Hoe je de Eerste Straal belichaamt

ONDERWERPEN: Waarom spirituele leringen met de cycli veranderen – De sleutel om over de Eerste Straal te leren – Jouw eigen beslissingen nemen, is een eigenschap van de Eerste Straal – Het unieke in jouw zelf vinden – Met creativiteit durven te experimenteren

Geascendeerde Meester Master MORE 23 juni, 2013 – Almaty, Kazachstan – Helen Michaels

IK BEN Master MORE en ik kom met de Vlam van méér om je het begrip en de vrede van dit Licht te geven dat IK BEN. Dit is vandaag mijn intentie. Het doet mij veel genoegen dat ik, Master MORE, vandaag weer in deze streek kan spreken, het licht kan uitgeven en mijn Aanwezigheid verankeren met de vlam die altijd meer is, mijn vlam is altijd-aanwezig, altijd-transcenderend, altijd-stromend en geniet vrolijk van elke activiteit.

Waar bestaat de wil van God anders uit dan de Aanwezigheid delen, de creativiteit uitbreiden die de essentie van de Vader is? Waarom wil ik, Master MORE, mijn Aanwezigheid met jullie delen? Omdat dat uit mijn vrije wil gebeurt.

Waarom spirituele leringen met de cycli veranderen
De vrije wil op planeet aarde is een concept dat in ongelooflijke mate is vervormd. Veel mensen denken alleen aan de woorden ‘vrije wil’ en vergeten de aspecten waar die vrijheid vandaan komt om hun wil uit te oefenen. De vrijheid om je wil uit te oefenen, kan slechts van de vrijheid komen die jij in jouw hart ervaart. Dat is wat ik, Master MORE, vandaag met jullie wil delen. IK BEN de Vlam van méér en ik kan mijn vlam delen, omdat dit mijn beslissing is. Het is mijn wens, het is mijn besluit, dat dit de vlam is die ik voor de ontplooiing op planeet aarde wil meedragen.

Om volledig de vrije wil op planeet aarde uit te oefenen, is er verlangen, vastberadenheid en de wil om deze vlam te belichamen nodig. Dit zijn juist de eigenschappen waar ik van zie dat veel van mijn studenten die verkeerd hebben begrepen. Veel komen naar mijn retraite en hun ogen zijn groot van verwachting op het gezicht. Zij komen mij, Master MORE, tegen en zij denken dat ik degene ben die hen vertelt hoe zij hun vrije wil moeten gebruiken. Dan zitten wij in de tuin, met de blauwe vogel van vriendelijkheid vaak fluitend op de achtergrond, en wij lopen in het bos bij mijn retraite. Wij stemmen ons af tot de student aan de innerlijke lering toe is die ik, Master MORE, zo graag deel.

Velen hebben een beeld van mij als strenge meester die zeer vastberaden is en bevelen geeft van hoe je dit of dat op planeet aarde moet doen: wat je moet eten of drinken, hoe jij je wel of niet gedraagt. Er zijn levensstromen in vorige dispensaties geweest die zo’n soort beeld van mij nodig hadden, omdat zij iets anders of een ander beeld van een strenge gezaghebbende niet respecteerden. Maar al het andere op planeet aarde verandert en de natuur heeft haar eigen cycli van winter en daarna komt het voorjaar en dan ontvouwt zich er nieuw leven binnen een nieuwe cyclus. Heb je ooit een lente of zomer na de winter gezien die gelijk zijn aan elkaar? Nee, alles transcendeert altijd weer, zoals de natuur de eeuwige transcendentie van de goddelijke orde uitvergroot. Alles op planeet aarde is altijd-transcenderend.

Zelfs de aarde zelfs wentelt zich niet precies op dezelfde manier om de zon, hoewel de mensen daar niet vaak over nadenken. Zelfs de sterrenstelsels die jij kent transcenderen en zij gaan in een spiraal omhoog, omdat ze omhoog gestuwd worden. Denk daar eens over na en denk na over de cycli, omdat wij leringen daarover hebben gegeven. Wat in het Vissentijdperk werd gegeven, geldt niet meer helemaal op dezelfde manier voor het Aquariustijdperk. Je kunt je op een bepaald moment op mijn woorden of de vibratie afstemmen, maar je moet mijn woorden lezen en naar mijn dictaten luisteren door je met jouw hart en niet met jouw oren af te stemmen. Jouw hart is het kompas dat je fijn moet afstemmen om synchroon met de stroom van de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader te lopen – als jij het oudere gevoel wilt transcenderen dat je tot nu toe hebt opgebouwd.

Daarom gaat de lering die wij jullie in het Aquariustijdperk geven niet over strenge bevelen, maar het is een lering die vraagt dat jij je op het hart van de meester afstemt. Als je naar mijn retraite komt, is het daar ook vereist. Hoe leer je ooit de eigenschappen van de Eerste Straal? Hoe leer je ooit de creatieve dadendrang uit te oefenen die IK, Master MORE, BEN als je die alleen maar uitoefent, omdat ik het een of het ander had bevolen? Dat is niet de manier om te leren te zijn, mijn geliefden.

De sleutel om over de Eerste Straal te leren
De Vlam van de Eerste Goddelijke Straal is één pluim op het altaar van jouw hart en de andere pluimen zijn roze en goudgeel. Daarom is het een sleutel dat Goddelijke Wil, de creatieve dadendrang, in het materiële rijk wordt uitgeoefend door in evenwicht met liefde en wijsheid te zijn. Het is niet echt mogelijk om jullie nauwkeurige instructies te geven, zelfs niet in mijn retraite, waar velen komen met hun aardse lasten en problemen die in de dualiteit zijn geschapen. Zij komen met al die lasten en de verwachting dat ik, Master MORE, of een andere meester, hen een kant en klare oplossing kan geven over hoe dit probleem, dat vaak in veel gevallen niet echt een probleem maar een illusie is, op te lossen.

Het is een illusie dat je een probleem hebt, en die illusie komt juist omdat je niet bereid bent achter de sluier van de dualiteit te kijken en je af te stemmen op de Aanwezigheid van God, op de Aanwezigheid van de meester in jouw hart. Dus is de sleutel om de eigenschappen van de Eerste Straal te leren voor studenten van geascendeerde meesters dat de sleutel niet in woorden kan worden overgebracht. Het is een lering die het Woord is, het Woord dat de Aanwezigheid inspireert en de vibratie die je uit je huidige bewustzijnsniveau verheft, jou verheft en jou het leven, jouw problemen en alles met nieuwe ogen laat bekijken. Dat is de essentie van de lering van de Eerste Straal. Denk daar eens over na.

Wat is de eigenschap van de Eerste Straal? Dat is Goddelijke Wil, Goddelijke Macht en de Creatieve Dadendrang. Is het eigenlijk wel mogelijk om Goddelijke Wil, Goddelijke Macht en de Creatieve Dadendrang met de menselijke geest te beoefenen? Jullie weten het antwoord. Dat is niet mogelijk, omdat alles wordt vervormd door de sluier van de dualiteit. Wanneer je mijn leringen in deze of eerdere dispensaties leest en je mijn leringen door de sluier van de dualiteit heen bekijkt, jij gegarandeerd tot de verkeerde conclusies komt. Velen denken dat de Eerste Straal gemakkelijk is, maar het is alleen maar gemakkelijk wanneer jij eraan toe bent om je bewustzijn uit te breiden en je bewustzijn boven de dualistische denkwijze te verheffen die goede en foute beslissingen wil definiëren en dat goede daden en verkeerde daden wil definiëren, die alles wil definiëren en ook de maatstaven voor de Goddelijke Wil en de Goddelijke Macht wil definiëren.

Het menselijke bewustzijn kan nooit iets buiten de dualiteit om definiëren. Daarom kan het niet de ware eigenschappen van de Eerste Straal definiëren. De Eerste Straal is niet de straal waarin je iets binnen een kader dat door de menselijke geest is gedefinieerd, beoefent. De Eerste Straal is de staal van het hart en met jouw hart ben je alleen maar in staat om je af te stemmen wanneer jouw horizon boven de dualiteit staat.

Die lering geef ik jou in mijn retraite en dat verwart veel van mijn ijverigste studenten in het begin. Zij komen met vragen en wat is het juiste antwoord op die vraag? Wat is de juiste oplossing, wat in deze retraite is het teken in de buitenwereld? Wat is het teken of de engel die mij vertelt wat ik in de buitenwereld moet doen? Hoe moet ik iets manifesteren of iets uitvoeren? Vragen en verwachtingen zijn de lagen die je alleen in de dualiteit kunnen houden, zolang jij denkt dat jij de vrije wil hebt begrepen. Zolang de vragen, maatstaven, waarden en oordelen in jouw geest blijven hangen en jouw vermogen kleuren om jouw eigen beslissingen te nemen, zolang dat in jouw denken aanwezig is, ben je niet in staat om de hogere aspecten te begrijpen, de aspecten van het Aquariustijdperk van de Eerste Straal.

Jouw eigen beslissingen nemen, is een eigenschap van de Eerste Straal
De Eerste Straal moet in evenwicht zijn met de andere stralen. Daarom is het allereerste ingrediënt dat jij je afstemt op de liefde van God, de liefde die ik ben, die IK, Master MORE, BEN en andere meesters zijn en die de Eerste Straal is. De Liefde van God wil zichzelf creatief uitdrukken. Dat is een eigenschap die je kunt begrijpen wanneer je boven de dualiteit uit leert te zien. Wanneer jij je hierop afstemt, ga je inzien dat de Eerste Straal wil dat jij jouw eigen beslissingen neemt. De Eerste Straal wil graag dat jij vanuit jouw zelf, jouw innerlijke zelf, handelt, vanuit het innerlijke gevoel dat jij bent. Het is een eigenschap van de Eerste Straal dat jij niet handelt als reactie op de buitenwereld of op iets wat andere mensen wel of niet met jou doen. De wil en macht van God betekent dat jij trouw bent aan jouw eigen zelf, jij bent in jouw eigen centrum en jij richt je op de vlam die zich alleen in jouw hart bevindt.

De Eerste Straal helpt jou om meer van het unieke van deze vlam te ontdekken en uit te breiden – dat al in jou bestaat. Jij bent een unieke straal, elk van jullie is een unieke uitdrukkingsvorm van God. Daarom is wat jij met jouw unieke stukje kunt doen, niet hetzelfde als ik, Master MORE, heb gedaan of wat de andere geascendeerde meesters hebben gedaan of wat veel mensen overal om jou heen, jouw vrienden, jouw familie, doen. Je moet contact maken met jouw unieke stukje en met jouw talent, en de eigenschappen van de Eerste Straal zijn bedoeld om jou te inspireren je eigen manier te ontdekken van hoe jij de wil en macht en de creatieve dadendrang van God kunt uitoefenen. Je kunt dat alleen maar op jouw manier doen, je kunt die niet op een totaal unieke manier uitoefenen als de geascendeerde meesters of andere mensen het je voorzeggen.

Het Aquariustijdperk is het tijdperk van creativiteit, het is het tijdperk van jouw eigen onderscheidingsvermogen, het is de tijd waarin jij de verantwoordelijkheid voor jezelf moet dragen en de tijd waarin het de bedoeling is dat jij je eigen beslissingen neemt met jouw eigen vastberadenheid die alleen uit je hart kan komen, omdat jij weet wie je bent. Je hebt jouw eigen unieke vlam gezien, jij staat in contact met jouw eigen unieke vlam en daarom kun je begrijpen dat jij jouw eigen unieke creativiteit door die unieke vlam tot uitdrukking kunt brengen. Je kunt nieuwe ideeën naar buiten brengen, of je kunt grappen vertellen, je kunt blijdschap brengen op een volledig unieke manier voor jou en nog steeds de vibraties in de samenleving scheppen of wat jou ook maar helpt om de vibratie van iedereen te verhogen. Veel studenten die naar mijn retraite komen, denken dat als zij studenten van geascendeerde meesters zijn, hun vlam wel iets bijzonders moet zijn. Die moet wel heel geweldig zijn of iets wat duidelijk zichtbaar is voor de maatschappij, of dat die iets moet zijn die duidelijke erkenning moet krijgen. Dat is totaal niet het geval.

Het unieke in jouw zelf vinden
Zoals ik al eerder heb gezegd, kunnen de ware wil, macht en creativiteit slechts geboren worden uit het vermogen om in contact te staan met het unieke van jou. Het is vaak het geval dat wat je in de buitenwereld doet schijnbaar onbelangrijk is en niet veel betekent en zelfs in jouw eigen gedachten geen grote resultaten oplevert of enig verschil maakt voor de vibratie van het massabewustzijn. Maar jullie zintuigen bedriegen jullie altijd en het is niet jouw taak, het is niet JOUW taak om met je dagelijkse denkgeest te evalueren wat het resultaat van jouw leven is of wat het resultaat is van jouw dienstbaarheid of hoeveel veranderingen in de buitenwereld jij moet aanbrengen. Dit is niet jouw taak, omdat de resultaten in de buitenwereld altijd niet alleen afhangen van jouw daden op de materiële wereld, maar ook afhangen van andere mensen en de verlangens, daden en beslissingen van hun vrije wil.

Dus richt je niet op de uiterlijke resultaten, richt je niet op je uiterlijke zintuigen. Jouw hart is jouw focus, jouw hart verschaft jou het referentiekader. Je doet iets in de samenleving of in je gezin, en je doet dat niet omdat je uiterlijke zintuigen jou zeggen dat je iets moet doen of zeggen in een specifieke situatie. Je handelt omdat je in jouw hart het gevoel hebt dat je IK BEN Aanwezigheid, jouw hartvlam, hier wil handelen. Dat is een totaal andere vibratie dan wat jij in staat bent naar de materiële wereld te brengen.

Deze vibratie is jouw ware zelf. Het is de bedoeling dat je die vibratie naar buiten brengt, dit is jouw unieke geschenk en dit is ware uitoefening van vrije wil. Wanneer je zo bevrijd bent van de maatstaven en verwachtingen van de buitenwereld dat jij in staat bent om waarachtig jouw meest innerlijke wil, jouw Goddelijke Wil, jouw Goddelijke Macht naar het materiële octaaf te brengen, zonder dat het gekleurd wordt door de uiterlijke zintuigen en de uiterlijke angsten, twijfels of vele andere illusies. Dan oefen jij in feite jouw vrije wil uit. De sleutel is dus dat je leert hoe jij echt je vrije wil kunt bevrijden, zodat jouw vrije wil zo vrij is dat hij de Goddelijke Wil, de Goddelijke Macht en unieke creativiteit kan brengen.

Met creativiteit durven te experimenteren
Wat is creativiteit? Wat een schoonheid is het om de Rivier van Leven door jou heen te voelen stromen, die jou inspireert en op ideeën brengt, jouw nieuwe beelden geeft en nieuwe horizonnen die jij kunt bereiken. Wat een vreugde is het om één met die rivier te zijn die altijd door jou heen wil stromen. Wat een vreugde is het om jezelf te bevrijden, zodat jouw ware wil, die ook de Goddelijke Wil is, door jou heen kan stromen. Wanneer je dit concept kunt bevatten, zie je dat er in veel gevallen geen goede of foute beslissingen zijn, geen juiste of verkeerde daden, omdat wat je gisteren besloot, werd gebaseerd op jouw bewustzijn en jij moet nu je vrije wil echt gebruiken. Hij wordt dan echt vrij van menselijke onzin, alleen al door die te gebruiken en door het te doen en door je eigen daden te stellen – erop uit te trekken en iets uit te proberen of nog iets anders of nog een derde manier, je bezig te houden met activiteiten met andere mensen en de samenleving, omdat hoe meer je dat doet, hoe meer je in aanraking komt met wat jouw ware wil en verlangen is, en wat de ware creativiteit is die jij juist naar buiten moet brengen.

De mensen proberen verschillende dingen in hun leven uit. Veel mensen hebben verschillende banen en nadat er een cyclus is afgelopen, hebben ze het gevoel dat een bepaalde activiteit of een of andere baan niet meer voldoet en dat zij verder moeten. Deze behoefte om verder te gaan komt niet van de uiterlijke zintuigen of de menselijke geest, maar komt van binnenuit, komt van binnenuit als innerlijke kennis, innerlijke wijsheid, het innerlijke gevoel dat een cyclus voorbij is. Het is de wetenschap dat ik die cyclus ben ontgroeid en verder ga om iets anders te doen tot mijn wil echt bevrijd wordt en er een dag komt waarop ik, Master MORE, jou met een grote glimlach in mijn retraite kan begroeten. Wij weten zonder iets te zeggen allebei dat de student zich eindelijk zo heeft bevrijd dat de ware hoedanigheid van de Eerste Straal kan worden vermengd met zijn of haar hartvlam en het unieke geschenk daarvan naar de materiële wereld brengen dat alleen deze student kan brengen.

Begrijp je dat de Eerste Straal niet een straal is die je moet bestuderen of leren, maar dat de Eerste Straal op een of andere manier apart staat van deze lering en jouw eigen pad om jouw eigen unieke zelf te leren kennen? Het is de bedoeling dat de eigenschappen van de Eerste Straal zich met jouw unieke straal vermengen zodat jouw eigen unieke straal meer wordt. Meer betekent dat jouw vlam, de blauwe vlam die in jouw hart is geconcentreerd, niet hetzelfde is als die in mijn hart, omdat ik mijn eigen unieke vlam in mijn hart heb. Jij hebt jouw eigen unieke vlam, daarom zijn de leringen die wij in het geascendeerde rijk geven niet iets wat je onderwijst of leert als iets aparts. Wanneer je onze lering internaliseert, dan betekent dat alleen dat jij meer wordt, dat jouw zelfgevoel meer wordt en dan wordt jouw vermogen om jouw vrije wil uit te oefenen, jouw Goddelijke Wil, meer en jouw vermogen om te scheppen wordt meer. Alles in jouw leven wordt meer.

Dan heb je de ware eigenschappen van de Eerste Straal geïnternaliseerd. Ik, Master MORE, begroet je in mijn retraite om je de volgende leringen te geven die je helpen om je meer voor mijn energie open te stellen tot je op een dag ziet dat Master MORE niet meer buiten is. Master MORE is overal, inclusief jouw hart. Master MORE is de Vlam van méér en Master MORE wil ook door jou heen stromen en zijn Aanwezigheid in jouw hartvlam verankeren, zodat de Vlam van méér en jouw unieke stukje een eigenschap opleveren die men nog nooit heeft gezien, als een unieke eigenschap van het MEER.