Hoe je kunt ophouden met het Afwijzen van de Overvloed van de Goddelijke Moeder

ONDERWERPEN: Materiële overvloed manifesteren – Stel je eens voor dat je materiële rijkdom hebt – De angst om materiële rijkdom te hebben – De angst voor materiële vrijheid – Keuzes in het tijdruimtecontinuüm – Hoe je dankbaarheid ervaart – Het leven als kans zien om licht uit te drukken – Deel een universele spirituele band

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 23 juni 2013 – Almaty, Kazachstan

IK BEN de geascendeerde meester Moeder Maria. Ik kom voor deze gelegenheid als de tweelingvlam van Master MORE. Zoals wij hebben uitgelegd, zijn wij in het geascendeerde rijk veel vluchtiger wezens dan wat jullie met je dagelijkse denkgeest kunt bevatten. Dus hebben wij de vaardigheid om een geheel met elkaar en elke andere geascendeerde meester te vormen. Wanneer ik als de tweelingvlam van Master MORE kom, wordt Master MORE Maria en ik word dan MEER. Dus wil ik jullie een verhandeling geven die een voortzetting is van de eerdere leringen, maar ik wil die in verband brengen met een paar onderwerpen waar jullie om gevraagd hebben voor deze conferentie.

Materiële overvloed manifesteren
Eén daarvan is het overvloedige leven en hoe je de overvloed manifesteert die je nodig hebt. Laat mij tegen jullie zeggen dat de Goddelijke Moeder jullie maar al te graag het overvloedige leven schenkt, zowel in materieel als psychologisch opzicht en de Goddelijke Vader geeft jullie heel graag het overvloedige leven in spiritueel opzicht. Dus geef ik jullie het perspectief van de Goddelijke Moeder en ik wil de gedachte overbrengen dat als de vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder en het Ma-terlicht zelf heel graag overvloedige materiële omstandigheden uitvergroten, de vraag die je moet stellen, is: “Waarom heb je het dan niet, waarom leeft zo’n groot deel van de mensheid onder de armoedegrens, waarom hebben zij geen materiële overvloed?”

Zoals Master MORE net heeft gezegd, is alles onderhevig aan de vrije wil. Er bestaat een individuele vrije wil en er bestaat iets wat de collectieve vrije wil wordt, die natuurlijk niet een verenigde wil is, maar gevormd wordt uit de hele chaotische mix van de individuele wil van de mensen in een samenleving of zelfs de mensheid als geheel. Wat wij al eerder hebben onderricht, is dat de mensen diverse drama’s met hun ego hebben gemaakt. Daarom kan ik met absolute zekerheid zeggen dat als jij niet het overvloedige leven hebt, dat komt omdat er een soort drama is dat ervoor zorgt dat jij afwijst wat de Goddelijke Moeder jou aanbiedt.

Nu, in sommige gevallen kan jouw persoonlijke situatie verband houden met een collectieve situatie in de streek waar jij woont. Ik probeer jullie niet het idee te geven dat jij altijd kunt zeggen dat als jij geen overvloed hebt, er iets aan jou mankeert. Je kunt in een bepaalde streek wonen, een bepaalde natie, onder wie een bepaalde groep mensen met een hoger doel, een spirituele bedoeling, en er zijn situaties waarin het heel moeilijk is om overvloed in die natie te creëren.

Wat ik hier zeg, is niet op iedereen van toepassing, maar laten wij toegeven dat de meeste mensen die momenteel openstaan voor de leringen van geascendeerde meesters in landen wonen die een bepaalde mate van overvloed hebben. Dus is er ook een grotere kans om materiële overvloed te verwerven. Nu, laat mij aan de ene kant duidelijk maken dat wij, de geascendeerde meesters, naar onze studenten kijken, maar één evaluatie hebben: “Hoe kunnen wij hen helpen aan hun goddelijke plan te voldoen?”

Jouw goddelijke plan vereist niet beslist dat je in materieel opzicht rijk moet worden en dus stellen wij geen maatstaf vast dat er iets mis is met jou als student of als persoon als je geen overvloedige rijkdom bezit. Maar als je het gevoel hebt dat je meer materiële overvloed zou willen dan je nu hebt, dan stel ik voor dat je nadenkt over welke menselijke drama’s jij hierover op je hebt genomen, misschien wel in vorige levens.

Stel je eens voor dat je materiële rijkdom hebt
Kijk daarom eens naar jullie gezin en de maatschappij waarin jullie leven. De mensen spelen veel verschillende drama’s. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen op de wereld die het drama opvoeren dat zij op een of andere manier in de minder welgestelde klassen zitten, de werkende klasse die alleen maar de banen kan krijgen die er tot hun beschikking staan. Er zijn veel mensen die in gezinnen zijn opgegroeid waarin niemand een hogere opleiding heeft gekregen, want zij konden gewoon niet bedenken dat dit kon. Traditioneel zie je veel samenlevingen waarin men gelooft dat je een bepaalde intelligentie moet hebben, een bepaalde vaardigheid, om een hogere opleiding te krijgen, maar je moet in de allereerste plaats de houding hebben dat je dat wilt, dat jij dat kan en dat jij het waard bent. Dat ontbreekt er nu net bij veel mensen aan.

Er zijn veel gezinnen waarin men zichzelf slechts als arbeiders beschouwt en vaak neerkijkt op anderen die een hogere opleiding hebben genoten. Dus ontmoedigen veel ouders hun kinderen vaak, zonder dat zij het beseffen, om een opleiding te volgen. Er zijn net zoveel gezinnen die zichzelf alleen maar kunnen zien als mensen die een baan krijgen aangeboden door anderen. Zij kunnen niet bedenken dat zij een bedrijf zouden kunnen beginnen waarin zij anderen een baan aanbieden. Dit komt niet omdat zij daar de vaardigheid of de kans niet voor hebben, maar zij denken niet zo. Zij kunnen zich zelfs niet eens voorstellen dat zij dat zouden kunnen doen.

De Goddelijke Moeder, het Ma-terlicht, kan elke mogelijke situatie uitbeelden. Wat moet jij doen om een bepaalde omstandigheid uit te vergroten? Je moet het je in de eerste plaats kunnen voorstellen en luister nu goed naar wat ik zeg. Jullie kunnen je allemaal wel een programma op tv voorstellen waarin men een paar rijke mensen portretteert die in een enorm groot huis wonen, vijf of zes auto’s hebben en geld laten rollen alsof het water is. Maar kun jij jezelf in een positie voorstellen waarin jij materiële overvloed hebt?

Het gebeurt zo vaak dat de verbeeldingskracht van de mensen zich gemakkelijk verbeeldt dat hij rijk is, maar er zit een kloof tussen dit beeld en wat het inhoudt om rijk te zijn en jezelf in die positie te zien. Wat zorgt voor die kloof? Nu, dat zijn juist de drama’s die jij hebt opgenomen. Zoals ik zei, beschouwen bijvoorbeeld veel mensen zichzelf als arm en kijken op rijkdom neer of beschouwen dat als iets wat je moet vermijden. Zij kunnen zich niet in die positie voorstellen en wat geeft het Ma-terlicht en de Goddelijke Moeder dan aan deze mensen? Precies wat zij onderbewust zeggen dat zij willen.

De angst om materiële rijkdom te hebben
De Goddelijke Moeder dient. Wij dienen door die ervaring te geven, precies die materiële omstandigheden die overeenkomen met wat jij in jouw onderbewuste geest meedraagt. Als je het drama meedraagt dat jij in het nadeel wilt zijn, dat jij door materiële omstandigheden beperkt wilt worden, wij dat dan aan jou moeten geven. Nu kunnen wij die tendens, volgens de kosmische wet, accelereren, zodat wij jou steeds meer van die soort omstandigheden geven tot jij je geest openstelt voor het potentieel dat er iets beters komt door de inhoud van jouw gedachten te veranderen, juist door naar de drama’s te kijken die jij uitvergroot.

Wat is jouw excuus om het overvloedige leven af te wijzen? Veel spirituele mensen hebben in vorige levens in monastieke omstandigheden geleefd, waarbij zij zich uit de wereld hebben teruggetrokken, waarbij zij materiële bezittingen hebben afgezworen. Dit is al duizenden jaren een ideaal in zowel de oosterse als westerse religies. Veel van jullie hebben, vele levens geleden, besloten dat jullie een spirituele levensstijl wilden, zoals jullie dat destijds bezagen. Daardoor heb je vele levens geleden bepaalde overtuigingen geaccepteerd, overtuigingen over materiële overvloed die nog steeds in jullie onderbewuste geest aanwezig zij. Een deel van jou wil dat, maar er is een ander deel dat dit van zich afschuift.

Wat je natuurlijk ziet, is dat velen van jullie hebben gezien wat er gebeurt met veel mensen die grote materiële overvloed hebben en hoe zij daar vaak mee omgaan. Zij zijn op vele manieren veranderd, zelfs in zoverre dat zij zich op een manier gedragen die duidelijk niet in overeenstemming is met hogere spirituele principes. Daarom kun je misschien onderbewust bang zijn voor wat er met jou gebeurt als jij grote rijkdom zou bezitten. Zou je dat aankunnen? Of zou het je eigenlijk van het spirituele pad afhalen?

Dat zijn logische zorgen, maar als je echt wil groeien, denk er dan eens over na waarom jij niet in staat zou zijn om met materiële overvloed om te gaan. Waarom zou dit een probleem moeten zijn, als jij in de spiegel wilt kijken en aan je psyche te werken zoals je al doet. Je zou dit zeker op een verantwoorde manier weten te hanteren door het proces te vervolgen dat jij als het spirituele pad beschouwt: onze leringen gebruiken, jezelf beschouwen, eerlijk en direct zijn. Veel van jullie kunnen dit zeker wel aan.

De angst voor materiële vrijheid
Nu wil ik daar dieper op ingaan. Ik zou graag willen dat jullie herkennen, en jezelf eens afvragen, waarom de mensen de drama’s hebben geschapen en dit heeft heel erg te maken met waar Saint Germain over heeft gesproken, namelijk de denkwijze die de Gouden Eeuw blokkeert. Saint Germain is natuurlijk de Meester van Vrijheid en ik ben en ik kan zijn tweelingvlam ook zijn. Zodoende heeft Saint Germain eerder de lering gegeven dat veel mensen in feite bang voor vrijheid zijn.

Het is waarachtig een beproeving om daar te staan, enig meesterschap over de Zeven Stralen te hebben en dan sta je op de Zevende Straal voor jouw eindexamen. Wat moet je doen om te slagen voor het eindexamen en verder te gaan vanaf het 96e bewustzijnsniveau? Je moet doen waar Master MORE het over had: Je moet bereid zijn jouw vrije wil te gebruiken, keuzes te maken, te kiezen wat jij wilt doen met jouw creatieve vaardigheden. Ik kan je ervan verzekeren dat er veel spirituele mensen zijn die, in vele vorige levens, het gevoel hebben opgebouwd dat zij niet rijk mogen zijn.

De waarheid van dit alles is dat jij eigenlijk bang bent om de vrijheid te krijgen die materiële overvloed jou geeft. Jij bent bang voor wat je ermee doet. Hoe ga je dat geld gebruiken? Zou je het oppotten en het gebruiken om steeds meer rijkdom te vergaren zoals veel rijke mensen doen? Zou je steeds meer materiële dingen kopen?

Zie je dat het mogelijk is dat je zo bang bent om vrij te zijn dat je onderbewust jezelf beperkt? Omdat jij, als je dat geld niet hebt, niet de keus hoeft te maken hoe je dat besteedt. Dit sluit aan op wat Master MORE heeft gezegd, dat je de denkwijze van de gevallen wezens hebt aangenomen, omdat er altijd een maatstaf is voor goed en fout.

Maar als je op een bepaald niveau van het pad komt – en zeker wanneer je op dat 96e niveau komt waarop je óf naar beneden, óf omhoog naar het Christusschap, moet gaan – dan kom je voor die initiatie te staan. Je moet bereid zijn jezelf tot uitdrukking te brengen en te zeggen: “Dit is mijn keuze, dit is mijn individuele keuze. Het is geen kwestie van goed of fout, want ik weet heel goed dat ik mij niet op een egoïstische manier tot uitdrukking breng. Daarom ben ik bereid een keus te maken en mij te realiseren dat de manier waarop ik mijzelf uitdruk één van de miljoenen mogelijke manieren is die de juiste voor mij is op juist op dit moment, gezien waar ik ben in het tijdruimtecontinuüm.”

Keuzes in het tijdruimtecontinuüm
Je ziet dat de unieke eigenschap van tijd en ruimte is dat je alleen maar in dit moment kunt zijn op dit ogenblik, je kunt op dit ogenblik alleen maar hier op deze locatie zijn. Je zit in een bepaalde situatie, er kunnen hier bepaalde omstandigheden zijn en daarom heb je de unieke kans om jouw creativiteit in deze situatie tot uitdrukking te brengen. Morgen, of over tien jaar, ben je verder gegaan en verkeer je in andere omstandigheden in tijd en ruimte. Je bent in andere omstandigheden in bewustzijn en dus maak je een andere keus die niet door de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt, worden bepaald.

Dit is één van de uitdagingen die veel studenten van geascendeerde meesters krijgen. Je bent al een poosje op het pad, je hebt een bepaald niveau van Christusschap en daarom kun je niet terugkijken en zeggen: “Ik moet die regel in de buitenwereld opvolgen” of “Ik moet die keuzes tegenwoordig blijven maken omdat ik die keuzes gisteren heb gemaakt.” Dat zal de gevallen denkwijze, inclusief jouw ego, in jouw oor fluisteren: “Jij bent die en die in het verleden geweest en jij moet zo blijven doorgaan.”

Wat heeft Master MORE gezegd: “De vrije wil is vrij!” Die is net zo vrij als jij met jouw verbeeldingskracht toestaat en jouw bereidheid om het verleden te transcenderen, het los te laten, naar de geesten uit het verleden te kijken en te zeggen: “Ga achter mij Satan, want jij vormt geen deel meer van wat ik vandaag ben en dus kies ik vandaag niet voor wat ik in het verleden heb gekozen, want het verleden bestaat niet meer!”

Hoe je dankbaarheid ervaart
Dan begin je een stapje harder te doen en kijk je op een andere manier naar elke situatie die jij in je leven tegenkomt. Als je nog eens naar de drama’s kijkt die de mensen uitvergroten, zie je dat er een grote meerderheid van de mensen op deze planeet is die een heel subtiele denkwijze hebben, waarin zij zichzelf als slachtoffer van omstandigheden in de buitenwereld beschouwen.

Ik weet dat je gradaties kunt maken en zeggen dat sommige mensen echt hele moeilijke omstandigheden in de buitenwereld onder ogen moeten zien, maar ik zeg dat zelfs veel mensen in de rijkere landen die in feite in heel goede materiële omstandigheden leven, nog steeds het subtiele gevoel hebben dat zij door de uiterlijke situatie worden beperkt. Zij kunnen er alleen maar op een bepaalde manier op reageren, vaak door hetzelfde te doen als zij hebben geleerd van hun ouders en opvoeding, en dus blijven ze dezelfde keuzes maken als zij in het verleden hebben gemaakt. Wanneer je natuurlijk op deze manier naar het leven kijkt, kijk je naar het leven als een voortdurende stroom van beproevingen die op jou afkomen, die jou proberen te overdonderen en die jou beperken.

Wanneer je zo naar het leven kijkt, is het leven geen lolletje, toch? Dit sluit aan bij een ander onderwerp dat jullie op deze conferentie wilden aansnijden: hoe je dankbaarheid ervaart, en hoe je in die stroom van dankbaarheid komt. Welnu, wanneer je het leven als iets beschouwt dat je wordt opgelegd omdat er voortdurend omstandigheden in de buitenwereld of andere mensen zijn waar je steeds mee botst – dingen van jou eisen, jou dwingen of je proberen te dwingen hier of daar heen te gaan of dit te doen, of dat te doen, of er zelfs ergens op te reageren – dan verlies jij je vreugde in het leven. Hoe kun jij dankbaarheid in het leven voelen wanneer er geen blijdschap is? Hoe kun je blij zijn als er geen creatieve vrijheid bestaat?

Begrijpen jullie dat wanneer je de omslag maakt, wanneer je bereid bent keuzes te maken en te zeggen: “Dit was het beste wat ik kon doen in die situatie, zo wilde ik mij in die situatie tot uitdrukking brengen” en daar dan tevreden over zijn, dan kun je het leven gaan zien, niet als een eindeloze keten van gedwongen situaties, maar als een eindeloze keten van kansen om jezelf tot uitdrukking te brengen, jouw creativiteit tot uitdrukking te brengen, jouw Aanwezigheid te delen.

Zoals Master MORE heeft gezegd, kun jij je onthechten van de resultaten in de buitenwereld. Je begrijpt dat jij in elke situatie – hoe beperkt die misschien ook lijkt – de kans hebt om jouw Aanwezigheid te delen – en dat maakt verschil. Het maakt verschil voor sommige mensen, het maakt verschil door het licht in het collectieve bewustzijn te brengen. Het maakt verschil voor jou door aan die impuls bij te dragen, omdat jij je de allerbeste uitkomst durft voor te stellen, omdat jij je dan de beelden die jouw IK BEN Aanwezigheid voor jou heeft, durft te verbeelden, zelfs met je dagelijkse denkgeest. Jij durft je voor te stellen dat er geen kloof zit tussen de visie van jouw IK BEN Aanwezigheid en het uitvoeren van jouw goddelijke plan en het materialiseren van dat goddelijke plan. Je ziet jezelf en jij accepteert dat je de omstandigheden hebt die jouw IK BEN Aanwezigheid voor jou in petto heeft.

Jij bent ‘zo boven, zo beneden’. Je hebt jouw visie verenigd met wat boven is, je hebt de drama’s durven te overwinnen die jou afhouden en jou niet bij machte maken, onwillig om te accepteren, wat jouw IK BEN Aanwezigheid zich voor jou visualiseert door het Ma-terlicht en het Moederrijk. Dus je kunt op een punt komen waarop jij het Ma-terlicht of de Goddelijke Moeder niet als je vijand beziet, als iemand die je dwingt door iets van al die onaangename materiële omstandigheden uit te vergroten. In plaats daarvan beschouw jij de Goddelijke Moeder als jouw grootste vriendin en supporter die jou alleen maar wil koesteren bij jouw groei naar Christusschap. De Goddelijke Moeder ziet jou als het Christuskind en wanneer jij je als het Christuskind gaat beschouwen, dan begin je met de Goddelijke Moeder samen te werken in plaats van tegen de materiële omstandigheden in te gaan, en te denken dat jij bepaalde omstandigheden moet afdwingen.

In plaats daarvan stem jij je gewoon op jouw IK BEN Aanwezigheid af, accepteert de visie van jouw IK BEN Aanwezigheid, beschouwt die visie als de waarheid en laat de Goddelijke Moeder die in de cycli van de tijd uitvergroten in de wetenschap dat de vraag het antwoord afdwingt, maar dat er bepaalde cycli in het materiële universum zijn waar in veel gevallen aan moet worden voldaan. Hoewel er natuurlijk ook de mogelijkheid bestaat dat het ogenblikkelijk wordt gemanifesteerd, zoals je in het leven van Jezus zag, maar dat vereist een hogere mate van zelf-meesterschap, een hoger bewustzijnsniveau met de Aanwezigheid omdat je geen kloof hebt tussen jou en de Aanwezigheid, omdat je met Jezus kunt zeggen: “Ik en mijn Aanwezigheid zijn één.”

Het leven als kans zien om licht uit te drukken
Dit is de sleutel tot dankbaarheid: Je beschouwt het leven als een kans, zelfs als een kans om te leren. Je beseft dat de Goddelijke Moeder je enkel bepaalde materiële omstandigheden presenteert om jou de kans te geven om te leren, jou de kans te geven om bewust te beslissen dat jij meer wilt. Wanneer je een bepaald niveau bereikt, bestaat er geen tegenstelling meer tussen meer willen en nog steeds dankbaarheid voelen voor wat je al hebt. Je ziet dat wat je hebt een kans is om jouw creativiteit tot uitdrukking te brengen en jouw Aanwezigheid te delen, maar je kijkt ook naar de toekomst om nog meer kansen voor jouw Aanwezigheid te scheppen om zich tot uitdrukking te brengen. Je kijkt eigenlijk niet naar bezit, het hebben van iets, macht te krijgen en iets te behouden. Je kijkt uit naar meer kansen om jouw creativiteit tot uitdrukking te brengen en jouw Aanwezigheid te delen en daarom steeds meer te doen om het licht op de materiële wereld uit te drukken. Het licht laten toenemen is jouw ware liefdeswerk.

Welke omstandigheden je ook hebt, het potentieel bestaat om het licht van jou aanwezigheid tot uitdrukking te brengen. Wanneer je dat doet, heb jij je talenten vermenigvuldigd. Zoals de parabel van Jezus heeft gedemonstreerd, krijg je dan meer want ik kan je ervan verzekeren dat wij, de vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder, willen dat het overvloedige leven bij alle mensen op aarde wordt gemanifesteerd. Wij weten dat dit alleen maar kan door meer spiritueel licht uit te geven, maar wij weten ook dat wij alleen maar meer spiritueel licht kunnen uitgeven door de mensen die geïncarneerd zijn en die de open deur willen zijn. Daarom staan wij hier met meer licht dan wij ooit zouden kunnen houden, wij kijken hoe wij dat licht geboren kunnen laten worden, dat het naar de materiële wereld kan worden gebracht. Wij zoeken naar iedereen die ons een opening geeft om dat licht los te laten.

Jullie, de spirituele studenten, die de geascendeerde meesters kennen, jullie hebben het potentieel om die poging te doen om de open deur te zijn voor de stroom van dit licht. Dit willen wij graag voor jullie, dit visualiseren wij voor jullie. Daarom geven wij jullie leringen en hulpmiddelen en wij hebben jullie natuurlijk al zoveel leringen en hulpmiddelen gegeven dat veel van jullie die onze leringen hebben gevonden het overvloedige leven al kunnen manifesteren. Wij zullen natuurlijk leringen blijven geven, omdat wij hopen dat wij verder kunnen reiken en grotere groepen mensen die misschien enigszins andere leringen, enigszins gemakkelijkere, of enigszins moeilijkere, of slechts andere manieren om dezelfde eeuwige waarheid en principes die in het verleden op andere manieren zijn uitgedrukt, nodig hebben.

Zoals Master MORE natuurlijk heeft gezegd: Hoe gebruiken jullie een lering echt? Niet door die met je dagelijkse denkgeest uit het hoofd te leren, maar verder dan de lering te kijken en hem als ladder te gebruiken om naar het hart van het geascendeerde wezen te klimmen dat de lering heeft uitgebracht. IK BEN de meester de materie te realiseren, dus werk ik met iedereen die zich tot mijn hart wendt om het proces te leren om de spirituele beelden, concepten, de spirituele werkelijkheid te realiseren.

Deel een universele spirituele band
Dan wil ik nu mijn dankbaarheid, de dankbaarheid van de geascendeerde meesters, betuigen voor die twee tweelingconferenties die jullie hier in Novosibirsk en Almaty hebben gehad. Ik kan je zeggen dat wij heel blij zijn dat jullie dit tot stand hebben gebracht, door bijeen te komen, door jullie invocaties en decreten, door de open deur te zijn voor het licht dat van onze kant wordt uitgebracht. Jullie hebben een boog van licht gevormd tussen Almaty en Novosibirsk. Als je het in het etherische rijk kon zien, zou je dat bijna als een regenboog zien die zich van de ene stad tot de andere uitstrekt. Maar als je van afstand kijkt, straalt die gouden licht uit en wanneer je van dicht bij kijkt, zie je de tinten van de Zeven Stralen op de gouden achtergrond waar het gouden licht door alle kleuren van de stralen heen schijnt.

Dit is een heel mooi gezicht, een prachtig gezicht, mijn geliefden. Wij zijn heel dankbaar voor deze lichtboog, want het is in feite een mogelijkheid om meer contact tussen de twee naties te krijgen, vooral het oostelijke deel van Rusland en de natie Kazachstan en de andere naties in deze streek die volgens de blauwdruk van Saint Germain een regio gaan vormen. Een regio waarin er samenwerking bestaat tussen de mensen op basis van de geografische ligging en ook de natuurlijke hulpbronnen en ook de denkwijze die zij delen.

Ik moedig de spirituele mensen onder jullie aan om na te denken over wat wij hebben gezegd over het verder zien dan de uiterlijke scheidingen. Ik moedig jullie aan toe te geven dat er inderdaad mensen zijn, zowel degenen die deel uitmaakten van de voormalige Sovjetrepublieken als andere mensen, die met achterdocht naar het Russische volk kijken, ik moedig jullie aan te erkennen dat veel van het Russische volk de neiging hebben om met achterdocht naar de niet-Russen te kijken en op bepaalde naties neer te kijken.

Rusland heeft zeker de neiging om neer te kijken op het volk van Kazachstan, want de Russen begrijpen de eigenschappen van vrede die deze mensen belichamen niet. Maar ik moedig jullie, de spirituele mensen, aan om verder te kijken en een band met jullie hart te vormen omdat jullie erkennen dat jullie in de eerste plaats spirituele mensen zijn en dat er spirituele mensen in iedere natie, in iedere nationaliteit en iedere etnische groep, zijn. In iedere groepering zie je dat er spirituele mensen zijn die een universele band met elkaar delen.

Begrijpen jullie niet wat Saint Germain heeft gezegd dat in de Gouden Eeuw de mensen niet door al die dingen in de buitenwereld meer worden verdeeld? Er ontstaat een universeel bewustzijn van eenzijn. Niet één die de diversiteit vernietigt, maar die het eenzijn in de diversiteit ziet en daarom de diversiteit als mooie, unieke uitdrukkingsvormen van hetzelfde eenzijn ziet, en het daardoor nooit als een bedreiging kan zien. Hoe kan dit spirituele eenzijn ooit fysiek geboren worden, tenzij het door de spirituele mensen gebaard wordt? Als jullie dan niet verder kunnen zien dan de uiterlijke verdeeldheid en eigenschappen en een band met jullie hart vormen, hoe kunnen de niet-spirituele mensen dan ooit zo’n bewustzijn aan de dag leggen? Hoe kunnen zij dat manifesteren, als zij geen voorbeelden hebben die je kunt opvolgen? En wie zullen dat voorbeeld dan zijn als jullie het niet zijn?

Je zou misschien zelfs kunnen visualiseren hoe er in de toekomst bogen van licht worden opgebouwd, de lichtbogen van de zeven stralen tussen alle naties en groepen mensen. Je kunt je, als je meer in contact komt met spirituele mensen uit andere naties, die boog voorstellen tussen jullie en die naties. Er zijn hier vertegenwoordigers uit andere naties, naties in het westen, Hongarije, Amerika, andere naties en je kunt die gouden bogen van hier naar Zuid-Korea visualiseren, van hier naar andere naties waar mensen zich op het internet hebben afgestemd, een gouden boog naar Oekraïne, Wit-Rusland, andere streken en steden in het westelijk deel van Rusland: St. Petersburg, Moskou, andere steden waar mensen vandaan komen. Jullie, iedereen die op deze conferentie of de conferentie in Novosibirsk was, kunnen een gouden boog manifesteren tussen die twee steden en jullie woonplaats en je eigen vaderland. Visualiseer hoe het licht vanuit het middelpunt dat door deze twee conferenties werd gevormd, direct naar jouw hart stroomt en zich over jouw stad en land uitbreidt.

Wie in de toekomst ooit deze dictaten hoort of leest, visualiseer die gouden boog waar jij bent. Visualiseer het licht, visualiseer hoe het licht de uiterlijke verdeeldheid verteert en wees bereid om dat licht ook jouw eigen vooroordelen die je misschien ten opzichte van mensen in andere naties of groepen hebt, te laten verteren. Wees bereid om het universele te zien in de diversiteit want dit is de rol van de vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder, zoals ik en Kuan Yin. Wij zien verder dan de diversiteit, wij zien het Christuskind in elk menselijk wezen en wij proberen allen dat Christuskind te koesteren in ieder van jullie afzonderlijk.

Dus zeg ik heel hartelijk dank voor die twee conferenties. Jullie hebben inderdaad een doorbraak bereikt die belangrijke implicaties niet alleen voor de naties Kazachstan en Rusland maar de hele wereld heeft. Oost kan zeker West ontmoeten, maar dat kan alleen in het hart van de Goddelijke Moeder. Wees zodoende verzegeld in mijn vrede en mijn oneindige dankbaarheid.