2011

 

Alleen als je zo blij als een Kind bent, kom je 2012 door
Geascendeerde Meester Jezus, 31 december 2011 – Almaty, Kazachstan

ONDERWERPEN: Het leven te serieus nemen – Het universele van Christus – Het zwaard van Christus – Stop met het onderdrukken van je individualiteit – Spirituele bewegingen en individuele manieren om je te uiten – Het begin van de christelijke beweging – Je door de Geest mee laten voeren in 2012

 

Zoek de Boeddha in het Stil zijn dat de Beweging mogelijk maakt
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 30 december 2011

ONDERWERPEN: De gedachtevorm voor 2012 – De Alpha en Omega van de Boeddha

 

Het ene Onderliggende Probleem op Aarde
Geascendeerde Meester Quan Yin, 30 december 2011

ONDERWERPEN: Schoonheid maakt alles universeel één – Door hogere rijken reizen – De onderliggende oorzaak van menselijke conflicten – Gods liefde staat boven menselijke voorwaarden – Het Jaar van de Heilige Geest – Vergeving is de sleutel

 

2012 is het Jaar dat Vrouwen overal voor zichzelf opkomen
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 29 december 2011

ONDERWERPEN: Het grotere doel is om het gevoel van eenzijn te verhogen – Een beeld van hoe rozenkransen werken – 2012 is het jaar om met de Geest op de stroom mee te gaan – Een speciaal geschenk voor de vrijheid van vrouwen – De machtselite is bang voor vrouwen – De behoefte aan een wereldwijde beweging om vrouwen te bevrijden – Een nieuwe manier om naar de rechten van vrouwen te kijken – De mensen zullen extremer worden in 2012 – 2011 was een geweldige overwinning – Het jaar van de opkomst van vrouwen

 

Een Machtige Pilaar van Vrijheid in Centraal-Azië verankeren
Geascendeerde Meester Saint Germain, 29 December 2011

ONDERWERPEN: Licht is het ontbrekende ingrediënt – Waarom het kapitalistische systeem faalt ¬– De economie van de Heilige Geest – Een cruciale initiatie op het pad – Het geluk van Kazachstan – De Vlam van Vrijheid verankeren – De giftige ideeën van de gevallen wezens

 

Hoe je de Vlam van Barmhartigheid waarachtig belichaamt
Geascendeerde Meester Kuan Yin, 28 december 2011

ONDERWERPEN: Geen vrede door geweld – Het mannelijke aspect van liefde – Laat mensen zichzelf beoordelen – De Vlam van Barmhartigheid gebruiken om de dualiteit te transcenderen – Waarom de weg naar de hel geplaveid is met goede bedoelingen – Er zijn veel mensen van mijn hart in Midden-Azië – De laatste stap om de robijnrode straal te belichamen

 

De Vlam van Wilskracht in Moskou verankeren
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 27 december 2011

 

De Schedel en de Roos met Naakt Gewaarzijn zien
Geascendeerde Meester PadmaSambhava, 27 november 2011

ONDERWERPEN: Hoe mentale beelden worden gevormd – De gevallen wezens hebben een gemakkelijke taak – Een actie creëren om de keus van anderen te beïnvloeden – Bedrogen worden door goede bedoelingen – De verkeerde goeroe aantrekken – Het licht dat in de lering zit – De sleutel tot verlichting

 

Een nieuw Referentiekader voor Vrijheid
Geascendeerde Meester Saint Germain, 26 november 2011

ONDERWERPEN: Vrijheid is geen passieve eigenschap – Waar het aan ontbreekt in de ‘vrije’ wereld – Zet jij jezelf gevangen?

 

Om de Waarheid te leren kennen, moet je de Zoektocht naar de Waarheid opgeven!
Geascendeerde Meester Hilarion, 26 november 2011

ONDERWERPEN: De retraite van de Vijfde Straal – Maar één waarheid? – Differentiatie hoeft niet tot conflicten te leiden – Geen boze god in de lucht – De allerhoogste waarheid is eenzijn – De waarheid staat boven woorden – Het keerpunt – De ware bedoeling van een leer – Ware spirituele leraren – De psycho-spirituele crisis

 

De Raadselachtige Beslissing: loslaten en tegelijkertijd accelereren
Geascendeerde Meester Serapis Bey, 26 november 2011

ONDERWERPEN: Alles wordt gevormd door de snelheid van het licht te vertragen – Een samenleving gaat vooruit door het collectieve bewustzijn te accelereren – Waarom je de problemen van iemand anders niet kunt oplossen – Jullie hebben allemaal jullie unieke standpunt – De oorzaak van de meeste menselijke conflicten – Wat er in de retraite van Serapis Bey gebeurt – Bij de Vierde Straal is een nieuwe manier van denken nodig – De valkuil van het allerhoogste inzicht – Het potentieel van Europa om oude patronen te transcenderen – Geef elkaar de ruimte – De woorden zijn fohatische sleutels

 

Laat het Volk van Estland hun Aanwezigheid delen
Geascendeerde Meester Lady Master Venus, 30 oktober 2011

ONDERWERPEN: Een revolutie door liederen – De wet van onderdrukking en oordeel – De mensen in Estland denken dat ze niets te bieden hebben – Denken Russen dat ze iedereen voor de gek kunnen houden behalve zichzelf? – Liefde wendt niets voor – Deel jullie liederen

 

Laat de Letten sluw als Slangen zijn, zonder Besluiteloos te worden
Geascendeerde Meester Lord Lanto, 30 oktober 2011

ONDERWERPEN: Hoe kun je een land opbouwen zonder leiders? – De Letse traditie om naar vreedzame oplossingen te zoeken – De drievoudige vlam van de Baltische landen – De internationale machtselite heeft het IJzeren Gordijn gevormd – De financiële crisis was een ongeluk dat ontworpen is – De noodzaak om openlijk over de sovjetbezetting te spreken – Alles vormt een potentieel tot groei

 

Het wordt tijd dat de Vrouwen in Polen zeggen: “Genoeg is genoeg!”
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 29 oktober 2011

ONDERWERPEN: Gelijkheid voor de vrouwen in Polen – De vervolging van vrouwen begon met de gevallen wezens – Hoe krijgen de vrouwen in Polen gelijkheid? – De vrouwen moeten ‘STOP!’ zeggen – Moeder Maria was geen passieve vrouw – Er moet iets veranderen in Europa – Moeder Maria’s liefde voor Polen

 

Het wordt Tijd om de Onvoorwaardelijke Vergeving van Christus te accepteren
Geascendeerde Meester Jezus, 29 oktober 2011

ONDERWERPEN: “Ik heb jou niet nodig, Jezus” – Waar het Duitse volk zich vrijwillig voor aangeboden heeft om Europa te tonen – De ware vergeving van Christus – Natiestaten hebben hun bedoeling overleefd – Het wordt tijd dat de Duitsers vergeving vragen

 

Ik eis Denemarken op voor de Eeuw van Transcendentie
Geascendeerde Meester Saint Germain, 29 oktober 2011

ONDERWERPEN: Het niet herkende spirituele potentieel van Denemarken – De noodzaak inzien dat je hogerop moet – Durf jullie verhaal eerlijk te vertellen – Laat je niet door de verkeerde leraren vernederen

 

Laat de Zweden uit hun Schulp kruipen en de Visie op Integratie voor het Baltisch (Estland, Letland, Littouwen) Gebied begrijpen
Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 oktober 2011

 

De kromme Leugen vernietigen dat de Mensen door het Communisme kunnen worden bevrijd
Geascendeerde Meester Jezus, 24 september – Archangelsk, Rusland

ONDERWERPEN: Lenin was een doortrapte leugenaar – Niemand kan vrij worden door de dood of het doden van anderen – Jezus verankert het Zwaard van Christus boven de stad Archangelsk – Genade kan de kromme logica doorbreken – Vergeven betekent opgeven – De noodzaak om alles op te geven – Jij kunt nooit door een externe gezagsdrager worden bevrijd

 

Doe een Poging op te houden met Pogingen doen
Elohim Purity, 23 september 2011 – Archangelsk, Rusland

ONDERWERPEN: Macht door de hoop af te nemen – Het christendom en de sovjetmacht – De scheppers van de Sovjet-Unie hadden geen hogere principes – De ware macht om de wereld te transformeren – De catch-22 van zuiverheid – Marx definieerde zowel het communisme als het kapitalisme – Een nieuwe aanpak van de economie – Houd op met denken dat je geleerder bent dan anderen – Onvergelijkbare eigen-waarde

 

Maak de Materie echt – hetzij door je Waarneming te materialiseren of door te zien dat al het Leven EEN is
Geascendeerde Meester De Goddelijke Moeder, 9 september 2011

ONDERWERPEN: De neerwaartse spiraal vermijden – De rellen in Engeland – De noodzaak om materieel welzijn te ontstijgen – Jullie zijn psycho-spirituele wezens – Het ‘probleem’ met jonge mensen – Alles is een spirituele activiteit – Barrières bestaan slechts in de geest – Jouw waarneming aan anderen opdringen – Universele spiritualiteit – Een golf nieuwe banen

 

Bestaat er Onrechtvaardigheid in het Universum?
Geascendeerde Meester Portia, de Godin van Gerechtigheid, 30 mei 2011

ONDERWERPEN: Hoe kun je weten wat de werkelijkheid is? – Wat is goddelijke rechtvaardigheid? – Het is essentieel dat je de vrije wil begrijpt – Geen keuze zonder consequenties – Hoe planetaire eenheden evolueren – Hoe het ego de verantwoording projecteert – Hoe de gevallen wezens je gevangenhouden in de dualistische strijd – Hoe planeten door het universum worden opgetrokken – De definitie van Satan – Hoe je weet wat goddelijke rechtvaardigheid is – De oorzaak van alle menselijke conflicten – De kans om aan de strijd te ontsnappen

 

Wat het betekent om President in de Gouden Eeuw te zijn
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 13 februari 2011

ONDERWERPEN: De noodzaak dat de president zich overgeeft – Waarom we geen vlam in het Witte Huis verankeren – Wordt de Verenigde Staten een wereldrijk of een voorbeeld? – Hoe je de president manipuleert – De president is niet God – Er moet een nieuwe kijk op het presidentschap komen – Je kunt geen reactionaire president hebben

 

Wat er voor nodig is om een Goede President van de Verenigde Staten te zijn
Geascendeerde Meester Godfre, 13 februari 2011

ONDERWERPEN: Had de Verenigde Staten zonder bloedvergieten kunnen worden gesticht? – De zucht naar gewapende conflicten – De jonge George Washington – De opgroeiende George Washington – Geen koning willen zijn – Hoe je een goede president kunt zijn – Praktisch realisme – De wet van George Washington

 

De Ware Alchemie van Vrijheid
Geascendeerde Meester Saint Germain met Portia, 12 februari 2011

ONDERWERPEN: Zelfbestuur vereist kennis van het zelf – Internationale bankiers die de democratie ondermijnen – Feitelijke slavernij door hypotheken – De angst voor een vrije economie – Het neerdalen van de Vrijheidsvlam – De onvermijdelijkheid van verandering

 

Ik daag het Volk uit om in Opstand te komen tegen de Elitaire Neigingen in de Regering van de Verenigde Staten
Geascendeerde Meester Nada, 12 februari 2011

ONDERWERPEN: De sluiers van geheimhouding zullen afvallen – De twee grootste mislukkingen van het Congres – De uitdaging om een impasse te transcenderen – Hoeveel zinloze oorlogen moeten er nog komen?

 

De Ware Bedoeling van Democratie is niet Voorspoed voor iedereen
Geascendeerde Meester Hilarion, 12 februari 2011

ONDERWERPEN: Stellen democratieën de rechten van het volk veilig? – Is elke waarheid vanzelfsprekend voor alle mensen? – Rechten vaststellen die op een beperkte bewustzijnsstaat gebaseerd zijn – De sleutel tot een ware democratie

 

De Ware Alchemie van Acceleratie
Geascendeerde Meester Serapis Bey, 12 februari 2011

ONDERWERPEN: Het Christuslicht begrijpen – Een alchemist zijn – Het licht dat door de dikste muren heen dringt

 

De Noodzaak om een Democratie die bestaat uit Volksvertegenwoordigers te transcenderen
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 11 februari 2011

ONDERWERPEN: Een gedateerd regeringsmodel – Een democratie die bestaat uit volksvertegenwoordigers transcenderen

 

Laat aan het Tijdperk van Ongedekt Papiergeld een Eind komen
Geascendeerde Meester Paul de Venetiaan, 9 februari 2011

ONDERWERPEN: De bereidheid om de individualiteit aan het systeem te onderwerpen – Geld moet net zo stromen als liefde – Heb je een geldstelsel nodig? – Alles wat er mis is met het geldstelsel – De intensiteit van het Robijnrode vuur – De mythe van gelijkheid

 

Het Dilemma voor de Moderne Mens en Moderne Naties
Geascendeerde Meester Lord Lanto, 9 februari 2011

ONDERWERPEN: Het menselijke dilemma – De limieten van het intellect – Evenwichtige wijsheid – Spirituele hoogmoed – De tijd om stil te staan is voorbij – Het dilemma van de Verenigde Staten – De geest tot rust brengen

 

Er opnieuw over nadenken of de Amerikaanse Democratie de Wil van God is
Geascendeerde Meester Master More, 9 februari 2011

ONDERWERPEN: De noodzaak om beslissingen te nemen – De wil van God is zelftranscendentie – Jezelf leegmaken zodat er ruimte is voor de wil van God – Herboren worden – De noodzaak om opnieuw na te denken over de Amerikaanse democratie – Nadenken over democratie

 

Als jij je voor Maitreya verbergt, wordt de Slang jouw Leraar
Geascendeerde Meester Maitreya, 8 januari 2011

 ONDERWERPEN: De moeilijkheid om de bedoeling van het spirituele pad te vatten – Op het ware pad kun jij je niet verbergen – Het verkeerde pad van initiatie door de Slangen – Je overtuigingen vergelijken met observaties van de werkelijkheid – De verkeerde zoektocht naar status en het valse gevoel van eigenwaarde – Het delicate evenwicht van de geascendeerde meesters – Ware zelfachting komt pas als je één bent – Leren om Maitreya overal te zien – Uiteindelijk zijn het de middelen die ertoe doen

 

De Wil van God kennen in het Jaar van de Moeder
Geascendeerde Meester Master MORE, 5 januari 2011

ONDERWERPEN: Kijk je naar de werkelijkheid of een beeld? – Wat is meesterschap? – Je moet van tevoren weten wat de juiste beslissing is – De race tussen de meesters en hun studenten – De illusie dat er een allerhoogste waarheid bestaat – De behoefte transcenderen dat jij je moet verheffen – De wil van van God zoals de wil van God is – Begrijpen wat niet-beslissingen zijn – Waarom de duivel de Christus geen oordeel kan vellen over de Christus

 

De Sleutel om de Open Deur te zijn in het Jaar van de Moeder
Geascendeerde Meester Saint Germain, 4 januari 2011

ONDERWERPEN: Het vrouwelijke element van jouw wezen met het mannelijke element verenigen – De IK BEN en de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid – De onbevlekte ontvangenis in het Jaar van de Moeder – Wat het inhoudt om echt vrij te zijn – Laat de vrijheid van enkelen niet de vrijheid van anderen belemmeren – Bij vrijheid bestaat er geen oppositie

 

Satan achter je zetten of Satan tussen jou en God in plaatsen
Geascendeerde Meester Jezus, 3 januari 2011

ONDERWERPEN: Vele mensen hebben het Christusschap verkeerd begrepen – Er bestaat geen maatstaf voor Christusschap – Christusschap is niet hetzelfde als je ego spiritueler te maken – Begrijpen waarom de Geest zich niet aanpast aan de materie – Dienen om al het leven te verheffen – De ware initiatie van het Jaar van de Zoon en een dispensatie – De sleutel om te slagen voor de initiaties in het Jaar van de Moeder – De leugen over de echtheid van de materie

 

De Haat tegen de Moeder beginnen te begrijpen
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 januari 2011

ONDERWERPEN: De kosmische spiegel begrijpen – Is er een periode tijd? – Waar mensen echt een hekel aan hebben – Waarom mensen niet krijgen wat ze zeggen dat ze willen – De rol van de onderbewuste geest – De illusie dat jij de doener bent

 

De Keuze is aan jou: Toenemende Weerstand of Toenemende Transcendentie
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2011

ONDERWERPEN: De illusie dat de materie gescheiden wordt van de Geest – De bewustzijnsstroom in alle vormen zien – Het acceleratietempo van het universum – De stuwende kracht is de transcendentie van het bewustzijn – Weerstand overwinnen – Zie dit jaar als een kans – De illusie van de materie betwijfelen – De gedachtevorm van het Wiel van de Wet – De barrière slechten tussen spirituele en wereldse activiteiten – De waarheid over tijd en ruimte begrijpen