwelijke boodschapper voor nodig, omdat deze boodschapper in dit leven niet het noodzakelijke referentiekader heeft om de lering naar voren te brengen.