De Alpha en Omega van de Gouden Eeuw

ONDERWERPEN: Geen specifiek plan voor de Gouden Eeuw – Het probleem met het wetenschappelijk materialisme – Het elitarisme en de wetenschap – De allerbeste theorie klakkeloos aannemen – Manlijke en vrouwelijke relaties in de Gouden Eeuw – Uit de lineaire denkwijze stappen – Houd ermee op om je te vereenzelvigen met iets in de buitenwereld – Je kunt niets doen om de Gouden Eeuw te brengen – Individuele expressie in de Gouden Eeuw

Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 juni 2013 – Almaty, Kazachstan

Ik ben Geascendeerde Meester Saint Germain en ik kom jullie de tweede aflevering geven van mijn verhandelingen over Het Neerdalen van de Gouden Eeuw. Eerder heb ik jullie het algemene beeld gegeven van het bewustzijn dat moet worden omarmd om de Gouden Eeuw een kelk te laten vormen waardoor hij kan neerdalen. Deze keer streef ik ernaar minder filosofisch, minder sferisch en misschien wat praktischer te zijn, maar of het wel of niet praktisch is, hangt af van hoe jullie de lering toepassen.

Geen specifiek plan voor de Gouden Eeuw
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de lering je tot in detail vertelt hoe dit in de praktijk werkt en dit vormde een onderdeel van mijn punt in de eerdere verhandeling. Wij zullen jullie niet ieder detail geven, want het interesseert ons feitelijk niet of jullie een specifiek resultaat behalen, een specifiek plan uitvoeren. Zoals wij al eerder hebben gezegd, heb ik hier niet een reuzenmodel voor hoe de Gouden Eeuw eruit ziet als hij totaal op aarde gemanifesteerd is. De reden hiervoor is gedeeltelijk, zoals ik eerder heb genoemd, dat er veel ruimte is voor diversiteit, voor individuele uitdrukking. Dit betekent door individuele mensen, maar ook door groepen mensen, waaronder wat je nu als nationaliteiten beschouwt, maar die ik op den duur zie oplossen en meer mensen worden die beseffen dat zij op een dieper niveau van hun wezen op hetzelfde niveau vibreren. Zij magnetiseren eerder samen op basis van die innerlijke vibratie dan door fysieke kenmerken in de buitenwereld, of dat nu ras, etniciteit of nationaliteit is.

Laat mij nu doorgaan met het onderwerp hoe je de Gouden Eeuw in de praktijk brengt en hoe je die in het materiële rijk manifesteert. Dit vereist dat je de Alpha en Omega van de Gouden Eeuw heel goed begrijpt, de Alpha en Omega van spiritualiteit, de Alpha en Omega van het leven. Wij hebben natuurlijk een aantal dictaten en leringen gegeven over het feit dat jullie de goddelijke vrouwelijke zijn, omdat jullie zijn geïncarneerd. Daarom hebben jullie het potentieel om de vrouwelijke polariteit te vormen met de geascendeerde meesters, omdat wij de mannelijke polariteit in de Alpha-Omegastroom tussen ons zijn. Maar hier zitten nog meer aspecten aan die ik graag duidelijk wil maken aan degenen die eraan toe zijn om deze lering te benutten.

Het probleem met het wetenschappelijk materialisme
Laat mij om te beginnen spreken over de huidige staat van de wetenschap. Jullie hebben tegenwoordig een filosofie over, een aanpak van, de wetenschap die totaal niet klopt, vanwege een perversie van de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader, een vervorming van de Alpha en Omega. Een voorbeeld van die perversie is het feit dat je een wetenschappelijk establishment hebt dat een specifiek filosofisch referentiekader heeft omarmd dat wij het wetenschappelijk materialisme zouden kunnen noemen. De overheersende gedachtevormen die de wetenschappelijke gemeenschap domineren zijn dat er niets anders is dan het materiële universum. Het is heel erg belangrijk voor veel mensen in de wetenschappelijke gemeenschap, veel mensen in regeringskringen en veel mensen in het algemeen dat de wetenschap met het allerhoogste bewijs komt van deze filosofie. Je ziet daardoor dat er wetenschappelijke experimenten plaatsvinden die erop gericht zijn om met het allerhoogste bewijs te komen, zoals de wetenschap momenteel dit allerhoogste bewijs kan bevatten en hoe je dat krijgt.

Je ziet dat er research plaatsvindt in verafgelegen sterrenstelsels, de geboorte en de evolutie van sterrenstelsels, zoals wat de geboorte van de zon veroorzaakt, wat de oplossing van de zon veroorzaakt. Of bestaan er zoiets als zwarte gaten? Wat zorgt voor een zwart gat; zijn zij de poort naar een ander parallel universum of wat zijn die precies? Er wordt research gedaan naar de kosmische achtergrondstraling die zogenaamd bewijst dat de Big Bang wel heeft plaatsgevonden, omdat die het overblijfsel is van de Big Bang, of zoals de theorie zegt. Er wordt een poging gedaan om nog krachtiger machines te maken die subatomaire deeltjes steeds dichter naar de snelheid van het licht te accelereren. Er wordt verondersteld dat je als je een deeltje kan accelereren tot de snelheid van het licht, je de allerhoogste demonstratie hebt van hoe de materie ontstond. Maar mijn geliefden, als de wetenschappers het nog niet eens eens zijn over wat een subatomair deeltje is, hoe weten ze dan wat zij accelereren, wat het is dat zij proberen te accelereren?

Het huidige wetenschappelijke paradigma bepaalt de soort experimenten die wetenschappers kunnen zien en er is een ander paradigma dat zegt dat het elk bedrag aan geld waard is om dat wetenschappelijke paradigma te bevestigen. Maar wat als nu juist het wetenschappelijke paradigma dat het fundament vormt voor die experimenten, fundamenteel beperkt of zelfs fout is? Zou dat niet betekenen dat die experimenten helemaal geen kans hebben om het resultaat te boeken waar men op hoopt, omdat het resultaat waar men op hoopt, wordt bepaald door een onvolledig of fout idee?

Zou dit dan ook niet betekenen dat al die miljarden dollars die worden uitgegeven aan deze dure research, in feite – wanneer je er totaal eerlijk en goed naar kijkt – verspild, totaal verspild, zijn? Ik weet dat je kunt zeggen dat door alle research die wordt gedaan, technische vaardigheden verbeteren die effecten kunnen hebben die in feite praktisch zijn en resultaten opleveren. Maar wat ik jullie probeer duidelijk te maken, is dat je aan de ene kant het wetenschappelijke establishment hebt die de allerbeste theorie wil, de theorie van alles; en aan de andere kant zie je de bereidheid om enorme bedragen aan research te besteden die alleen maar de theorie proberen te bewijzen.

Maar als je naar de waarheid kijkt, zie je dat de mensen in die wetenschappelijke establishment en het establishment van de regering die de besluiten nemen om die experimenten uit te voeren en miljarden dollars toewijzen, wel heel erg comfortabel in hun kantoor zitten, bijna een ivoren torentje, of in ieder geval in een glazen toren. Zij krijgen enorme salarissen en een veilig leven, omdat zij het het gevoel hebben dat hun positie in het wetenschappelijk establishment, en daarmee hun inkomen en pensioen, veilig is. Zij leiden een comfortabel materieel leven en negeren dat er miljarden mensen op deze planeet zijn die onder de armoedegrens leven.

Er zijn miljarden kinderen die ieder jaar de hongerdood sterven door het gebrek aan voedsel of door slechte voeding. Er zijn talloze problemen en gevallen van mensen die een ellendig bestaan hebben, maar juist de mensen met hun comfortabele materiële leventje negeren dit totaal en staan klaar om miljarden dollars toe te wijzen voor research naar deze gezochte theorieën. Of wapens om te onderzoeken hoe je mensen doodt in plaats van hun hele aandacht te richten op het oplossen van de hele echte problemen die mensen op deze aarde hebben.

Het elitarisme en de wetenschap
Zou het echt verstandig zijn om miljoenen dollars te besteden om de mens terug naar de maan te sturen of de mens naar Mars terug te sturen, of zou het beter zijn om hetzelfde bedrag te besteden aan het verbeteren van deze planeet? Ik besef dat er een aantal mensen zijn die geloven dat de mensheid op een dag de bronnen van deze planeet heeft opgebruikt en naar andere planeten moeten verhuizen om te overleven. Maar ik zie ook de geest en het hart van die mensen en ik zie dat er niemand is die voor zich ziet dat zij in staat zijn om genoeg ruimteschepen te bouwen om alle zeven miljard mensen naar een andere planeet te transporteren. Daarom visualiseren zij alleen maar dat zij genoeg ruimteschepen voor zichzelf bouwen en dit is nu juist het probleem waar ik het over wil hebben.

Het probleem is de elitaire denkwijze die eigenlijk een perversie is van zowel het vader- en moederaspect, maar vooral het vaderaspect. Dit heeft natuurlijk te maken waar wij al eerder over hebben gesproken, namelijk dat er een kleine groep gevallen wezens is die op deze planeet mocht incarneren en die een bepaalde denkwijze met zich meegenomen heeft. Zij vervormden het vaderaspect in een eerdere sfeer voor ze naar deze sfeer vielen en op planeet aarde belandden. Zij kwamen niet vrijwillig naar planeet aarde, zij vielen hier naartoe, omdat zij zichzelf niet geplaatst hadden voor het incarneren op andere planeten. Dit was voor veel van hen in feite hun laatste kans om in het materiële rijk te incarneren.

Wij hebben hier al eerder veel leringen over gegeven dus zal ik er hier niet al te diep op ingaan. Ze konden vanzelfsprekend op aarde komen vanwege het collectieve bewustzijn van de levensstromen die op aarde incarneerden en zij kwamen hier ook gedeeltelijk als test. Zouden de mensen de gevallen wezens volgen, zouden de mensen de elite volgen of zouden zij voor zichzelf opkomen?

Mijn punt is: de gevallen wezens hadden het mannelijke aspect in een eerdere sfeer geperverteerd. Zij geloven dat zij superieur zijn aan de menselijke wezens, de levensstromen, op aarde. In sommige gevallen hebben ze meer bekwaamheid om zowel het vader- als het moederaspect verkeerd te gebruiken. Zo kunnen zij indruk op de mensen maken door bepaalde vaardigheden of met hun magnetische charisma als de sterke leiders, die er volop in de geschiedenis aanwezig zijn.

Als je op de geschiedenis terugkijkt, kun je zien wat jullie de joods-christelijke traditie of de drie grote monotheïstische religies: het jodendom, het christendom en de islam noemen. Je ziet duidelijk dat zij door een specifiek paradigma zijn gedomineerd die eigenlijk in sommige opzichten heel erg lijkt op het paradigma dat de wetenschap domineert. Men gelooft in een allerbeste theorie, een allerhoogst geloofssysteem en een allerhoogste religie. De wetenschap en religie verschillen niet zoveel, wanneer je alle uiterlijke camouflage afstroopt en naar de psychologie, de denkwijze, de paradigma’s kijkt die erachter zitten – wat de wens is om de allerhoogste waarheid te definiëren.

De allerbeste theorie klakkeloos aannemen
Dit is de perversie van de vader, maar nu komt er nog een perversie van de vader bij die de perversie van de moeder wordt door te zeggen: “Het leven in het materiële rijk moet die allerhoogste theorie aannemen. De menselijke wezens moeten die allerbeste theorie aannemen en ernaar leven.” Dit is zowel de eis van de traditionele religies als de wetenschap. Het was de eis van het communisme en het is de eis van het kapitalisme op een meer om de hete soep heen draaiende, heel goed gecamoufleerde manier. Het individu moet zich onderwerpen aan de corporatie tenzij je de ouderwetse corporaties hebt die door één individu worden geleid, maar dan moeten natuurlijk alle andere personen zich eraan onderwerpen, behalve natuurlijk de elite.

Je ziet dit natuurlijk opnieuw als de eis dat iedereen zich hieraan moet houden, behalve natuurlijk de elite die boven de wet staat. Dat is de reden dat je ziet dat de drie monotheïstische religies vrouwen onderdrukken en vernederen, maar hebben zij dat alleen met vrouwen gedaan? Nee, ze hebben ook mannen ook vernederd, in ieder geval die mannen die geen deel van de elite vormen. Het is niet alleen een kwestie van mannen en vrouwen. Ja, de vrouwen worden meer onderdrukt dan de mannen en dit moet worden gecorrigeerd, maar je kunt in feite naar de kwestie vrouwen niet apart kijken en dan zeggen: “Wat moeten wij doen om de onderdrukking van vrouwen stop te zetten,” zoals een paar feministische leiders hebben gedaan. Je beëindigt in feite nooit de onderdrukking van vrouwen als je ook niet de onderdrukking van mannen beëindigt, omdat je dan een eind maakt aan de hele gevallen denkwijze, zodat die niet meer hier op deze planeet kan heersen en die wordt ontmaskerd als een vervorming van zowel de vader als de moeder.

Manlijke en vrouwelijke relaties in de Gouden Eeuw
Wat is de onderdrukking van vrouwen eigenlijk? Het is niet vrouwen onderdrukken. De gevallen wezens, de elite, hebben niet vrouwen tot hun doelwit gemaakt en proberen vrouwen te onderdrukken; hun grotere doel is de menselijke wezens onderling te verdelen. In de buitenwereld proberen ze mannen en vrouwen te verdelen, zodat zij niet de correcte polariteit van de stroom in de vorm van een 8 kunnen vormen, bijvoorbeeld bij man en vrouw. Op grotere schaal willen ze alle menselijke wezens tegen zichzelf verdeeld laten zijn.

Als man kun je geen verenigd wezen zijn als je het model gebruikt dat de monotheïstische religies omarmen, omdat je het vrouwelijke aspect van jouw eigen wezen ontkent. Je kunt niet volledig een man zijn als je vrouwen vernedert in plaats van jouw potentieel te erkennen om één met een vrouw in een relatie te worden. Natuurlijk kun je als vrouw niet heel zijn als je óf het mannelijke aspect van jouw eigen aard óf als jij – zoals sommige vrouwelijke feministische leiders – het vrouwelijke ontkent en in plaats daarvan het mannelijke vergroot, zodat je in feite probeert de onderdrukking van vrouwen te beëindigen door met geweld de macht van de mannen in de samenleving af te nemen. Zulke vrouwen kunnen geen heelheid in zichzelf vinden en dus geen relatie aangaan en dus niet in evenwicht komen.

Ik zeg niet dat een man niet in evenwicht kan komen zonder een relatie met een vrouw of dat een vrouw niet in evenwicht kan komen zonder een relatie met een man te hebben. Veel mannelijke en vrouwelijke yogi’s hebben door de eeuwen heen bewezen dat dit wel mogelijk is door spirituele verworvenheden, maar het is niet mogelijk of wenselijk voor de meerderheid van de bevolking. Zij hebben een mannelijk-vrouwelijke relatie nodig om het evenwicht in zichzelf te vinden. In de Gouden Eeuw zal dit natuurlijk als de allerbelangrijkste bedoeling van een relatie beschouwd worden: om elkaar te helpen groeien, psychische wonden en beperkingen te overwinnen, en het evenwicht te vinden waarin je elkaar vergroot en steunt, niet als volmaakte wezens, maar het steunen van elkaars groei. Zoals wij al eerder hebben geprobeerd te zeggen, bestaat er geen perfect menselijk wezen en het bestaat niet dat een menselijk wezen niet kan groeien en zichzelf transcenderen zolang hij geïncarneerd is.

Geascendeerde wezens transcenderen zichzelf natuurlijk ook constant en wanneer wij een relatie hebben als Tweelingvlam, zoals Portia en ik, proberen wij evenwicht te bereiken en elkaar te helpen bij elkaars groei en wij proberen het evenwicht te vinden en elkaar te helpen onze missie uit te voeren die wij hebben door de levensstromen op aarde te helpen. Er zijn geascendeerde meesters die niet met de aarde werken, maar die beloven verder te gaan naar andere rijken, omdat zij naar hogere rijken proberen te komen in de spirituele sferen. Zij hebben ook het mannelijke en vrouwelijke evenwicht nodig om die groei mogelijk te maken.

Wij hier, die met de aarde werken, hebben dat mannelijk-vrouwelijke evenwicht nodig om onze missie op de beste manier uit te voeren. In het geascendeerde rijk zijn we natuurlijk niet gebonden aan menselijke zorgen van bezittingen. Wij hebben niet het gevoel dat jullie op aarde hebben, dat je denkt dat jouw echtgenoot jouw bezit is. Ik zeg nu niet dat je in een relatie op aarde zomaar van partner moet wisselen en van de ene partner naar de andere gaan. Dit is niet praktisch voor het leven op aarde. Wat ik gewoonweg zeg, is dat de kwestie wie van wie is, door geascendeerde wezens is getranscendeerd. Als je een bepaalde taak op aarde moet uitvoeren en Moeder Maria heeft meer expertise op dat gebied, dan aarzel ik natuurlijk niet om de hulp van Moeder Maria in te roepen, waarbij ik een mannelijk-vrouwelijke polariteit en een stroom in de vorm van een 8 met Moeder Maria vorm, maar Portia heus niet ineens jaloers wordt.

Het gaat anders in het geascendeerde rijk en dus kun je kijken naar wat wij jullie daarover hebben gegeven, dat die en die een Tweelingvlam van die en die meester is, en het is een concept dat wij hebben gegeven vanwege een bepaald bewustzijnsniveau van de chela’s en studenten op aarde. Maar het is niet de allerlaatste lering, want hierboven is alles veel vluchtiger.

Je kunt natuurlijk ook situaties op aarde hebben in de werksfeer bijvoorbeeld, een man kan een professionele relatie met vrouwen hebben en vice versa en dat heeft niets van doen met de persoonlijke relaties van mensen. Wat ik jullie wil helpen in te zien is dat het nodig is, om waarachtig een Gouden Eeuw te gaan manifesteren, dat zoveel mogelijk mensen de vervorming van het mannelijke en vrouwelijke begrijpen. Zij begrijpen dat het een perversie is van het vaderelement, als je op zoek bent naar een allerhoogste en absolute waarheid die in woorden kan worden uitgedrukt. De allerhoogste en absolute waarheid is het Levende Woord dat waait waarheen hij wil en daarom nooit een allerlaatste of hoogste vorm aanneemt.

Uit de lineaire denkwijze stappen
Er zal nooit een allerlaatste, allerhoogste, absolute lering door een geascendeerde meester worden gegeven, niet door deze noch een andere boodschapper. Het gebeurt nooit. Wij wijden ons, zoals wij al eerder hebben gezegd, aan progressieve openbaringen tot de laatste levensstroom van aarde is geascendeerd. We vinden altijd wel manieren om tot de laatst overblijvende levensstromen te spreken op het niveau van bewustzijn dat hen helpt; niet om de allerlaatste stap te doen, maar om de volgende stap op hun pad te doen. Als ze die gezet hebben, brengen wij een progressieve hogere openbaring die hen bij die stap omhoog brengt.

Daar wijden wij ons aan. Je zou er goed aan doen – als jij een voorloper wilt zijn voor Saint Germain – om gewoon die droom los te laten dat je lid bent van de allerbeste organisatie, dat je de allerhoogste lering hebt. Zoals Nicholas Roerich in Rusland heeft genoemd: Stap over dit lineaire bewustzijn heen waarbij je de ene lering van een geascendeerde meester met een andere vergelijkt en dan iets te vinden wat de lineaire geest als een tegenstelling beschouwt. Het kan inderdaad een tegenstelling lijken voor de lineaire geest, maar als je nu eens niet met de lineaire geest wilt denken – die een vervorming van de moeder is omdat je alles vergelijkt en analyseert – dan kun je dat transcenderen. Je kunt naar een hoger niveau van inzicht reiken, misschien wel een hoger niveau van inzicht in beide leringen waarvan je denkt dat die elkaar tegenspreken.

Het is een kwestie van keuzes: Wil je die lineaire denkwijze houden die eigenlijk een vervorming van de moeder is, omdat je alles analyseert en vergelijkt? Of misschien analyseer en vergelijk je alles met wat jij denkt dat de allerhoogste lering is, wat een vervorming van de vader is, zodat je zowel de vervorming van de vader als de vervorming van de moeder krijgt. Dan ben je niet de open deur voor de leringen die de IK BEN Aanwezigheid door jou wil brengen. Als jij niet de open deur kunt zijn voor jouw IK BEN Aanwezigheid, hoe kun je dan de open deur voor de geascendeerde meesters zijn?

Begrijp je niet dat er studenten zijn die zo graag rechtstreeks met de geascendeerde meesters willen werken dat zij weigerden om in de spiegel te kijken? Begrijp je niet dat de enige manier om één met jouw IK BEN Aanwezigheid te worden is door de balk in jouw eigen oog te verwijderen die verhindert dat je dat eenzijn met de IK BEN Aanwezigheid voelt? Dit kan niet als je niet naar jezelf wilt kijken. Er zijn studenten die heel enthousiast worden om de geascendeerde meesters te helpen. Zoals ik al eerder heb gezegd, zijn die zelfs bereid om andere mensen te doden om te manifesteren wat zij denken dat nodig is om de Gouden Eeuw tot stand te brengen, zoals de vernietiging van een of ander systeem.

Door dat verlangen denken ze dat zij direct met ons in contact kunnen komen, zelfs al hebben zij niet aan hun relatie met de IK BEN Aanwezigheid gewerkt. Dit kan natuurlijk niet. Het is opnieuw een perversie van zowel de vader als de moeder, als je denkt dat er een sluiproute is die je op een of andere manier ineens in een belangrijke positie brengt, omdat je door de geascendeerde meesters wordt erkend. Of dat je een of andere positie in een spirituele beweging krijgt of zelfs in de maatschappij die je macht geeft en dan denk jij dat je die macht kunt gebruiken om iets goeds te doen voor de geascendeerde meesters.

Houd ermee op om je te vereenzelvigen met iets in de buitenwereld
Wij hebben, zoals ik in mijn eerste verhandeling heb gezegd, mensen gezien die in vorige levens enige openheid voor de stroom van de Geest hebben verdiend. Wij hebben gezien dat zij in dit leven die stroom van de Geest op één van de foutieve verlangens richten: op goed doen door middel van geweld. Dat helpt mij niet om de Gouden Eeuw tot stand te brengen. Wat mij helpt om de Gouden Eeuw tot stand te brengen, is dat je ernaar streeft om een open deur te worden. Dit betekent dat je de juiste polariteit vormt met jouw IK BEN Aanwezigheid en jouw Bewuste Jij, die de bemiddelaar is tussen de Aanwezigheid en jouw lagere wezen, jouw dagelijkse denkgeest en jouw fysieke lichaam. De Bewuste Jij moet de leiding hebben over het lichaam en de geest, zodat zij de dienaar kunnen zijn van de Bewuste Jij. Zij overweldigen, overschaduwen of verblinden de Bewuste Jij, zodat jij je met jouw lichaam vereenzelvigt, met jouw dagelijkse denkgeest vereenzelvigt, met deze geest vereenzelvigt die je in jouw wezen hebt geaccepteerd of die in jouw wezen werd geïmplanteerd, zoals in Novosibirsk is uitgelegd, of zelfs met iets in de buitenwereld, zoals een religie of zelfs een lering van een geascendeerde meester.

Je kunt je niet met die dingen in de buitenwereld vereenzelvigen en tegelijkertijd één met de Aanwezigheid zijn. Wanneer je één bent met de Aanwezigheid, vereenzelvig jij je met een verlengstuk van de Aanwezigheid. Dan weet je dat je persoonlijkheid in de buitenwereld en het fysieke lichaam slechts hulpmiddelen zijn om jezelf tot uitdrukking te brengen. Er kan een moment komen waarop je zuiver genoeg bent dat wat de resterende menselijke persoonlijkheid die jij hebt, doet, niet op een of andere manier de uitdrukkingsvorm van de Geest belemmert, omdat hij hem niet vervormt, hij kleurt hem niet, zodat het niet acceptabel is.

Wij zeggen niet dat jij, wanneer je één met de IK BEN Aanwezigheid wordt, geen persoonlijkheid meer hebt. Je kunt op een bepaald moment nog wel restanten van jouw ego overhouden, maar zij kleuren niet de expressie van het licht. Die krijgt gewoon een bepaalde kleur door de persoonlijkheid, maar is niet van belang voor het uitvoeren van het werk dat je moet doen en dat het licht door jou heen moet doen.

Wanneer je de juiste polariteit tot de IK BEN Aanwezigheid hebt, besef je dat jij niet het ego en de persoonlijkheid in de buitenwereld bent. Dan kun je beginnen te doorzien, waar ik het eerder over had, omdat je dit bewustzijn hebt dat denkt dat hij alles weet, dat hij de allerhoogste lering, de allerhoogste theorie, het allerhoogste inzicht, heeft. Daarom gelooft hij dat hij de geascendeerde meesters kan zeggen hoe de geascendeerde meesters de aarde moeten redden en de Gouden Eeuw brengen.

Er zijn veel mensen die beweren dat zij studenten van de geascendeerde meesters zijn, maar die in feite geloven dat zij beter dan ons weten hoe wij hen persoonlijk moeten onderwijzen, hoe wij andere mensen moeten onderrichten, wat wij moeten zeggen en wat wij niet moeten zeggen. Ik kan je wel vertellen dat ik tienduizenden mensen heb bekeken die een boek vinden dat door de geascendeerde meesters werd gesponsord en gedicteerd door een van onze gesponsorde organisaties. Zij begonnen te lezen, hadden het gevoel dat er wat in zat, maar toen ze bij een bepaalde uitspraak of lering kwamen die zij met hun dagelijkse denkgeest niet konden accepteren, die tegensprak wat zij als de hoogste waarheid zagen, zij dat hebben gebruikt als reden om deze specifieke lering af te wijzen door die specifieke organisatie of alle leringen van geascendeerde meesters af te wijzen. Zij doen dat omdat hun dagelijkse denkgeest, hun ego, gelooft dat hij het beter weet dan de geascendeerde meesters. We zouden kunnen zeggen dat dit een uitdrukkingsvorm van het gevallen bewustzijn is, dat gelooft dat het beter dan God weet hoe God het universum had moeten scheppen.

Je kunt niets doen om de Gouden Eeuw te brengen
Wanneer je dit te boven komt, besef je dat de Bewuste Jij, precies is waar Jezus het over had toen hij zei: “Ik zelf kan niets doen.” Wanneer je beseft dat jij de Bewuste Jij bent, niet de persoonlijkheid in de buitenwereld en ego, zie je de waarheid dat jij niets kunt doen, want er is niets in de materiële wereld dat de moeite waard is, dat transcendent is, het wordt niet met de kracht van de Geest en de stroom van het Licht van de Geest gedaan.

Iedereen van ons die geïncarneerd is geweest, heeft zich vele levens met zijn ego en de persoonlijkheid in de buitenwereld vereenzelvigt. Je kunt dan dingen op de wereld doen, maar je doet die met geweld. Wanneer je erkent dat de Bewuste Jij Zuiver Gewaarzijn is, besef je: “Onvoorwaardelijke liefde kan niets doen wat de moeite waard is zonder de Geest. En wanneer het bij de Geest komt, ben ik niet de oorsprong, ik ben niet de Schepper, ik ben niet de leider, ik heb hier niet de leiding. Mijn IK BEN Aanwezigheid doet het werk!

Het werk van de Bewuste Jij is het licht richten, maar dit gebeurt binnen het kader van de Aanwezigheid. Je hebt keuzes op het niveau van de Bewuste Jij. Je hebt nog steeds vrije wil, maar er zijn mensen die alleen maar denken dat zij pas vrije wil krijgen door tegen Gods wil te rebelleren met hun ego. Dit is de allergrootste perversie door het ego dat zegt dat de mensheid alleen vrije wil kan krijgen door de zondeval. Nee, toen je tot de dualiteit verviel, verloor je jouw vrije wil. Je denkt dat je alles met geweld kunt doen en dat je alles wat je wilt met geweld kunt doen, maar wat je met geweld doet, kan nooit aan de actie-reactie van karma, de karmische oogst, ontsnappen. De karmische oogst neemt je vrijheid om te kiezen af, je bekwaamheid om te kiezen. Je denkt misschien dat je in het verleden een vrije keus met geweld hebt gemaakt, maar die komt naar jou terug en beperkt je in de toekomst.

Het is veel beter om te proberen de open deur te zijn. Wanneer je de juiste polariteit hebt met de IK BEN Aanwezigheid – wanneer je waarachtig vrije wil hebt – dan pas ga je de hogere visie die ik, Saint Germain, van de Gouden Eeuw heb, begrijpen. Dan kun je zien hoe je jouw persoonlijke, individuele aandeel kunt uitvoeren door het te manifesteren. Begrijp je dat je geen beslissingen neemt met de persoonlijkheid in de buitenwereld wat een specifieke manifestatie van de Gouden Eeuw is? Je stemt je af op mijn visie, ontvangt die van de IK BEN Aanwezigheid. Dan besluit je wat de details zijn in overeenstemming met jouw keuzes, jouw persoonlijkheid, jouw achtergrond en jouw ervaring. Wat je kiest, is binnen het algemene beeld en dan wordt wat je doet niet met geweld gedaan. Wat je doet, zal niet die beperkende karmische oogst veroorzaken en de manifestatie van de Gouden Eeuw niet hinderen.

Individuele expressie in de Gouden Eeuw
Zoals ik zei, heb ik niet van te voren een plan gemaakt. Ik heb wel van te voren een plan gemaakt voor de algemene structuur van de Gouden Eeuw, maar binnen die structuur is veel ruimte voor individuele creativiteit. Laat mij jullie een concreet voorbeeld geven. Er kan een bepaald gebouw zijn en het staat in het algemene plan dat dit gebouw iets belangrijks symboliseert voor het collectieve bewustzijn, maar de details van het feitelijke ontwerp zijn niet belangrijk. Hier is ruimte voor individuele expressie, en dit geldt natuurlijk voor alle niveaus van de samenleving.

Er bestaan natuurlijk algemene ideeën, bijvoorbeeld voor de opvoeding en hoe kinderen zelfs op de kleuterschool al onderwijs krijgen, maar het houdt niet in dat er maar één juiste manier is om dat te doen. Er zijn veel manieren om die principes tot uitdrukking te brengen door specifieke kleuterscholen, specifieke scholen, te vormen. Ik zie niet dat alle scholen overal ter wereld hetzelfde lesrooster hebben, of op een bepaalde manier worden gebouwd of bepaalde principes hebben. Er is veel ruimte voor individuele expressie, er is veel ruimte voor scholen die zich richten op de ontwikkeling van de technische en wetenschappelijke vaardigheden, of andere die zich op sport richten, andere die zich op muzikale of creatieve vaardigheden richten, waaronder bijvoorbeeld dienstbaarheid. Waar bestaat een school die zich richt op het helpen van kinderen om te leren hoe zij dienstbaar aan het leven kunnen zijn?

Om dit niet ingewikkelder te maken, mijn punt is dit: Alpha en Omega moeten de juiste polariteit tot elkaar hebben om de Gouden Eeuw te laten manifesteren. Dit geldt voor alle niveaus, van het algemene niveau van de samenleving tot jullie individuele psyche en jullie relaties tot echtgenoten en kinderen. Alpha en Omega niet alleen verticaal maar ook horizontaal. Dit is het idee, dat ik in deze verhandeling naar buiten wil brengen, zodat je erover kunt nadenken. Denk na over hoe je dat op alle aspecten van het leven toepast en realiseer je dat wij nooit specifieke antwoorden geven op veel vragen, want jullie hebben het vermogen om contact te maken met je IK BEN Aanwezigheid. Jullie hebben genoeg eenzijn, zodat je specifieke antwoorden in jezelf kunt vinden. Zoals wij al gezegd hebben, wij hebben gesponsorde boodschappers om de algemene leringen te geven, maar een gesponsorde boodschapper kan geen expert zijn op elk gebied van de maatschappij en kan dus niet de kennis, de woordenschat en de concepten kennen die ons een specifiek antwoord op een specifiek gebied kunnen laten geven. Daarom moet jij deze kennis hebben, jij moet die expertise hebben.

Probeer niet een specifiek antwoord over jouw gebied van expertise door de boodschapper te krijgen. Probeer de boodschapper te gebruiken als voorbeeld en misschien hulp aan de boodschapper te vragen om de blokkades in je psyche te boven te komen die jouw eenzijn met jouw aanwezigheid in de weg staan. Je kunt niet een gesponsorde boodschapper worden, omdat wij een mantel om je heen hebben geslagen en jij door een vorm van magie in staat bent om dictaten op te nemen. Je kunt slechts een gesponsorde boodschapper worden, wanneer je een bepaalde mate van eenzijn met jouw Aanwezigheid hebt en jij je niet meer zo vereenzelvigt met jouw ego en persoonlijkheid in de buitenwereld. Je kunt de persoonlijkheid in de buitenwereld en jouw ego aan de kant schuiven voor de boodschappen, zodat wij door jou op een redelijk zuivere manier kunnen spreken. Ik zeg niet dat je volmaakt moet zijn, maar je moet een bepaald niveau van zuiverheid en zuivere bedoelingen hebben bereikt omdat jij niet jouw boodschapper zijn probeert te gebruiken om andere mensen of zelfs groepen mensen te vernederen.

Gebruik de boodschapper ter inspiratie voor jou om eenzijn met jouw Aanwezigheid te vinden. Door dat eenzijn kan ik jou, en de andere meesters kunnen jou, de specifieke antwoorden geven die op jouw gebied van expertise van toepassing zijn. Erken dat jij de kennis bezit, jij hebt de kelk waar de Geest doorheen kan stromen, maar wat jij moet doen, is je richten op het zijn van de open deur voor de stroom van de Geest in plaats van te stroom van de Geest slechts door iemand anders heen te laten stromen, die een specifieke status of mantel heeft die jij niet bezit.

Er is maar één boodschapper tegelijk die de mantel van Boodschapper van de Grote Witte broederschap draagt, maar er zijn andere mantels, eerlijk gezegd, miljoenen mantels die mensen kunnen ontvangen, die zij kunnen verdienen, en waar zij aan kunnen voldoen, zodat wij door hen heen kunnen spreken. Niet door een gesproken dictaat, maar wanneer zij op hun werk zijn en een specifiek probleem bespreken, dan kunnen zij de open deur zijn voor een idee dat uit het hogere rijk komt. Dit brengt niet alleen een nieuwe oplossing, maar een geheel nieuwe manier om naar dit gebied te kijken, een totaal andere aanpak, die transcendent is en duidelijk van de immateriële Geest komt die naar het materiële rijk stroomt.

Materialisatie: materie-realisatie. De materie die zichzelf als Geest realiseert. De materie zal zichzelf nooit als Geest realiseren in die zin dat materie geen zelfbewustzijn heeft. Omdat jij – de Bewuste Jij – geïncarneerd bent, kunt jij de materie zijn die zichzelf realiseert als Geest, en dan de brug vormt tussen de materie en de Geest zodat de matrijzen van de Geest in de materie kunnen worden gerealiseerd.

Dit is de alchemistische code tot de Gouden Eeuw. Dit is de ware alchemie, niet dat je naar een geheime formule of een geheim ingrediënt zoekt, die op een mechanische manier een bepaald resultaat oplevert. Je probeert de open deur te zijn voor de Geest die een verandering in de materie oplevert, zoals Jezus bij heel veel gelegenheden heeft gedemonstreerd. Het is niet dat je een magische formule ontdekt die water in wijn, of lood in goud, verandert, je laat de Geest dat doen. Je erkent en accepteert dat je de Geest niet kunt dwingen om steeds opnieuw mechanisch hetzelfde resultaat op te leveren, want de Geest waait waarheen hij wil.

Ik waai nu waarheen ik wil en ga ergens anders heen en geef je de tijd om deze verhandeling te verteren. Ik zal hier de komende dagen weer naar terug waaien en je nog een aflevering geven. Zodoende verzegel ik jullie nu in mijn hart.