Heeft pijn een spirituele bedoeling?

Vraag: Wat is de bedoeling van pijn? Dient dat een spiritueel doel? Kan het een waarschuwing zijn dat wij in spiritueel opzicht niet in de juiste richting gaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Laat mij beginnen met fysieke pijn, die natuurlijk een teken is dat het lichaam, de zenuwen van het lichaam, voelen wanneer een bepaald deel van het lichaam gewond is. De zenuwen zenden een signaal naar het brein en dit is een signaal dat de bewuste geest van de persoon aandacht moet besteden aan het gebied waar de pijn vandaan komt en dus mogelijk iets moet doen om, óf te vermijden wat de pijn veroorzaakt, óf te doen wat nodig is om die te genezen. Dus op het fysieke niveau is pijn gewoon een waarschuwingsteken.

Op het emotionele niveau is het juist om te zeggen dat emotionele pijn een signaal is dat je uit je evenwicht bent geraakt en dat je dus niet in de juiste richting gaat. Dan moet je natuurlijk erkennen hoe de vrije wil werkt in het fysieke octaaf waarin andere mensen jouw fysieke lichaam en jouw emotionele, mentale en identiteitslichaam kunnen schenden.

In die gevallen is het niet altijd zo dat pijn betekent dat je de verkeerde kant opgaat. Je kunt heel onschuldig in een situatie zijn en door anderen worden misbruikt die jouw vrije wil verkeerd gebruiken. Dit kan je wel emotionele pijn bezorgen en het is natuurlijk dat je dit voelt. Maar wanneer je negatieve gevoelens hebt, een negatieve mening over een situatie, vergroot je de pijn als je die met meer acceptatie tegemoet treedt. Dit kan de ziel die je van leven naar leven meeneemt, kwetsen.

Je merkt dat jij, wanneer je het ene fysieke lichaam achterlaat, door middel van wat de meeste mensen de dood noemen, wanneer je aan je volgende leven begint, in de meeste gevallen niet restanten in jouw nieuwe lichaam hebt van de fysieke pijn die jij met het oude lichaam hebt gevoeld. Dit betekent dat jij, hoewel je pijn in het emotionele lichaam kunt lijden, als je er met onschuld en acceptatie op kunt reageren, opnieuw, geen litteken in het emotionele lichaam creëert dat je van leven naar leven meeneemt. Als je echter niet op die manier kunt reageren, kun je een litteken in het emotionele lichaam creëren dat je in feite pijn in jouw fysieke lichaam kan bezorgen, zelfs in het volgende leven. Het volgende lichaam dat je aanneemt, zal in zekere mate de littekens in jouw drie hogere lichamen uitvergroten.

Pijn heeft geen hogere functie of meer waarde. Wij beschouwen pijn niet als een hulpmiddel om je iets te leren. Het is heel goed mogelijk om het spirituele pad te bewandelen en je voor de ascensie te plaatsen zonder emotionele, of mentale pijn, of pijn over je identiteit, te voelen. Pijn is slechts een functie, omdat jij op de School van de Harde Klappen bent gegaan, in dit of een vorig leven.

Wat ik hiermee zeg, is dat pijn niet iets is dat wij overwegen of die wij ooit aan onze studenten willen of zouden toebrengen. Wij gebruiken pijn niet als leermiddel. Maar let erop de subtiele waarheid toe te geven dat wanneer je littekens en wonden hebt uit vorige levens die jij nog niet hebt opgelost, het nodig kan zijn dat een ware spirituele leraar, hetzij een geïncarneerde goeroe of de geascendeerde meesters, de illusies aanvechten die de wond hebben veroorzaakt. Dit kan er natuurlijk voor zorgen dat je de pijn ervaart wanneer je energie hebt die je nog niet hebt getransmuteerd.

Zodoende zijn er veel mensen, die vanuit hun perspectief, hebben ervaren dat wij, de geascendeerde meesters, of een geïncarneerde goeroe zoals Guru Ma, hen pijn, emotionele pijn, hebben bezorgd. Maar let erop dat dit hun ervaring was. Wij hebben niet opzettelijk of willens en wetens de pijn veroorzaakt, en wij hebben dat ook niet als een leermiddel bezien. Het is gewoon dat je, wanneer je naar een illusie begint te kijken, contact maakt met de niet-getransmuteerde energie die erdoor werd geschapen en dus zul je die pijn wel voelen.

Wij zouden natuurlijk, als wij dat konden, graag mensen helpen pijn te vermijden. Wij hebben onze rozenkransen en decreten voor dit doel gegeven, zodat je de meeste energie kunt transmuteren voor je naar de illusie kijkt. Wij voelen alleen maar onvoorwaardelijke liefde voor onze studenten en wij zouden heel graag zien dat zij de knop omdraaien, waardoor zij hun impulsen en illusies uit het verleden zouden kunnen inzien zonder die pijn te voelen. Dit is mogelijk wanneer je een kritieke massa energie hebt getransmuteerd, en die omslag in bewustzijn hebt gemaakt, zoals wij al vele keren hebben geïnstrueerd.