2010

Het wordt tijd om je uit je Astrale (Paranormale) Projecties te accelereren
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 15 oktober 2010

ONDERWERPEN: De oorsprong van astrale projecties – Hoe je de maximale hoeveelheid karma maakt – Het verschil tussen astrale krachten en geascendeerde meesters – Hoe jij je bevrijdt van astrale projecties – De gevallen engelen geloven dat er een fout in Gods ontwerp is geslopen – Op astraal (paranormaal) niveau geweldloos worden

 

Onderzoek alle Structuren en Waarnemingen die jou niet ongestoord van jouw Relatie tot God en andere Mensen laten genieten
Geascendeerde Meeste Moeder Maria, 15 juni 2010

ONDERWERPEN: De Rivier van Leven is Vreugde! – Jouw relatie tot je IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid – Maatstaven in de buitenwereld houden de stroom tegen – Het materiële leven om jou heen toont hoe je bewustzijn eruit ziet – Alle relaties die je hebt, zijn relaties tot God – Wees bereid om jouw waarnemingen in relaties op te geven – De betekenis van symbolen die in de buitenwereld verloren is gegaan – Meditatie om je weer met jouw ware identiteit contact te laten maken

 

Ga naar de ongedeelde Beslistheid in en schep jouw eigen Leven en Koninkrijk
Geascendeerde Meester Master More, 15 juni 2010 – Helen Michaels

 

Het Communisme was een Poging om de Stroom in de Vorm van een 8 tussen oost en west te vernietigen
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 13 juni 2010

ONDERWERPEN: Het plan om he oosten met het westen te verenigen – Het gebrek aan informatie maakt angstig – De drie-eenheid van de Boeddha – Religie als opium voor de massa – Het toekomstige Utopia – Het contact met een hogere waarheid – Jezus heeft nooit een kerk gebouwd – Vermijd verafgoding van de boodschapper – Het westen kan iets van Rusland leren

 

Stem je af op de Ware Vreugde van Geest die IK BEN
Geascendeerde Meester Jezus, 13 juni 2010

ONDERWERPEN: De moed van de mensen in de Sovjet Unie – De onverzettelijken – Een donkere wolk boven de aarde – Het geheel verheffen – Het oude moet worden afgebroken – Jouw aanwezigheid delen

 

Alleen degenen die proberen al het Leven te verheffen, komen in de Ascensiespiraal
Geascendeerde Meester Master More, 13 juni 2010

ONDERWERPEN: Degenen die het Christusschap proberen in te perken – De bereidheid om in de spiegel te kijken – Het bewustzijn dat de spot drijft met iets, moet worden opgegeven – Jij bent een vormloos wezen – Het gebeurt allemaal in jouw gedachten – Voel de vibratie

 

Jullie, Vrouwen van Rusland, zijn allemaal Dochters van God!
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 13 juni 2010

ONDERWERPEN: Jullie hebben een overwinning voor het Russische volk behaald – Veranderingen worden niet doorgevoerd door de instituties van macht – Het communisme onderdrukt vrouwen altijd – De stroom tussen mannen en vrouwen stoppen – Mannen en vrouwen moeten elkaars gelijke zijn; niet hetzelfde – De katholieke kerk en de orthodoxe kerk zijn vervormingen – De noodzaak dat vrouwen openlijk hun mening zeggen – De vrouwen moeten beginnen – Polariteit vormt een stroom

 

Verbeeldingskracht, Acceptatie, Eenzijn: Een nieuwe Formule voor Alchemie in de Gouden Eeuw
Geascendeerde Meester Saint Germain, 12 juni 2010

ONDERWERPEN: De gesloten cirkel van voorwaarden – Er bestaat geen ultiem systeem – De dualiteit als gesloten cirkel – De droom van de gevallen wezens – Word een vertegenwoordiger van de Vrijheidsvlam – De Vrijheidsvlam in Sint Petersburg verankeren – Je hebt geen structuur nodig – Een visie op de Gouden Eeuw voor Rusland – Progressieve openbaringen – De kernovertuiging die je gevangenzet – De samenzwering om spiritualiteit te onderdrukken – De vorm heeft geen macht over de Geest – Hoe jouw invloed zich vermenigvuldigt – Het Christusschap doden

 

Laat de Kosmische Sloopkogel de Structuren vernietigen die jouw Geest inperken
Geascendeerde Meester Kuan Yin, 12 juni 2010

ONDERWERPEN: Het bewustzijn beïnvloedt de vorm, de vorm beïnvloedt het bewustzijn – Gevallen wezens vormen neerwaartse spiralen – Onderverdelingen in het systeem – Het communistische bewustzijn in Rusland – Een systeem dat het Christusschap verloochent – Een systeem kan niet onbeperkt de macht bezitten – De kosmische sloopkogel – De noodzaak om de onderdrukker te vergeven – Niets in de wereld van vorm bezit macht over jou – Alle religies zijn beïnvloed door het gevallen bewustzijn – Wanneer ben je verlicht?

 

Om in de Spiraal van Ascensie te komen, moet jij  het Grote Projectiespel  overwinnen
Geascendeerde Meester Serapis Bey, 11 juni 2010

ONDERWERPEN: Vereisten om in de spiraal van Ascensie te komen – Alles bestaat uit waarneming – Het gevoel van alleen zijn – Egocentrische leiders – Jouw waarneming is de oorzaak in jouw leven – Superioriteit in de geschiedenis – Onderzoek jouw waarneming of ascendeer niet – Denk eens na over hoeveel jij projecteert – Het communistische waarnemingsfilter overwinnen – Depersonaliseer jouw leven – God wordt niet beïnvloed door jouw waarneming – Creativiteit is de oplossing; niet macht

 

Er is niets in het Verleden van een Natie wat het Licht niet kan zuiveren
Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 10 juni 2010

ONDERWERPEN: Waarom Rusland erop achteruitging onder het communisme – De nieuwe machtselite die geld gebruikte om aan de macht te komen – Hoe monopoliekapitalisten de Bolsjewistische revolutie hebben aangemoedigd – De zucht naar totale macht – De creativiteit van het Russische volk smoren – De ongelimiteerde bereidheid tot doden – De creativiteit smoren met armoede – Waarom alle machtselites moeten vallen – Mensen die bang zijn voor vrijheid – Het verdriet van het Russische volk – Geef je niet over aan de duisternis – Jullie hoeven niet volmaakt te zijn – Pijlen met twijfel van de spottende geesten

 

Durf een Gouden Eeuw in Rusland en de Omringende Naties te visualiseren
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 10 juni 2010

ONDERWERPEN: Er zitten geen delingen in overal – De denkwijze van het communisme uitdagen – Waarom de eerste wezens vielen – Hoe de gevallen wezens twijfel zaaiden – Een intern referentiekader – Het communisme wordt op twijfel gebaseerd – Je kunt de wet van God niet veranderen – Een waarschuwing aan Rusland – Je kunt geen mensen wekken door aardig  te zijn – Felicitaties voor het Russische volk – Overwin je negatieve gevoelens over de Sovjet Unie

 

Kan de Islamitische Wereld – te beginnen bij Turkije – geaccelereerd worden naar het Gouden Eeuwbewustzijn?
Geascendeerde Meester Pallas Athena, 5 mei 2010

ONDERWERPEN: De uitdaging van Pallas Athena aan de Turkse natie – Onderzoek de rol van religie in een moderne natie – Islamitische naties moeten bereid zijn naar de oprichting van de islam te kijken – Was de Koran helemaal zuiver? – Nieuwe openbaringen voor de islam – De totaal mannelijke God transcenderen – Het verschil tussen een echte en valse religie – Elke levensstroom heeft een zelfbedachte reis – Turkije moet de islamitische agressiviteit overwinnen – Religieuze conflicten overwinnen – De uitdaging van de waarheid

 

Hoe je de Ultieme Waarheid te ‘weten’ kunt komen
Geascendeerde Meester Pallas Athena, 4 mei 2010

ONDERWERPEN: Het verlangen naar de ultieme status – Een monument dat net zo groot is als het ego van de mensen – Meer dan de waarheid buiten jou zoeken – Al jouw meningen opgeven – Eén met de Geest van Waarheid worden – De link tussen Rome en de Acropolis – Het mentorschap van Pallas Athena – De val die jouw ego heeft uitgezet om jou te laten denken dat je alle anderen aan de schandpaal moet nagelen – Jouw zelfbewustzijn veranderen – Hoe je de rest van je leven doorbrengt

 

Ik luid officieel het Begin van het Aquariustijdperk in — vang mijn Enthousiasme op
Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 maart 2010

ONDERWERPEN: Er zit een voorwaartse progressie in het leven – Dit markeert het officiële begin van het Aquariustijdperk – Hoe de beschaving is veranderd – De uitdaging begrijpen die Jezus de mensheid toewierp – Het bewustzijn van elitarisme moet getranscendeerd worden – Overwin je gehechtheid aan de uitkomst en houd op jezelf te beoordelen – Het leven, vrijheid en het streven naar geluk begrijpen – Onderzoek je bevooroordeelde meningen over het Aquariustijdperk – Je losmaken van de op geweld gebaseerde technologie – Op het bewustzijn van het Aquariustijdperk overschakelen – In de Gouden Eeuw zal diversiteit als het hoogste potentieel worden beschouwd – Word expert op één gebied – Democratie is de meest veeleisende vorm van regering – Christus heeft de triomf van de individualiteit over de structuren bewezen – Pessimisten manifesteren de Gouden Eeuw niet

 

Ik trek Ruimte terug uit het Bewustzijn van Boosheid op Vrouwen
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 14 februari 2010

ONDERWERPEN: Hoe de Boeddha ruimte voor de aarde in stand houdt – De ruimte begrijpen – De Boeddha kan ruimte terugtrekken – Projecties van de geest – Niet bereid zijn man en paard te noemen – Hoe zullen de zachtmoedigen de aarde erven? – De energie voelen van de boosheid op vrouwen – Boosheid en het Petrusbewustzijn – Waarom het vrouwelijke aanleiding geeft tot boosheid in mannen – Ruimte terugtrekken uit het bewustzijn van de boosheid op vrouwen – Degenen die het minst zien, zitten het meest gevangen – Waar komt creativiteit vandaan? – Waarom de Rooms katholieke kerk het Romeinse Rijk heeft overleefd – De boosheid van de katholieke kerk op vrouwen – Mannen en vrouwen in de Gouden Eeuw – Transcendeer boosheid als je deel wilt uitmaken van de Gouden Eeuw

 

Ik kom de Illusie vernietigen dat God niet is waar jij bent
Geascendeerde Meester Magda, 14 februari 2010 – Helen Michaels

ONDERWERPEN: De Goddelijke Vrouwelijke is de tot uitdrukking gebrachte God in een vreugdevolle stroom – Het vervormde vaderbeeld en de illusie dat het moedervlak apart kan bestaan – Ontsnappen aan de materie stelt je spirituele vooruitgang uit – Het innerlijke verlangen naar zuiverheid – Spiritualiteit in het Aquariustijdperk – Accelereer naar zuiverheid – Je mag jezelf altijd vrij in de materie uiten – De les die je van de katholieken kunt leren – De Aanwezigheid van de Goddelijke Moeder en waarnemingen onderzoeken – Zelfs in de kerk zal een verandering voelbaar zijn – Wees verzegeld in de liefde van de Moeder – Zie hoe eenvoudig het leven kan zijn – Je hoeft geen vergelijkingen te maken – Overwin jouw illusies van de beperkingen op het materiële vlak

 

Wees niet als de Romeinen — Wees de Christus in jou
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 13 februari 2010

ONDERWERPEN: Aartsengel Michaël in het Coliseum – Aartsengel Michaël vocht niet tegen de draak – Mijn onverzettelijkheid is een spiegel – Waarin medescheppers van engelen verschillen – Uit de leugen ontwaken dat je door bedrog in de hemel kunt komen – Het gepeupelbewustzijn begrijpen – Hoe je gepeupel vormt– Waarachtig eenzijn door individualiteit – De samenleving wordt diepgaand beïnvloed door het gepeupelbewustzijn – De poging om leegte te bedekken – Het zwaard van Aartsengel Michaël gebruiken

 

Haat voor de Moeder – de Onwil om de Veranderende Omstandigheden op Aarde onder ogen te zien
Geascendeerde Meester Portia, 13 februari 2010 – Helen Michaels

ONDERWERPEN: De onwil om ongemakkelijke situaties in de materiële wereld tegen te komen – Jaloezie – De weegschaal stelt de dualiteit voor – Balans betekent de uitdrukking van God vanuit zuiver gewaarzijn

 

Het Romeinse Rijk symboliseert jouw Persoonlijke Worsteling met de Structuren die jij hebt gevormd
Geascendeerde Meester Saint Germain, 13 februari 2010

ONDERWERPEN: De Gouden Eeuw is moeiteloze manifestatie – De mythe over de stichting van het Romeinse Rijk ontrafelen – Je moet de structuren in jouw geest onder ogen komen – Ga naar de kern van jouw wezen – Onderzoek alle structuren, van binnen en van buiten – Je gaat niet naar de hemel als jij je creativiteit verloochent – Doe een beroep op ons voor hulp

 

Shiva zuivert de Archieven van het Romeinse Rijk
Geascendeerde Meester Shiva, 13 februari 2010

ONDERWERPEN: Bedrog is zelfbedrog – Goden op aarde willen zijn

 

Aan de Onderdrukking van Vrouwen moet een eind komen – in de Kerk en Thuis
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 13 februari 2010

ONDERWERPEN: Het plan om het mannelijke van het vrouwelijke te scheiden – Manlijke en vrouwelijke relaties zonder relatieve waardeoordelen – De keus om vrouwen te onderwerpen – mijn relatie met Sint Jozef – De noodzaak tot een hogere visie op seksualiteit – Het is een grotere uitdaging om een relatie te hebben – Het oordeel van de Goddelijke Moeder over het celibaat

 

Ik, Jezus, trek mijn Licht terug uit het Christendom
Geascendeerde Meester Jezus, 11 februari 2010

ONDERWERPEN: Het patroon van de Christus loochenen – Het gevallen bewustzijn in de katholieke kerk – De Geest kan niet in een organisatie gevangen worden – Er is geen plaats voor Christus in de kerk – De kerk wordt gebaseerd op afgoderij – Het oordeel over het beest gevormd door de grote christelijke religies – Leg de huichelarij van het christendom bloot – Jezus heeft de sleutels tot het koninkrijk niet aan Petrus gegeven – Er is geen heilige plek op aarde – Jezus’ uitdaging aan de mensheid – Het verlangen om iets te weten voor je het ziet – Voortdurende overgave – De bouwwerken in jouw geest

 

Het wordt Tijd om de Haat voor de Moeder onder Ogen te zien
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 8 februari 2010

ONDERWERPEN: De zucht naar macht – Ontkennen dat God ook moeder is – Het ware doel in het leven – Het zelf gebaseerd op vorm – Twee manieren om vooruit te gaan, één manier om vast te zitten – Vrije Wil is geen fout – Moeder Maria heeft geen waardeoordelen – Het grootste conflict op aarde – De haat voor de moeder – Het verlangen om anderen te beoordelen – De haat voor de moeder in het Midden-Oosten – Kijk verder dan de structuren die de mens heeft bedacht – Je kunt jezelf veranderen – God niet – Dromen gebaseerd op de haat voor de moeder – Ik zend onze boodschappers naar Rome – Jij hebt je eigen ingang tot het koninkrijk – Je overgeven aan de stroom – Je zit niet in de vast in de vorm; alleen maar in jouw verbeeldingskracht

 

Hoe Beperkte Verbeeldingskracht Vrede in het Midden- Oosten blokkeert
Geascendeerde Meester Saint Germain, 3 februari 2010

ONDERWERPEN: Wat ben jij? – Vanuit het punt van stil zijn handelen – Hoe beperkte verbeeldingskracht de Joden en Palestijnen beïnvloedt – Als jij je geen vrede kunt voorstellen, kun je geen vrede oproepen – Hard werken om te vermijden dat je op de Sabbat werkt – De goddeloze droom van Gods uitverkoren volk zijn – Waarom de Joden vervolgd willen worden – Het bewustzijn dat de grondslag vormt voor de vorming van Israël – Israël is niet echt voor de Joden – Alle problemen vanuit het punt van stil zijn bezien